Nyheter och pressmaterial

Presskontakt

FABN
FABIAN BENGTSSON
Presskontakt
 
0704-597212
pontus haag

Kommunikationschef

0727-006712
pnha@cowi.com

man sitting by the window
Pressrum

Vårt pressmaterial hittar du i pressrummet på Via TT.
Följ oss där så får du löpande det senaste från COWI.

Senaste nytt

Grön omställning Nyheter
Ingenjörer - superhjältarna inom grön omställning

För två år sedan presenterade COWI ett tydligt mål - alla projekt ska ha en hållbar inriktning. – Behovet av grön omställning blir bara större och det COWIS expertis mer relevant och eftertraktad än någonsin, säger Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI.

Nyheter
Jorden runt med COWI på 14 år

Fyra kontinenter, fem länder och fem COWI-kontor. Nirmal Kumar Harihara Subramanian har otvivelaktigt hunnit uppleva mycket sedan han klev ombord på COWI-skutan för 14 år sen. Och från förra sommaren har vi, COWI i Sverige, haft lyxen att ha honom som en av våra kollegor på vårt kontor i Göteborg.

Grönt vätgas och gröna bränslen Nyheter
E-bränslen: grön framtid eller en dyr återvändsgränd?

I jakten på hållbara energilösningar inom transportsektorn är ett alternativ e-bränslen. Men vad innebär dessa syntetiskt framställda drivmedel och vilken potential har de för framtiden?

Energi Nyheter
Planen: Göra cement till klimathjälte

Cement är bindemedlet i betong men också orsaken till stora CO₂-utsläpp. Åtta procent av världens koldioxidutsläpp kommer från cementindustrin. Nu finns en cirkulär lösning som ska göra cementen och därmed betong klimatneutral. En av investerarna är Bill Gates genom hans initiativ Breakthrough Energy.

COWI logo on building
Om oss Nyheter
COWI förenklar sin ledningsstruktur och utökar sin koncernledning

COWI utökar sin koncernledning och tar bort en ledningsnivå för att kunna fatta snabbare beslut och stärka genomförandet av bolagets strategi.

Damaged road
Översvämning Nyheter
Återuppbyggnaden av E6:an – vad händer nu?

Natten den 23 september kapade ett jordskred på E6:an utanför Stenungsund en pulsåder i det svenska trafiksystemet, ett område som sedan dess varit helt avstängt. COWI har fått ansvaret för att utföra undersökningar och projektera återuppbyggnaden av E6:an. ”Säkerheten är viktigast och går före allt i arbetet”, säger Mats Ekenberg, teknisk direktör inom geoteknik i COWI i Sverige.

Hydrogen plants in the municipality of Ånge
Hållbarhet Nyheter
Så ska grön vätgas flöda genom Sverige

COWI genomför en förstudie om hur vätgas ska transportera energi över långa sträckor i pipeline. Projektet gör på uppdrag av RES och Nordion Energi.

crossroad from above
Infrastruktur Nyheter
Elvägar - Framtidens vägsystem

Elvägar är inte bara en viktig del av framtidens hållbara transportinfrastruktur utan även en teknik som kan förändra hur vi ser på laddning av elfordon. Peter Ekdahl, divisionschef för Digital & Management för COWI i Sverige, dyker ner i denna innovativa teknik och belyser hur COWI kan bidra medexpertis inom infrastruktur, elkraft och digitalisering.

Portland
Hållbarhet Nyheter
Jakten på koldioxid – gasen i botten

I Sverige pågår flera projekt där infångning av koldioxid testas och utvecklas. Men resan mot att använda tekniken i stor skala måste gå snabbare än den gör idag. Det är dags att lägga in en högre växel.

pfas
Förorenade områden Nyheter
Brandsläckningsskummet som förorenat Sverige

PFAS ämnen är kanske mest känt för sin roll i brandssläckningsskum som förorenat marker och vattendrag. PFAS finns i det mesta omkring oss, exempelvis i kläderna som du har på dig.

Four young professionals walking towards the viewer
Nyheter
Ingenjör – vad är det?

