Nyheter och pressmaterial

Presskontakt

Nanna Wang Carlsen

Group Brand & Employer Brand Manager

+45 56404295 
naca@cowi.com 

Hitta din internationella presskontakt här

COWI i korthet

Alla fakta
Hämta PDF

Vårt pressmaterial hittar du i pressrummet på MyNewsdesk.
Följ oss där så får du löpande det senaste från COWI.

COWIs pressrum

Senaste nytt

Hisingsbron
Broar Nyheter
Nu är Hisingsbron invigd

Hisingsbron går över Göta Älv i Göteborg och är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Invigningsperioden för Hisingsbron har pågått sedan bron öppnades för trafik den 9 maj och avslutades den 5 september då kung Carl XVI Gustaf officiellt invigde bron. Det är kulmen på 10 års arbete för COWI, som varit huvudkonsult.

Trelleborgnyfarg
Miljö Nyheter
COWI förebygger översvämningar i Trelleborg

Kustnära kommuner som Trelleborg står inför en ökad risk för översvämningar i takt med att haven stiger och nederbörden ökar. Trelleborgs kommun har därför nu gjort en utredning där man tar fram skyddsåtgärder för framtiden. COWI har i samband med denna utredning haft i uppdrag att skapa en sårbarhetskarta och en strategi för att kunna förebygga eventuella översvämningar.

stad i värme
Klimatförändringar Nyheter
Fyra gånger vanligare med varma år i Stockholm – och varmare blir det

Stockholm blir allt hetare och skadligt varma somrar är något vi får vänja oss vid. Det här är det nya normala. Bygger vi inte städerna smartare och grönare kommer vi att fortsätta sätta nya värmerekord.

Hållbarhet Nyheter
Nyckelroll för COWI när Göteborgs nya halvö tar form

I jakten på attraktiv mark att bebygga tar Göteborg till ett ovanligt och kreativt grepp. Invid gamla Masthugget, stadsdelen där en gång master till de stora segelfartygen tog form, anläggs en konstgjord halvö rakt ut i Göta älv. COWI har en nyckelroll i projekteringen och samordningen av den nya halvön, som innebär geotekniska och konstruktionsmässiga utmaningar av helt nya slag.

Vatten Nyheter
Dagvattenledning blir kanal i nytt bostadsområde

Ett helt nytt bostadsområde håller just nu på att växa fram i Södra Råbylund, Lunds kommun. Projektet, som drivs av Lunds kommun, befinner sig just nu i den tredje och sista etappen. Genom detta område planerar man bland annat att öppna upp en dagvattenledning och göra till en öppen kanal. COWIs uppdrag i projektet har varit att ta fram färdiga handlingar för att bygga ut VA och allmän platsmark, dessutom har COWI hjälpt till att identifiera hur hållbarheten kan prioriteras i projektet.

COWI employee Susanna Ohlin
Om oss Nyheter
Susanna Ohlin blir ny divisionschef för Samhällsbyggnad på COWI

Susanna Ohlin har utsetts till ny chef för division Samhällsbyggnad på COWI i Sverige. Hon kommer närmast från Rambøll där hon haft rollen som affärsområdeschef för södra och västra Sverige.

Picture from the Swedish Transport Administration's video
Järnvägar Nyheter
COWI levererar i projekt Ostlänken

COWI har nyligen levererat underlag för Öppet hus för deletapp Sillekrog – Sjösa inom Trafikverkets projekt Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor. De nya stambanorna består av en helt ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyligen avslutades en digital samrådsperiod där Trafikverket kommunicerade den föreslagna utformningen för deletapp Sillekrog - Sjösa.

Hållbarhet Nyheter
Vattenrening skapar ett grönare kretslopp

EasyMining, innovationsbolag inom Ragn-Sells-koncernen, arbetar nu med ett EU LIFE-finansierat projekt för att utveckla en ny, innovativ renings- och återvinningsprocess där förorenat vatten renas från ammoniumkväve. Ammoniumkvävet återvinns efter rening och kan användas som gödningsmedel. COWI bistår EasyMining med detaljprojektering av den mobila testanläggningen, som kommer testköras utanför Stockholm och Köpenhamn.

Energi Nyheter
COWI tecknar nytt ramavtal med Vattenfall

Nyligen signerade COWI och Vattenfall ett nytt ramavtal inom bland annat solkraft och vindkraft.

Trafikplanering Nyheter
COWI hjälper Trafikverket att förbättra trafikläget på E22 Söderköping

Trafikverket planerar att bygga en ny sträckning av E22 väster om Söderköping för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i området. COWI har fått uppdraget att upprätta ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning för projektet.

