Vatten

Foto: Nicky Bonne för COWI

Vatten är en livsnödvändighet. En av dagens stora utmaningar är att ta itu med de vattenrelaterade problem som urbaniseringen medför och att minska risken för klimatrelaterade översvämningar.

Vi erbjuder konsulttjänster inom alla delar av vattenbranschen, klimatanpassning och kustskydd.

Vi fungerar som rådgivare åt våra kunder om miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar inom vattenförvaltning för vattenmyndigheter, städer, transportnätverk och industriföretag.

Genom samarbeten med våra kunder levererar vi innovativa lösningar som skapar värde för människor och samhällen världen över.

Använd taggarna nedan eller filterikonen för att filtrera vilka lösningar som visas.

Filtrera
Visa fler