Solenergi

Solenergi är en viktig och outtömlig förnybar energikälla. Sedan slutet av 1980-talet har COWI deltagit i utvecklingen av mer än 200 solenergiprojekt i 28 länder.
Dessa projekt omfattar både markmonterade storskaliga solenergianläggningar och byggnadsintegrerade system.

Som fullserviceleverantör erbjuder vi våra tjänster under alla skeden av solenergiprojektet. Från due diligence till genomförbarhetsanalyser, miljö- och samhällsbedömningar, formella godkännanden, anläggningsoptimering, byggtillstånd, detaljutformning, anbud, upphandlingsstöd, designgranskning, driftsättning, prestandatester och resurshantering.

Vi erbjuder också undersökningar av uppfyllnad av anslutnings- och nätbestämmelser med hjälp av de vanligaste programvaruverktygen på marknaden.

Vårt arbete sträcker sig även utanför solenergiområdet och omfattar komponenter för energilagring, solenergi till väte samt alla anslutningsaspekter, inklusive utrustningsspecifikationer för uppfyllnad av nätbestämmelserna. COWIs breda utbud av teknisk expertis gör att vi kan ge stöd åt projekt med flytande solceller och hybridisering för solvärmeprojekt, biomassa, fjärrvärmesystem och vindkraft.

Filtrera