Industri Nyheter
COWI projektleder bygget för en ny reningsanläggning hos PetroPort

PetroPort investerar i en ny reningsanläggning med syftet att både förbättra arbetsmiljön för personalen i hamnen och samtidigt garantera en låg miljöpåverkan som PetroPort har på miljön i stort. COWI har fått uppdrag på ett helhetsåtagande, vilket innebär ansvar att projektleda bygget.

Grön omställning Nyheter
Ny divisionschef vill göra nytta i samhällets gröna omställning

Industrins gröna omställning har aldrig gått snabbare än nu och behovet av kompetens har aldrig varit större. Med ny chef vid rodret ska COWIs industridivision nu flytta fram sina positioner ytterligare – som det självklara valet när industriföretagen satsar vidare mot en fossilfri framtid!

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid Nyheter
Debattinlägg: Sverige behöver satsa mer på att fånga in koldioxid!

Ska världen lyckas hålla nere ökningen i temperatur, måste Sverige och EU göra större investeringar för att etablera infrastruktur och anläggningar för koldioxidinfångning.

Hållbarhet Nyheter
Dramatisk minskning av co₂-utsläpp

Koldioxidavtrycket från COWIs dagliga verksamhet minskade rejält under 2020 jämfört med tidigare år.

Grön omställning Nyheter
Biofilter kan minska klimatbelastningen av mjölkkor och grisar med upp till 20 procent

Biofilter som bryter ned metan kan bli ett viktigt – och kostnadseffektivt – steg på vägen mot att minska klimatavtrycket från mjölkkor och grisproduktion i Danmark. Den här typen av filtermodeller har nu börjat utvecklas och testas i stor skala inom det nya GUDP-projektet BIOMET. Arla och Danish Crown ser stor potential i det här projektet, såväl klimat- som affärsmässigt.

Hållbarhet Nyheter
Aska renas från salter och metaller

Stena Metalls dotterbolag HaloSep AB planerar för en utvecklingsanläggning i Skarvikshamnen i Göteborg. Med HaloSep-tekniken renas flygaska som bildas i förbränningsanläggningar från salter och metaller.

Om oss Nyheter
COWI-koncernen presenterar rekordresultat för 2020

Trots den globala covid-19-pandemin och stor osäkerhet på marknaderna under 2020 nådde COWI det bästa rörelseresultatet och kassaflödet någonsin. COWI går in i det nya året med rekordhög kundnöjdhet, en mycket stark orderstock och positiva förväntningar – inte minst tack vare de fortsatt enorma investeringar som görs världen över för grön omställning.

Kulturbyggnader och skolor Nyheter
Byggmiljöinventering i känslig kulturmiljö

COWIs arbete omfattar mer än bara nybyggnation. Till exempel att säkra äldre byggnader inför bevarande och restaurering. Detta arbete kräver noga planering, inventering, besiktning och grävande i gamla register.

Hamnar och marina konstruktioner Nyheter
Copenhagen Malmö Port flyttar containerterminal

COWI och Rambøll blir tekniska rådgivare till Copenhagen Malmö Port (CMP) i det kommande utvecklingsprojektet i Ydre Nordhavn i Köpenhamn. COWIs och Rambølls uppdrag omfattar bland annat teknisk rådgivning inför etableringen av en ny containerterminal med tillhörande anläggningar och infrastruktur, etablering av kontor och administrativa anläggningar samt utrymmen för relevanta myndigheter.

Järnvägar Nyheter
COWI, Parsons, SYSTRA och Implement vann DSB:s ramavtal för Köpenhamns framtida järnvägsnät

Joint venture-teamet bestående av COWI, Parsons och SYSTRA, med Implement Consulting Group som underkonsulter, har tecknat ett stort ramavtal med DSB.

Kulturbyggnader och skolor Nyheter
Laserscanning ger svar på hur Ale stenar mår

Statens fastighetsverk har gett COWI uppdraget att genomföra en så kallad konditionsbedömning av Ale stenar. Stenarna är, trots sin storlek, känsliga. Och vid en undersökning är det viktigt att ingen åverkan görs. Därför laserscannar man in stenarna, för att sedan via ett analysverktyg bedöma stenarnas skick och stabilitet.

Trafikplanering Nyheter
COWI följer upp trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

COWI har fått bidrag från Trafikverkets skyltfond för att undersöka hur nybyggda hämta-och lämnaytor vid skolor fungerar. Ett flertal skolor upplever problem mellan olika trafikantslag i samband med att föräldrar lämnar sina barn med bil vid skolan, med minskad trafiksäkerhet och trygghet som följd.

