energi

Foto: London Array

Vi är specialiserade på energikoncept och implementeringar som möter den ökande efterfrågan på tillförlitliga, effektiva och hållbara energilösningar.

Vi har ett tydligt fokus på att uppfylla våra kunders behov. Vi arbetar med alla aspekter av energiplanering, produktion och distribution inclusive nya energisystem och sektorkoppling.

Vi har expertkunskaper om:

  • Vindenergi
  • Power-to-X
  • Avskiljning, lagring och användning av koldioxid
  • Solel
  • Vattenkraft
  • Elektifiering
  • Biomassa och energiåtervinning
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sektorkoppling
  • Riskanalys

Läs mer om hållbara energilösningar i broschyren.

Använd taggarna nedan eller filterikonen för att filtrera vilka lösningar som visas.

Filtrera
Visa fler