Avskiljning, lagring och användning av koldioxid (CCUS – Carbon capture utilisation & storage)

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid (CCUS – Carbon capture utilisation & storage) anses av allt fler vara en viktig teknik för den globala utsläppsminskningen. Medan andra sektorer effektivt kan minska sina koldioxidutsläpp genom att växla till energikällor eller tillverkningsmetoder med lägre koldioxidavtryck, ger CCUS möjlighet att snabbt minska koldioxidutsläppen i sektorer där sådana åtgärder inte är möjliga eller effektiva. Det kan till exempel handla om verksamheter som cement, kemi eller avfallsförbränning för energiproduktion.

Med CCUS går det även att minska utsläppen från energiproduktion från fossila bränslen, och därmed bidra till övergången till grön energi. När avskiljningen och lagringen av koldioxid utförs på hållbar energi från biomassa (BECCS), kan det dessutom leda till ännu mindre utsläpp.

Våra konsulttjänster inom CCUS täcker alla projektets faser. Från att utvärdera marknads- och teknikalternativ till att integrera CCUS på ett bredare plan inom energi- och industriutveckling, samt att se över genomförbarheten, designutvecklingen och implementeringen av installationer.

Vi arbetar internationellt med såväl privata kunder som regeringar och beslutsfattare, och stödjer oss på vår erfarenhet inom industri samt olje- och gassektorn när det gäller kritiska aspekter av projektets övergripande genomförbarhet, som transport, lagring och användning koldioxid.

 

Bläddra bland lösningar, nyheter och insikter inom avskiljning, lagring och användning av koldioxid.

Filtrera