Ansvarsfriskrivning och juridiskt meddelande

Användning av COWIs webbplats

Läs det här meddelandet innan du använder COWI-koncernens (”COWI”) webbplats. Genom att använda webbplatsen visar du att du är införstådd med det här meddelandet.

Personuppgifter

De här användningsvillkoren omfattar all information som skickas till eller hämtas från COWIs webbplats. Syftet med villkoren är att skydda webbplatsens användare och säkerställa att personuppgifter handhas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Personuppgifter

De interaktiva funktionerna på COWIs webbplats kräver att användarna uppger personuppgifter som namn, postadress, e-postadress osv för COWI.

COWI använder endast dessa uppgifter (kontaktinformation) för att skicka information som användaren begärt eller för att bearbeta relevant information enligt användarens önskemål. Informationen kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part. Dessutom anonymiserar COWI dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte som de samlades in och därefter behandlades för.

Ej begärd information

Spontana platsansökningar som behandlas via COWIs rekryteringswebbplats www.cowi.com och därtill hörande material behandlas konfidentiellt och betraktas som personuppgifter (se ovan). Övriga spontana kommentarer och ej begärt material som skickas till denna webbplats eller på annat sätt till COWI i anslutning till webbplatsen behandlas som icke konfidentiellt material och kan användas av COWI utan begränsning och utan betalning.

Anonymitet

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. COWI ansvarar inte för de andra webbplatsernas sekretessrutiner. Detta gäller även COWIs rekryteringswebbplats som hanteras av tredje part.

Säkerhetsåtgärder

COWI har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda våra besökares personuppgifter. Personuppgifterna lagras på åtkomstskyddade servrar som är placerade på säkra anläggningar, och vi utvärderar alla säkerhetsåtgärder regelbundet.

Innehåll och omfattning

Denna webbplats är tänkt som en introduktion till COWIs verksamhet och är därför endast avsedd att ge allmän information.

Vi har varit måna om att se till att allt innehåll på webbplatsen är korrekt och aktuellt. Informationen på webbplatsen tillhandahålls dock "i befintligt skick" och "i förekommande fall", och COWI lämnar inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, för oriktigt innehåll.

COWI förbehåller sig rätten att avbryta distributionen och underhållet av webbplatsen och dess innehåll utan att meddela detta i förväg.

Ansvarsbefrielse

COWI kan inte hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller oförutsedd förlust eller följdförlust som beror på tillgång till, användning av eller förlitan på något innehåll på denna webbplats eller webbplatser som denna webbplats är länkad till. Detta gäller även i fall där innehåll är oriktigt eller ofullständigt. Följaktligen betalar COWI inte något skadestånd på grund av sådan användning av eller förlitan på något av innehållet på denna webbplats.

COWI friskriver sig från all kontroll över, relationer med eller godkännande av webbplatser som denna webbplats är länkad till. Vidare är COWI inte ansvarigt för innehållet på webbplatser som denna webbplats länkar till.

Immateriella rättigheter och upphovsrättigheter

Det material som visas på den här webbplatsen får endast hämtas för icke-kommersiellt och personligt bruk, och under förutsättning att du respekterar och följer alla relevanta lagar och regler om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Det är inte tillåtet att på något sätt kopiera, reproducera, publicera om, skicka, anslå, överföra eller, ens via djupa länkar, distribuera innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud- och videofiler, vare sig för offentligt eller kommersiellt bruk eller offentlig eller kommersiell kommunikation, utan skriftligt förhandstillstånd från COWI.

Varumärken

De varumärken och logotyper som visas på denna webbplats tillhör COWI-koncernen. Ingenting på denna webbplats får tolkas som att det, underförstått eller på annat sätt, ger tillstånd eller rätt att använda något av de varumärken som visas på denna webbplats utan skriftligt förhandstillstånd från COWI.

Kontaktinformation

Kontakta COWI på dataprivacy@cowi.com om du har frågor som gäller det här meddelandet, rutinerna för webbplatsen eller ditt arbete med den.