En stor majoritet av alla som läser naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet saknar kunskap om vad en ingenjörsutbildning faktiskt innebär. Detta måste vi ändra på om vi ska locka fler till att bli ingenjörer. Ingenjörsyrkets varumärke måste stärkas.

Hållbarhet Nyheter
Fotbollsplaner kan rädda oss från översvämningar

Vårt samhälle är sårbart för kraftiga skyfall och extremväder blir vanligare som en följd av klimatförändringar. Det krävs krafttag för att förebygga översvämningar.

Aalborg portland factory
Industri Nyheter
Jakten på koldioxid – en molekyl i taget

Stigande halter av koldioxid i atmosfären är ett hot mot vår civilisation. Med CCS tar vi upp jakten på den mest omtalade av alla växthusgaser – en molekyl i taget.

Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI
Hållbarhet Nyheter
Jakten på koldioxid - avgörande i omställningen

CCS, att fånga in koldioxid och sedan trycka ner den i berggrunden för förvaring i tusentals år – är en teknik som är en avgörande pusselbit om vi ska nå internationella klimatmål.

Byggnader Nyheter
Att planera rörläggning i Nordens högsta hus

I samverkan med entreprenören Serneke står vi på COWI och Bravida för projektering, kalkylering och planering av alla installationer i Karlatornet.

Hållbarhet Nyheter
Att jobba med Skurubron

Skurubron som nu öppnats för trafik förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet på Värmdöleden. Möt Anton Barraza Bergstrand som varit COWIs projektledare för byggplatsuppföljningen av bron.

woman with a child on the beach
Hållbarhet Nyheter
Risker med värmestrålning på badstranden

En riktigt varm dag på stranden är temperaturen från solens värmestrålning så hög att den innebär en ökad risk för hälsoproblem och dödsfall. COWI har gjort en studie om värmestrålning på svenska stränder.

highway in the evening
Infrastruktur Nyheter
COWI och nya Skurubron

Nya Skurubron öppnas för trafik sommaren 2023. Bron kommer att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på Värmdöleden och COWI har vart en del av projektet sedan starten 2016.

COWI employee Fredrik Bergfeldt
Jobba på COWI
Hemligheten bakom en god projektkultur

Dålig dialog, otydliga riktlinjer och konflikter tar mycket energi. Men det kan undvikas. Att bygga en bra projektkultur innebär att du skapar en miljö där medarbetare och projekt kan blomstra.

man on the bridge
Broar Nyheter
Brospecialisten skyddar världens hängbroar

Med hela världen som arbetsplats reser Fredrik Melén runt som specialist på avfuktning av hängbroar. I hans roll ingår även inspektion, teknisk support, utredningar, analyser och projektledning.

 Martin Rudolphi ler utanför i en kakiskjorta
Om oss Jobba på COWI
Från nominering till oanade äventyr

I snart ett år har Martin Rudolphi, som en av fyra svenska deltagare i Accelerator, varit en del av vårt internationella utvecklingsprogram för topptalanger. En upplevelse som han sent kommer glömma.

Natrium – en modern utbildnings- och forskningsmiljö
Byggnader Nyheter
Natrium – en modern utbildnings- och forskningsmiljö

Sommaren 2016 beslutade Göteborgs universitetsstyrelse att forskning och utbildning för life science inom Göteborgs universitet ska samlokaliseras på Medicinareberget vilket blev startskottet för projektet Natrium.

Hållbarhet Nyheter
Så minskar du ditt företags elkostnader

Stora svenska industrier har den billigaste elen i Europa. Men svenska småföretag har relativt högt elpris jämfört med andra europeiska länder. Detta visar en sammanställning och internationell jämförelse som gjorts av COWI.

wind farm mills in fields
Vindkraft Nyheter
Kan vindkraft släppa ut växthusgaser?

Att producera el leder oundvikligen till utsläpp av växthusgaser – det gäller även vindkraft. Det kan tyckas överraskande då det är ett kraftslag som är förnyelsebart. Men växthusgasutsläppen från vindkraft är extremt låga i jämförelse med fossila kraftkällor för elproduktion. Hur det hela hänger ihop kommer vi till snart.

