värmepumpar minskar CO₂-utsläppen med 2 700 ton per år

Danfoss arbetar målinriktat på att minska energiförbrukningen i företagets fabriker världen över. Som ett led i detta har företaget inlett ett nära samarbete med COWI om att uppnå energibesparingar.

Värmepumpar och centralvärmeproduktion utifrån överskottsvärme har varit ett särskilt fokusområde i samarbetet, eftersom Danfoss fabriker brukar ha ett stort värmebehov och stora mängder överskottsvärme.

Ett konkret exempel på samarbetet är ett värmeåtervinningsprojekt hos Danfoss i Nordborg, där bland annat samproduktion av kylvatten och centralvärme på fyra stora värmepumpar har lett till en årlig besparing på 3,4 miljoner kronor.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2015–2016

KUND
Danfoss

TJÄNSTER

  • Utarbetande av beslutsunderlag
  • Projektering och utarbetande av upphandlingsdokument
  • Tilldelning
  • Besiktning
  • Byggledning
  • Idrifttagning
  • Dokumentation av energibesparingen

Kontakta oss

Christian Mou
Chief Project Manager
Industry, Denmark

Tel: +45 56401339

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN