Översvämning  

I vissa delar av världen kommer klimatförändringar att leda till kraftigare stormar och stigande havsnivåer, något som kommer att orsaka problem för avlopps- och dagvattensystemen.

Vi skapar en översikt över de möjliga konsekvenserna med hjälp av GIS, hydraulisk modellering och andra verktyg för att identifiera möjliga översvämningsrisker och utreda var de svåraste problemen kan förväntas uppstå. Vi presenterar lösningar som minskar eller förhindrar skadorna och använder innovativ teknik för att kontrollera, distribuera eller lagra stora mängder dagvatten, som också kan utnyttjas i rekreationssyfte.

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om översvämningar.

Filtrera