Campus Albano iilustration
Byggnader Nyheter
Campus Albano – ett hållbart campus och ett vetenskapligt nav

Området Albano är en viktig pusselbit i utvecklingen av kunskapsregionen Stockholm. Här skulle det byggas ett vetenskapligt nav och ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH.

Om oss Jobba på COWI
Anledning att fira

Från Bangkok via Nya Zeeland, universitet i Australien och vidare till KTH och thailändska ambassaden i Stockholm. Hösten 2022 hittade Sutthi Suteerasan en språngbräda till ingenjörsyrket hos oss via Jobbsprånget.

Coast in Denmark near the sea
Klimatförändringar Nyheter
Miljö- och klimatmål – vad pratar politikerna om egentligen?

För den som följer media och debatten kring klimatet har sannolikt hört politikerna stapla begrepp som miljömål, klimatmål och procentsatser. Inte minst i relation till debatten om reduktionsplikten, som handlar om hur mycket biodrivmedel, bensin och diesel måste innehålla.

COWI event for clients in Sweden
Hållbarhet Nyheter
Kostsamt att skjuta upp klimatanpassningar

Behovet av smarta och kostnadseffektiva lösningar för att klimatanpassa våra städer växer och COWIs expertis kan visa vägen.

Solar panels and wind mill
Energi Nyheter
Ny plattform optimerar den utjämnade kostnaden för e-väte och e-bränslen

I dag behöver fler anläggningar för e-bränsleproduktion byggas om vi ska klara att avkarbonisera sektorer där det är svårt att minska utsläppen och hinna göra den gröna omställningen i tid. Problemet är ofta att det är svårt att besluta om projekt i gigaskala på grund av de många teknisk-kemiska parametrarna. En ny modell som minimerar den utjämnade kostnaden för e-bränslen och den finansiella risken genom teknoekonomiska bedömningar i ett tidigt skede vinner nu insteg på marknaden.

woman with a child
Klimatförändringar Nyheter
Är du Fit for 55? Allt du behöver veta

Nyligen klubbades det sedan länge planerade klimatpaketet ”Fit for 55”. Paketet är ett sätt att nå EU:s och medlemsstaternas klimatmål till 2030 för att i nästa steg nå ett klimatneutralt EU 2050 i enlighet med den europeiska klimatlagen.

Käppalaverket på Lidingö
Hållbarhet Nyheter
COWI och Käppalaverket 3.0

COWI bidrar till att uppgradera Käppalaverket på Lidingö. Kapaciteten ska öka till att rena avloppsvatten från 900 000 människor samtidigt som reningsprocessen förbättras.

train rails
Hållbarhet Nyheter
COWI projekterar Sveriges näst längsta järnvägstunnel

COWI har vunnit Kolmårdsentreprenaden. På uppdrag av Trafikverket ska delsträckan av Ostlänken som går från Stavsjö till Loddby detaljprojekteras.

COWI specialist Andreas Ekeblad
Jobba på COWI
En spännande resa mot toppen

Det är häftigt att vara med i programmet med erkända presterare inom COWI, berättar Andreas Ekeblad, en av fyra svenska deltagare i Accelerator, vårt internationella utvecklingsprogram för topptalanger.

COWI Senior Vice President Karin Genemo
Hållbarhet Nyheter
Med återvunnen frityrolja i tanken

COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av en central del av Preems nya Synsat-anläggning i Lysekil.

Emma Hedin
Nyheter
Med engagemang som hjärtefråga

Med en nybakad masterexamen och stor nyfikenhet började Emma Hedin sin karriär inom COWI som beräkningsingenjör inom husbyggnad. 4,5 år senare är hon tillförordnad gruppchef, uppdragsledare i projekt och uppdragsledare för COWI Booster. En minst sagt inspirerande resa.