Industri Nyheter
Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

Vilket är det smartaste sättet att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant? För att finna svaret har fem stora energiaktörer i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj påbörjade COWI en förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Nu råder det full aktivitet vid ritbord och ute i hamnen när projektets förstudie nått halvvägs i mål.

Tunnlar Nyheter
Marieholmstunneln ger kraftigt ökad framkomlighet

Den 16 december öppnade Göteborgs nya älvförbindelse Marieholmstunneln för trafik. Thomas Darholm, teknisk chef på COWIs broavdelning i Göteborg, har varit med sedan start för tio år sedan i nära samarbete med Trafikverket.

Översvämning Nyheter
Nya finansieringsmodeller för klimatanpassning av kustnära bebyggelse

Det råder ingen tvekan om att vi som samhälle står inför stora utmaningar till följd av de pågående klimatförändringarna. En av dessa utmaningar handlar om hotet mot kustnära bebyggelse från översvämningar och erosion. I en studie som utförts på uppdrag av Regional kustsamverkan Skåne/Halland visar COWI på nya modeller över hur ansvar och finansiering av åtgärder kan delas mellan enskilda och offentliga aktörer.

Projektledning Nyheter
Upprustning av Kulturhuset med närvaro och engagemang i fokus

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm är en byggnad många har en relation till. Huset är en knutpunkt för Stockholms kulturliv och passeras av många som besöker city. Efter en upprustning och projektering som pågått i ett par år slog portarna återigen upp i september.

Om oss Nyheter
COWI 90 år - ett jubileum som förpliktigar

I stora delar av världen är det globala konsultföretaget COWI mest känt för sitt bidrag till projekt inom vattenförsörjning, infrastruktur och stadsplanering. År 2020 firade företaget 90-årsjubileum, något som enligt koncernchef Lars-Peter Søbye också medför ansvar.

Vatten Nyheter
COWI tecknar ramavtal med Roslagsvatten

Nyligen signerade COWI och Roslagsvatten ett ramavtal inom vattenområdet.

Sjukhus Nyheter
Martin säkrar energiförsörjningen åt sjukhus i Kongo-Kinshasa

I fjol stod han på gränsen och tittade ut över ett land som drabbats hårt av krig och oro. Idag driver Martin Skilbred ett projekt för att säkerställa el till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa som vänder sig till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld.

Vatten Nyheter
Förbättrad kväverening sänker utsläppsnivåerna i Trollhättan

Trollhättan Energi anpassar Arvidstorps avloppsreningsverk för fler Trollhättebor. COWI har fått i uppdrag att förprojektera för utökad kapacitet och förbättrad kväverening.

Arkitektur Nyheter
Dissing+Weitling, Arkitema och COWI projekterar en ny järnvägsbro i Oxberg

Österdalälvens nya signaturbro ska projekteras av ett team bestående av COWI, broarkitekterna Dissing+Weitling samt Arkitema för landskapsdelen. Det rutinerade teamet har nyligen utsetts till vinnare i en internationell brotävling utlyst av Trafikverket, där fem internationella förkvalificerade team deltog.

Infrastruktur Nyheter
COWI skapar lösning för olyckskorsning i Eskilstuna

Trafikverket ger COWI uppdraget att göra en ny trafiklösning för det ökända Hammarbykorset i Eskilstuna. Projektet ska minska de svåra olyckorna i korsningen, minska antalet döda och svårt skadade, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och uppnå en bättre hastighetsefterlevnad.

Om oss Nyheter
Effektiva processer och samarbete ledstjärna hos Årets Projektledare inom samhällsbyggnad 2020

Vinnaren av COWIs pris Årets Projektledare inom samhällsbyggnad heter Johannes Olsson och är projektledare inom elkraft på Craftor. Priset fick han bland annat för sitt engagemang att leda och driva komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

Infrastruktur Nyheter
COWI strategisk rådgivare när Castellum utvecklar Nordens främsta logistiknav på Säve flygplats

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för området med målsättning att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. COWI har anlitats som huvudkonsult på strategisk nivå för att arbeta med strukturplan för området.

Digitalisering Nyheter
Bättre teknik för framtidens städer

Åtta av de mest lovande och innovativa teknikföretagen i världen har valts ut till acceleratorprogrammet Urbantech. Där får de möjlighet att anpassa och utöka sina lösningar under en intensiv och skräddarsydd accelerationsprocess tillsammans med COWI och andra företag.

