ÅRSREDOVISNINGAR OCH NYCKELTAL

COWI publicerar årsredovisningen före årsstämman för perioden januari–december.

Kontakta oss

Manuel Vigilius
Senior Vice President
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401197