Woman working in the studio
Datacenter Nyheter
4 sätt att göra datacenter mer hållbara

Vi använder mer och mer internet och smarta teknologier, vilket gör att informationsindustrins energianvändning ökar. Men detta kan påverka klimatet negativt. Vi behöver minska användningen av el i datacenter och hitta smartare och mer miljövänliga lösningar.

Wind mills in the sea
Hållbarhet Nyheter
Danmark gillar vindkraft – svenska kvinnor håller med

COWI gav Novus i uppdrag att undersöka attityden till vindkraft i Sverige, Norge och Danmark. Här har vi sammanställt 5 insikter från undersökningen.

Preem
Hållbarhet Nyheter
COWI och Preem breddar samarbetet

Med ett nytt ramavtal som innehåller fler typer av tjänster kommer COWI kunna bidra ännu mer till Preems gröna omställning.

Danish coastline in autumn
Hållbarhet Nyheter
Fortsatt fokus på kundernas hållbara omställning

Behovet av grön omställning blir bara större och det gör COWIs strategi ännu mer relevant idag än för ett år sedan.

vindkraftspark till havs från ovan - vindkraftverk i havet
Hållbarhet Nyheter
Satsning på vindkraft behövs för att lösa energikrisen

Svenska hushåll lägger allt större del av den disponibla inkomsten på el. För att vända trenden krävs snabba och storskaliga satsningar på vindkraft.

Anders Wiktorson VD på COWI
Industri Jobba på COWI
VD: ”Vi tar bara uppdrag med en hållbar inriktning”

COWI väljer nu att ta ett helt nytt steg och beslutade under 2022 att helt överge projekt som inte rör grön omställning och hållbarhet. Inom tre till fem år kommer alla projekt COWI arbetar med vara relaterade till hållbar utveckling.

Anna Berggren - blond kvinna i ljus tröja som ler mot kameran
Om oss Nyheter
COWI stärker upp inom hållbarhet

Anna Berggren, idag marknadschef på COWI, får utökat ansvar som marknads- och hållbarhetschef. Precis som tidigare kommer hon att ingå i den svenska ledningsgruppen för att säkerställa framdrift i affären mot enbart hållbara intäkter. Genom att förena marknad och hållbarhet ska hållbarhetsagendan knytas ännu närmare affären.

Flygplats med flygplan parkerat skott från ovan
Industri Nyheter
Hållbart flygbränsle förändrar flygindustrin

En av de mest fossilberoende näringarna är flygindustrin, men nu finns möjligheten att ställa om till en grönare och mer hållbar framtid. Vi ställde några frågor till Karin Genemo divisionschef för Industri på COWI.

liten flicka som leker nära dammen
Hållbarhet Nyheter
COWI vill visa vägen mot ökad social hållbarhet

Genom att väga in social hållbarhet i stora tekniska projekt skapas förutsättningar för att bygga tryggare, mer jämställda och trivsamma samhällen. För att belysa detta bjöd COWI tillsammans med Arkitema in till ett seminarium med rubriken Social hållbarhet – vad, hur och varför?

Geotekniker bredvid fordonet i en skog intill sjön
Om oss Jobba på COWI
Vi stör en geotekniker

COWIs fältgeotekniker och handläggande geotekniker har ett unikt samarbete och tillsammans gör de markundersökningar inför stora byggen.

tågskenor med små stenar
Järnvägar Nyheter
COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås

COWI utreder och planerar delsträcka av ny järnväg mellan Göteborg och Borås på uppdrag av Trafikverket.

Industri Nyheter
COWI söker hundratals nya medarbetare

Marknaden för den gröna omställningen har exploderat och COWI har som mål att rekrytera 150 nya medarbetare bara inom industridivisionen under 2023. Rekryteringen har redan startat och det är inom industrins gröna omställning och hållbar energi som efterfrågan är som störst.

Visualisering av ny stationsinfart i Södra Häggvik
Järnvägar Nyheter
COWI konstruerar ny stationsentré i Södra Häggvik

Den nya stationsentrén kommer att tillgängliggöra kollektivtrafiken för närboende när Södra Häggvik i Sollentuna ska växa med flera tusen nya bostäder. COWI har fått uppdraget att konstruera byggnaden som ska stå klar 2026.