Byggnader Nyheter
COWI utreder trafikkonsekvenserna när kontorskvarter blir stadskvarter

Stockholms stad har inlett arbetet att förvandla ett kontorskvarter i Kista till stadskvarter. COWI bistår med att ta reda på vilka konsekvenser det får för trafiken när bostäder tar över allt fler ytor och allt fler människor rör sig området.

Vatten Nyheter
Käppalaverket rustas för norra Europas tuffaste utsläppskrav

Inom sju år ska Käppalaverket på Lidingö ha ökat sin kapacitet, samtidigt som det minskar utsläppen. Det görs genom att effektivisera reningsprocesserna och bygga om och nytt. Arbetet startade hösten 2019 och nu har Käppalaförbundet, som äger och driver verket, anlitat COWI för byggkonstruktionen.

Miljö Nyheter
Räddningsaktion av ålar inför utbyggnaden av Göteborgs hamn

I juni fiskades uppemot 150 ålar upp från hamnbassängen i Arendal i Göteborgs hamn för att flyttas till säkrare vatten. Hamnbassängen ska nämligen fyllas ut som ett led i arbetet med den nya roro- och containerterminalen. COWI tog fram den dispensansökan som krävdes för att få utföra fisket av de rödlistade ålarna.

Klimatförändringar Nyheter
Skredrisken längs Göta älv utreds

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden där flera stora skred har skett i modern tid. På många områden längs Göta älv är risken fortsatt hög och nu har Statens geotekniska institut (SGI) gett COWI i uppdrag att utreda stabilitetsförhållanden längs delar av älven.

Industri Nyheter
Flytande koldioxid snart i hamn

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik). Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB. COWI har påbörjat förstudie som förväntas att vara klar under Q1 2021.

Byggnader Nyheter
Nu renoveras Käppalaverkets 150 meter höga skorsten

Käppalaverkets 150 meter höga skorsten i Gåshaga på Lidingö är i behov av renovering. Skorstenen används för ventilering av frånluft från reningsverket och COWI ska nu genomföra en besiktning samt föreslå metod för att reparera skador och säkerställa skorstenens hållbarhet.

Broar Nyheter
Mentorskapet bygger broar

Trafikverket förvaltar mer än 21 000 broar i Sverige. En av Linnea Amundssons uppgifter är att ta reda på hur några av dem mår. Hennes mentors uppgift är att hjälpa henne att tackla arbetslivets utmaningar.

Hållbarhet Nyheter
Ny forskning ger lättare och grönare broar

I ett nyligen slutfört forskningsprojekt konstaterade man att mängden material som används för ett hängbrodäck kan minskas med över en fjärdedel – vilket motsvarar upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp.

Infrastruktur Nyheter
Sveriges modernaste tågdepå är nu klar

Nu är den nya toppmoderna tågdepån utanför Hässleholm klar. Depån är en anläggning för service, reparation, städning och tvätt av de svenska Öresundstågen. COWI har, på uppdrag av Region Skåne, ansvarat för projektering av alla markarbeten vid depån.

Vägar och gator Nyheter
Vi hjälper människor att göra sundare livsval!

Drönaren flyger över skolan. På 120 meters höjd dokumenterar den när föräldrarna släpper av barnen. Den filmar också hur bussförare, cyklister och leveransbuden beter sig och hur eleverna interagerar i trafiken. Inspelningen ger ett underlag som skapar goda möjligheter att minimera risker.

Byggnader Nyheter
Studenthuset vid Linköpings universitet är Årets Bygge 2020

Nu är det klart, Studenthuset vid Linköpings universitet vinner branschens mest prestigefyllda pris - Årets Bygge 2020. COWI har arbetat med projektet sedan start och har på uppdrag av Akademiska Hus ansvarat för konstruktionen av byggnaden.

Nyheter
Fem tips för att jobba säkert hemifrån

Genom att fler jobbar hemifrån kan spridningen av coronaviruset minska. Samtidigt ökar det risken att gå i cyberbrottslingarnas fällor.

Industri Nyheter
Expertkonsortium utvecklar klimatneutralt drivmedel för hållbara transporter

Power-to-Fuel-projektet leds av Liquid Wind och syftar till att inrätta anläggningar för kommersiell produktion av förnybart bränsle. Konsortiet (som består av Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen och Siemens) kommer med sin samlade expertis och teknik producera flytande koldioxidneutralt bränsle genom att kombinera infångad koldioxid (CCU) med grön vätgas (från förnybar elektricitet). Detta kan användas som alternativ till fossilt bränsle och kommer att spela en betydande roll i reduktionen av koldioxidutsläpp.

