värmepumpar minskar CO₂-utsläppen med 2 700 ton per år

Danfoss arbetar målinriktat på att minska energiförbrukningen i företagets fabriker världen över. Som ett led i detta har företaget inlett ett nära samarbete med COWI om att uppnå energibesparingar.

Värmepumpar och centralvärmeproduktion utifrån överskottsvärme har varit ett särskilt fokusområde i samarbetet, eftersom Danfoss fabriker brukar ha ett stort värmebehov och stora mängder överskottsvärme.

Ett konkret exempel på samarbetet är ett värmeåtervinningsprojekt hos Danfoss i Nordborg, där bland annat samproduktion av kylvatten och centralvärme på fyra stora värmepumpar har lett till en årlig besparing på 3,4 miljoner danska kronor.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2015–2016

KUND
Danfoss

TJÄNSTER

  • Utarbetande av beslutsunderlag
  • Projektering och utarbetande av upphandlingsdokument
  • Tilldelning
  • Besiktning
  • Byggledning
  • Idrifttagning
  • Dokumentation av energibesparingen

Kontakta oss

Steffen Kræn Julsrud
Leading Project Manager
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 5640 6349

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN