Olja och gas

COWI bidrar till omställningen från fossila bränslen till grön, hållbar energi. Vi arbetar i många olika projekt för att öka andelen biogas i överföringssystemet för naturgas.

Våra expertkunskaper hjälper kunderna att implementera de bästa tillgängliga teknikerna och hållbara lösningar.
 
Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights inom olja och gas.


Filtrera