Projektledning Nyheter
Att projektleda renoveringen av en kulturskatt

I början av mars återinvigdes Östermalms saluhall efter fyra års renovering. Jonas Lundström på COWIs dotterbolag Projektbyrån projektledde upprustningen av en av Stockholms mest karakteristiska byggnader. Ett uppdrag som inneburit en hel del dialog och utmaningar.

Om oss Nyheter
Så hanterar vi coronasituationen på COWI

Coronaviruset Covid-19 fortsätter att snabbt spridas i världen och Sverige. COWI ser mycket allvarligt på situationen och gör allt vi kan för att ta hand om våra medarbetare, kunder och samarbetspartners – samtidigt som vi ser till att hålla verksamheten igång och bidrar till att hålla samhällshjulen rullande.

Byggnader Nyheter
Nu byggs Natrium vid Göteborgs universitet

I februari gick startskottet för den nya byggnaden som ska samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget i Göteborg. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan mellan Akademiska Hus och Skanska. COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av Natrium, som den nya byggnaden heter och som kommer att stå klar 2023.

Klimatförändringar Nyheter
Norrköping rustar för extremregn

Häftiga regn som orsakar extrema vattenflöden har blivit en realitet i klimatförändringens Sverige. Norrköping är en av de kommuner som väljer att klimatsäkra staden för att undvika översvämningar vid framtida skyfall.

Industri Nyheter
Projektering av ny gasterminal i Oxelösunds hamn

Oxgas AB planerar att bygga en terminal för flytande metan i Oxelösund. Metan (natur- och biogas) kommer framförallt att ersätta oljeprodukter och kol i bland annat fartygstrafik och industri och kommer innebära en kraftig minskning av klimatutsläpp. Till sin hjälp har de anlitat COWI, som har fått i uppdrag att genomföra en multidisciplinär projektering av den nya terminalen.

Industri Nyheter
Nytt projekt ska minska koldioxidutsläpp från stålproduktionen

Projektet Elektrisk ämnesvärmning har som mål att ge effektivare stålproduktion med mindre energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp. Jernkontoret står bakom projektet som finansieras till 50 procent av Energimyndigheten. COWIs Björn Ahlqvist kommer att projektleda arbetet.

Hållbarhet Nyheter
COWI blir koldioxidneutralt år 2020

COWI går med stadiga kliv mot en mer hållbar framtid: ”Nästa år blir vi koldioxidneutrala, och inom tio år kommer vi att minska vårt faktiska koldioxidavtryck med 70 procent. Slutmålet är noll utsläpp år 2050”, säger koncernchef Lars-Peter Søbye.

Sjukhus Nyheter
Tillbyggnader gör Skaraborgs sjukhus nytt och modernt

Just nu pågår bygget av de 67 000 kvadratmeter stora tillbyggnaderna på Skaraborgs sjukhus. Det ska bli två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. COWI har ansvarat för konstruktionen av byggnaden där bland annat den nya akutmottagningen ska ligga.

Infrastruktur Nyheter
Göteborg vill tredubbla cykelresandet

Under de närmaste tio åren kommer det att ske en rekordstor satsning på cykelbanor i Göteborg. Göteborgs stad har satt målet att tredubbla antalet cykelresor till år 2025 och till hjälp har de anlitat COWI.

Hållbarhet Nyheter
Lidl-butik först att klara världsunik certifiering

Lidls butik på Gotland blir världens första helt klimatneutrala livsmedelsbutik enligt den nya NollC02-certifieringen. Till sin hjälp för att nå de högt ställda kraven som certifieringen innebär har Lidl anlitat COWI.

Om oss Nyheter
COWI flyttar till nytt, klimatsmart kontor i centrala Göteborg

Efter flera års letande är det äntligen klart. Första kvartalet 2022 flyttar COWI sitt svenska huvudkontor till nybyggda Platinan vid Lilla Bommen i Göteborg. Centralt, modernt, flexibelt och klimatsmart!

Hållbarhet Nyheter
COWI hakar på Malmö stads strategi för att bli klimatneutrala till 2030

Nu tar COWI ett stort kliv i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Nyligen skrev COWI på initiativet Lokal Färdplan Malmö – en lokal strategi för att halvera Malmös klimatutsläpp till år 2025 och vara klimatneutrala till år 2030.

Urban Design Nyheter
Landskronas största lekplats har något för alla

När Landskrona stad och Landskronahem med hjälp av COWI bygger stadens största lekplats i området Karlslund, finns något för alla smaker. 6500 kvadrameter fyllda med hinderbanor, studsmattor, kickbike- och parkourbanor. Dessutom blir det plats för musik, grill och picknick. Byggstarten planeras till början av 2020 och till sommaren ska parken vara klar.

