POWER-TO-X

Power-to-X (PtX) omfattar de många sätten att omvandla förnybar energi till gröna molekyler (och ibland tillbaka till energi igen). Många sektorer kan minska koldioxidutsläppen på ett effektivt sätt med hjälp av el, men PtX erbjuder gröna alternativ till fossila bränslen för sektorer som inte kan drivas med enbart el – till exempel tunga transporter, cement- och ståltillverkning och kemisk produktion.

En betydelsefull PtX-produkt, grön vätgas, är ett viktigt bränsle i sig självt och en huvudingrediens i produktionen av andra gröna bränslen. Grön vätgas kan kombineras med kväve från luften för att producera grön ammoniak, eller kombineras med infångat biogent kol för att producera syntetisk metanol och fotogen.

Potentialen att ersätta fossila bränslen, hjälpa länder att uppnå sina klimatmål och minska koldioxidutsläppen från förorenande industrier har väckt global uppmärksamhet. PtX-marknaden växer snabbt och förväntas överstiga 10 miljarder euro år 2050, vilket är en enorm ökning från dagens 0,8 miljarder euro.

COWIs roll i viktiga PtX-projekt innefattar utveckling av processer, el, rörledningar och infrastruktur. Vi har erfarenhet från tiden när marknaden var ny och har fungerat som en kunskapspartner i strategiska partnerskap, genomfört tekniska djupdykningar och tagit fram konceptstudier, FEED och detaljplanering av PtX-anläggningar.

Vår starka interna kompetens inom processteknik, energi från avfall och biomassa samt havsbaserad vindkraft gör det möjligt för oss att överbrygga den tekniska klyftan till kommersiell beredskap och bidra till PtX-projekt i alla delar av värdekedjan.

Använd filterikonen för att filtrera vilka lösningar, nyheter eller insikter som visas.

Filtrera