Miljökonsekvensbeskrivningar

Vi genomför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) över hela världen för:

  • Större broar, tunnlar, vägbankar, vägar, järnvägar, spårvägar och tunnelbana
  • Hamnar och flygplatser
  • Utveckling av städer och stadsmiljöer nära vatten
  • Utveckling och drift av land- och havsbaserade oljefält
  • Olje- och gasledningar, kraftledningar
  • Raffinaderier och tillverkningsindustri
  • Land- och havsbaserade vindkraftparker

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om miljökonsekvensbeskrivningar.

Filtrera
Visa fler