Skogsindustri  

COWI har gedigna kunskaper och en historia av mycket goda resultat, tack vare vår långa erfarenhet på det här området. Vi leder projekt från den första förstudiefasen genom förberedande projektering, detaljplanering och byggfasen fram till en färdig, verifierad produktionsanläggning.

Vi kan bidra med allt från rådgivning i teknik- och miljöfrågor till helhetsansvar för anläggningsdesign, upphandling och byggarbetsledning (EPCM).

Vi tillhandahåller interna resurser på områden som tillståndshantering, projektledning, processdesign, teknisk anläggningsdesign (mekanik, rör, el, instrumentering och anläggningskonstruktion), stöd vid upphandling, byggarbetsledning, inspektion och idriftsättning.

Bland våra vanligaste uppdrag finns process- och anläggningsdesign av massa- och pappersbruk.

Vi har också specialistkunskaper om biobränsleprocesser som baseras på råmaterial från skogen.

Våra största kunder i skogsbranschen är ägare till skogsföretag, massa- och pappersbruk samt utrustningsleverantörer till den här branschen.

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om skogsindustrin.

 

Filtrera