Om oss Nyheter
En samverkansexpert blev Årets Projektledare 2019

Vinnaren av COWIs pris Årets Projektledare inom samhällsbyggnad heter Malin Klintborg och är uppdragsledare för digital samhällsbyggnadsprocess på Lantmäteriet. Priset fick hon bland annat för sitt tankeledarskap och engagemang att leda och driva projekt.

Miljö Nyheter
COWI hjälpte Göteborgs stad förvandla mörk park till en plats att ha picknick i

Gärdsås mosse, i området Bergsjön i Göteborg, har genomgått en stor förändring. Från en mörk och något eftersatt park är det nu ett grönt område med belysta gångvägar, grillplatser, vattendrag och ett helt unikt uteklassrum. COWI har projektlett arbetet samt gjort miljöutredning och miljökontroll på uppdrag av Göteborgs stads Park och naturförvaltning. Den 21 september invigdes parken.

Byggnader Nyheter
Nu byggs en konstgjord halvö vid Masthuggskajen i Göteborg

Nu byggs Masthuggskajen i Göteborg. En utbyggnad som ska rymma 1 300 bostäder och 5 000–6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell - och en konstgjord halvö. COWI har vunnit uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag som kommer ange hur halvön ska byggas.

Infrastruktur Nyheter
Ökade marknadskrafter med Lisa Söderbaum som marknadschef på COWI i region Öst

Sedan 1 augusti 2019 är Lisa Söderbaum ny marknadschef för samhällsbyggnad i region Öst och kommer arbeta för att stärka COWIs verksamhet i Stockholmsregionen. Hon kommer närmast från WSP där hon har arbetat som avdelningschef inom VA och Ledningsteknik.

Miljö Nyheter
COWI följde upp miljöarbetet vid sommarens festivaler

Sommaren ebbar snart ut och festivalerna börjar packa ihop. Gothenburg Culture Festival (tidigare Kulturkalaset) och European Choir Games är stora events i Göteborg under augusti. Festivalerna har höga miljöanspråk och för att se till att alla kravstandarder uppnås och att miljöarbetet möter de högt ställda miljömålen anlitades COWI för att genomföra tredjepartsrevisionen som ingår i miljödiplomeringen.

Klimatförändringar Nyheter
Studenter utvecklar innovativa klimatlösningar i danskt stadsutvecklingprojekt

I COWIs program för sommarjobbande studenter, COWI Try, ska 34 deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien vara med och utveckla innovativa klimatlösningar för ett av de just nu största stadsutvecklingsprojekten i Nordeuropa, Holmene, i industriområdet Avedøre Holme.

Peo Svärd
Industri Nyheter
Rekrytering av ny avdelningschef inom industri

Industri Nyheter
Preems satsning ger ännu mer grön diesel

Preem har gjort stora investeringar under de senaste åren för att ställa om sitt raffinaderi i Göteborg till att kunna bearbeta förnybar råvara. Nu tas nästa steg och ytterligare modifieringar och anpassningar görs på raffinaderiet för att kunna producera mer förnybara drivmedel. Till sin hjälp har de anlitat COWI, som har ett helhetsåtagande för projektet.

Järnvägar Nyheter
COWI rekryterar avdelningschef inom järnväg och projektledning

Nu stärks COWIs verksamhet inom division samhällsbyggnad, med Carlos Siles som ny avdelningschef på Järnväg och Projektledning. Carlos har bred erfarenhet inom teknikkonsultbranschen och kommer närmast från Typsa, ett internationellt bolag med säte i Spanien, där han byggde upp den svenska delen av verksamheten från grunden. Innan dess arbetade Carlos som gruppchef på Vectura, som sen blev en del av Sweco, och var fram till 2017 gruppchef för stora projekt Öst på Sweco Rail.

Sjukhus Nyheter
Martin bygger barnsjukhus i Rwanda

Att få byggt ett barnsjukhus i Rwanda, det är något Martin Skilbred på COWI planerar att göra de kommande åren. Han driver just nu ett projekt genom Ingenjörer utan gränser, och kommer i slutet av april resa till Rwanda för ett första platsbesök.

Industri Nyheter
Nya tankstationer för flytande gas till tunga fordon i Norden

Efterfrågan på ett renare alternativ av drivmedel för tung trafik ökar kraftigt. Under de kommande åren kommer Gasum att etablera tankstationer för flytande gas till tunga fordon i Sverige, Norge och Finland. Till sin hjälp har Gasum anlitat COWI.

