Kalender

Tjörn Runt by COWI, 21 augusti

Tjörn Runt by COWI är en av Sveriges stora segeltävlingar där olympiamästare och familjeseglare tävlar på lika villkor.

Läs mer här.