Livsmedelsindustri 

Vi erbjuder högspecialiserade, multidisciplinära konsult- och projektledningstjänster inom tillverkning av köttprodukter, bryggeri- och mejeriverksamhet samt tillverkning av fiskprodukter.
Tjänsterna täcker följande områden:

 • Specifikationer för processutrustning
 • Modernisering och optimering av produktionsprocesser och utrustning
 • Greenfield-produktionsanläggningar
 • Bygg- och anläggningskonstruktioner
 • Anläggningar för energiförsörjning
 • Energiåtervinningssystem
 • Elektriska installationer
 • Processventilering och -kylning
 • Hygiendesign och livsmedelssäkerhet
 • Automatisering, IT-system och spårbarhet
 • Hantering av hälso- och säkerhetsfrågor
 • Hantering av avloppsvatten och reningssystem

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om livsmedelsindustrin.

Filtrera