Digitalisering Nyheter
Ny rapport: effekt av självkörande bilar I Osloregionen

Hur kommer den framtida passagerartrafiken i Norges huvudstad att påverkas av de senaste teknologiska trenderna? COWI och PTV Group har gett några av svaren på det i en Oslostudie som nyligen har kommit ut.

Infrastruktur Nyheter
Rekrytering av marknadschef till Göteborg och region Väst

Broar Nyheter
Tungt lyft när ny träbro sattes på plats

Nyligen sattes den sextio meter långa träbron över Härlövsängaleden i Kristianstads kommun på plats. Bron är en trespanns bro som byggts ihop vid sidan av och sedan lyfts på plats. Även om träkonstruktionen är relativt lätt så är det en komplicerad uppgift att med millimeternoggrannhet passa in lagersmidena mellan betong och träplatta samtidigt som den 60 ton tunga plattan kränger i luften.

Energi Nyheter
Innovativ installation kan framställa tre gånger mer energi än traditionella solceller

I danska Århus inleds just nu ett av de största smart city-projekten i norra Europa. I centrum står ett bostadsområde som tillhör allmännyttan och som ska utrustas med nya, intelligenta energisystem. Dessa ska hjälpa Århus fram mot målet att bli en klimatneutral kommun till år 2030.

Hållbarhet Nyheter
Blockkedjeteknik kan ge ökad transparens I handeln med kaffe

Kan tekniken bakom Bitcoin och andra kryptovalutor användas för att göra handeln med kaffe mer hållbar och transparent? Detta ska undersökas i projektledaren Asger Strange Olesens studie, som sponsras av COWIfonden och kommer att utföras i samarbete med Köpenhamns universitet bland andra. Perspektivet är inget mindre än en omstörtning av världshandeln med råvaror.

Projektledning Nyheter
Ny vd för COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström har utsetts till ny vd för COWI Projektbyrån och tillträder den 1 februari 2019. Samtidigt tillträder Emma Eklöf som vice vd. Båda har arbetat länge i företaget varav flera år i ledande befattning, senast som avdelningschefer.

Broar Nyheter
Ny ikonisk bro har öppnats i Norge

I helgen öppnade Hålogalandsbron i Nordnorge. Den är ett utmärkt exempel på att broar inte bara behöver vara funktionella, säkra och hållbara – utan även vackra.

Digitalisering Nyheter
Norskt sjukhus utsett till världens bästa digitala byggprojekt

Under arbetet med Stavanger Universitetssjukhus (SUS2023) har COWI och Nordics projekteringsgrupp lyckats lösa en gåta som branschen har kämpat länge med. Nu har projektet utsetts till världens bästa digitala byggprojekt.

Om oss Nyheter
COWI ingår avtal att förvärva Arkitema Architects och når toppen av den nordiska superligan

COWI har ingått ett avtal om att förvärva Danmarks största arkitektföretag för ett tresiffrigt miljonbelopp. Målet är att skapa bättre, vackrare och mer sammanhängande lösningar inom stadsutveckling, liveability, klimat och hållbarhet.

Om oss Nyheter
Anders Wiktorson blir COWIs nya Sverige-vd

Infrastruktur Nyheter
Världens längsta förbindelse över vatten invigs

Den nya förbindelsen Hongkong-Zhuhai-Macau består bland annat av världens längsta nedsänkta vägtunnel. Den designades för kinesiska underleverantörer med en innovativ struktur av vattentät betong som utvecklats av COWIs tunnelexperter.

Lidl Växjö
Kommersiella byggnader Nyheter
Lidls butik vinner ännu ett hållbarhetspris

Lidls butik i Växjö vann 2017 priset för Världens grönaste handelsbyggnad. Igår prisades butiken ännu en gång när den utsågs till Årets BREEAM-byggnad på Sweden Green Building Awards. För att möjliggöra BREEAM-certifieringen med högsta betyget Outstanding anlitade Lidl COWI.

Processindustri Nyheter
EasyMining återvinner fosfor i stor skala med hjälp av COWI

Fosforbrytning orsakar stora miljöproblem. Men det finns nu miljövänlig teknik där fosfor återvinns ur askan från förbränt avloppsslam, och den ska tillämpas i nya anläggningar som planeras i Tyskland, Danmark och Sverige. COWI har fått i uppdrag av EasyMining att designa anläggningarna.

Nationalmuseum
Byggnader Nyheter
Nya Nationalmuseum nominerad till Årets Bygge 2019

För första gången på 148 år har Nationalmuseum renoverats genomgripande. Den 13 oktober öppnar museet för allmänheten igen efter att ha varit stängt i fem år. COWI Projektbyrån har av Statens fastighetsverk haft uppdraget för byggprojektledningen för detta komplicerade och genomgripande renoveringsprojekt som nu har nominerats till Årets Bygge 2019.

