Processindustri   

Vi leder projekt från den förstudiefasen genom förberedande projektering, detaljplanering och byggfasen fram till en färdig, verifierad produktionsanläggning.

Vi kan bidra med allt från rådgivning i teknik-, miljö- och säkerhetsfrågor till helhetsansvar för anläggningsdesign, upphandling och byggarbetsledning (EPCM).

Vi erbjuder tjänster inom projektledning, tillståndshantering, kostnadsuppskattningar, processdesign, teknisk anläggningsdesign (mekanik, rör, el, instrumentering och anläggningskonstruktion), stöd vid upphandling, byggarbetsledning, inspektion och idriftsättning.

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights inom processindustri.

Filtrera