energi

Foto: London Array

Vi är specialiserade på energikoncept och implementeringar som möter den ökande efterfrågan på tillförlitliga, effektiva och hållbara energilösningar.

Vi har ett tydligt fokus på att uppfylla våra kunders behov. Vi arbetar med alla aspekter av energiplanering, produktion och distribution inom bioenergi, kraftvärme, vind- och solkraft, förnybar energi samt olja och gas. Nya energieffektiva värme- och kyllösningar finns också bland våra specialområden.

Vi har expertkunskaper om:

  • Vindenergi
  • Biomassa och energiåtervinning
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Olja och gas
  • Solenergi
  • Riskanalys
  • Avskiljning, lagring och användning av koldioxid

Använd taggarna nedan eller filterikonen för att filtrera vilka lösningar som visas.

Filtrera
Visa fler