Om oss Nyheter
En sann lagspelare blev Årets Projektledare 2018

För fjärde året i rad delar COWI ut priset Årets projektledare till en person inom samhällsbyggnadsområdet.

Bild: LINK Arkitektur
Hållbarhet Nyheter
Lidl i pilot för ny världsunik certifiering för byggnader

Lidl driver utvecklingen av hållbara handelsfastigheter i Sverige och har idag några av världens grönaste handelsbyggnader med miljöcertifieringen BREEAM Outstanding. Nu tar Lidl nästa steg då en ny butik på Gotland blir pilot för den nya certifieringen NollCO2. Till sin hjälp för att nå de högt ställda kraven har Lidl anlitat COWI.

Broar Nyheter
En säkrare förbindelse ger bättre ekonomiska möjligheter i Rwanda

De drygt 3 000 invånarna i samhället Kucyaruseke i Rwanda firar nu invigningen av den nya gångbron som ger dem bättre tillgång till vård, utbildning och marknader under många år framöver. Bron har kommit till genom ett nära samarbete mellan tio personer från COWI och Freyssinet och den icke-statliga organisationen Bridges to Prosperity.

Industri Nyheter
EasyMining återvinner 30 000 ton fosfor per år med hjälp av COWI

Fosforbrytning orsakar stora miljöproblem. Men det finns teknik att återvinna fosfor ur askan från förbränt avloppsslam, och den ska nu tillämpas i en helt ny anläggning i Helsingborg. COWI har fått i uppdrag av EasyMining att designa anläggningen.

Broar Nyheter
Londons nya öppningsbara bro är på plats

I går monterades däcket på Londons nya öppningsbara bro i Canary Wharf, efter en 36 timmar lång resa över Nordsjön från tillverkningsanläggningen i Belgien.

Vatten Nyheter
COWI projekterar hållbar slamhanteringsanläggning i Trollhättan

COWI har fått i uppdrag att ta fram en ny slamhanteringsanläggning för avloppsreningsverket Arvidstorp i Trollhättan. Målet är att skapa en modern och hållbar anläggning med förbättrad säkerhet och arbetsmiljö.

Broar Nyheter
Ian Firth i sitt TED Talk: ”Broar ska vara vackra”

I ett TED Talk som publicerades i dag talar COWI-konsulten Ian Firth om hur byggandet av broar har utvecklats och vilket värde de bidrar med till världen.

Tunnelbanor Nyheter
1,4 kilometer borrkärnor säkrar hållfasthet i ny tunnelbanelinje

1,4 kilometer borrkärnor. 10 olika borrplatser. Borra ned till 140 meters djup. Allt för att säkerställa att ett av Norges största tunnelbaneprojekt byggs på säker mark.

Tunnlar Nyheter
COWI vinner designkontrakt för stor avloppstunnel i Singapore

I samarbete med CPG Corporation har COWI tilldelats designarbetena för kontraktet T-09 i fas 2 av DTSS-projektet, Deep Tunnel Sewerage System. Kontraktet tilldelades av Leighton Asia som i sin tur har kontrakt med kunden: Singapores nationella vattenmyndighet, PUB.

Stadsutveckling Nyheter
Visualiseringar bidrar till att klimatanpassa Malmö

I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa Malmö. Arbetet ingår i ett EU-projekt och uppmärksammades nyligen i ett seminarium där miljöminister Karolina Skog medverkade.

Miljö Nyheter
COWI hälso- och miljöcertifierar Foajén vid Malmö Centralstation

Jernhusen har anlitat COWI för att certifiera den nya kontorsbyggnaden Foajén vid Malmö Centralstation. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden även certifieras enligt WELL, en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet.

Infrastruktur Nyheter
COWI ny medlem i Svenska Cykelstäder

Genom kunskapsutbyte och samverkan arbetar Svenska Cykelstäder för förbättrade möjligheter till cykling. Föreningen öppnade nyligen upp för företag och COWI går nu in som associerad medlem samtidigt som en ökad satsning inom cykelområdet sker.

Om oss Nyheter
COWI rekryterar ansedd specialist inom geoteknik

COWI stärker verksamheten i Göteborg genom rekryteringen av Mats Ekenberg som teknisk direktör inom geoteknik.

Kommersiella byggnader Nyheter
COWI projekterar installationerna i Nordens högsta byggnad

Bravida har valt COWI för projektering av installationer i Karlatornet i Göteborg. Tornet som med sina 245 meter och 73 våningar kommer att bli Nordens högsta byggnad.