Vi har utformat framtiden sen 1930

Läs hur

COWI – VI LEVERERAR 360-GRADERSLÖSNINGAR

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort genom vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och hanterar utmaningar från många olika angreppspunkter. Vi skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder och bidrar på så sätt till hållbara, fungerande samhällen världen över.

Med kontor i hela världen kan vi kombinera global närvaro med lokal kunskap och ta oss an projekt var som helst i världen – oavsett storlek. Vi är vanligtvis involverade i mer än 12 000 projekt.

Med 90 års branscherfarenhet är COWI ledande inom sitt område. Det är tack vare våra 7 200 medarbetare, som är ledande på sina områden. Tillsammans med våra kunder skapar vi sammanhängande lösningar till framtidens hållbara samhällen.

Kontaktinformation och lokala kontor

Kontakta oss