Två damer som sitter och diskuterar
Om oss Nyheter
Är vår bransch präglad av grabbig stämning?

Idag är det International Women in Engineering Day (INWED). Inför denna dag passade vi på att fråga några kollegor på COWI om deras synpunkter och erfarenheter från samhällbyggnadsbranschen.

grönt fält och himmel
Energi Nyheter
Blykallas teknik kan vara svaret för framtidens resurseffektiva kärnkraftsproduktion

Små modulära reaktorer, kallat SMR, är en småskalig kärnkraftsteknik som många vänder sina blickar mot när det gäller frågan om framtidens energiförsörjning. Tricket med SMR är att reaktorerna ska kunna serieproduceras vilket drar ner kostnader, samt att man tack vare kompakt design kan placera anläggningen nära där behovet finns. Dessutom ska flera verk kunna seriekopplas, för att öka effekten.

Ny vd till COWI Projektbyrån  Roger Jakobsson
Projektledning Nyheter
Ny vd till COWI Projektbyrån

Roger Jakobsson har rekryterats som ny vd till COWI Projektbyrån. Han ersätter Niklas Lögdström som kommer att gå vidare inom COWI Sverige i en ny roll.

Karin Genemo
Industri Press release
COWI och Swedish Biofuels i samarbete om att bygga fabriker för hållbart flygbränsle

Swedish Biofuels och COWI har tecknat ett avtal om att förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle (SAF - sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels teknik är baserad på metoden “Alcohol to Jet” (ATJ) för tillverkning av bränslet som helt kan ersätta fossilt flygbränsle.

Ulrik Hoffmann from COWI
Byggnader Nyheter
Specialisten som säkrar skyddsrummen

Intresset för beräkningar och betongkonstruktioner har gjort Ulrik Hoffmann till specialist på skyddsrum. Efter att i flera år ha stött på fastighetsägare och byggentreprenörer med ibland bristfälliga kunskaper inom området har medvetenheten nu ökat enormt.

visualisering av flytande strukturmodeller
Energi Nyheter
Samarbete för bättre konstruktion av flytande havsbaserad vindkraft

2020 gav COWI Foundation en donation på 3,25 miljoner DKK till ett innovativt forskningsprojekt som syftar till att utveckla en effektivare metodik för konstruktion av flytande element. COWI har samarbetat med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) och klassificeringssällskapet Det Norske Veritas (DNV) för att utveckla en sådan metodik. Projektet heter EMULF.

hand som arbetar på datorn
Om oss Nyheter
COWI startar ny division för att driva tillväxt

COWI Sverige startar under tredje kvartalet 2022 en ny division under namnet Digital & Management för att växa verksamheten i Sverige.

Igelsta kraftvärmeverk och hamn
Industri Nyheter
Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anläggning vid Igelstaverket i Södertälje där företaget idag producerar fjärrvärme och el. Den pågående systemstudien visar att en sådan anläggning skulle kunna fånga in 650 000 ton CO2 per år.

COWI workers
Trafikplanering Nyheter
COWI utreder hur Lindholmsförbindelsen ska byggas

Det blir ytterligare en älvförbindelse i Göteborg, Lindholmsförbindelsen. Den nya spårvagnstunneln kommer att gå mellan Linnéplatsen och Lindholmen, via Stigbergstorget. COWI har fått i uppdrag att göra en genomförandestudie på en första delsträcka mellan Vegasvackan och Linnéplatsen för att ta reda på hur den ska kunna byggas för att kunna stå klar 2035.

Göteborgs nya centralstation byggs
Infrastruktur Nyheter
Detaljprojektering slutförd för Göteborgs nya centralstation

Den underjordiska tillbyggnaden av Göteborgs centralstation är en del av det banbrytande projektet Västlänken. Den nya stationen ger en markant ökad järnvägskapacitet i regionen samtidigt som tågresenärerna får större frihet och komfort.

Charlotte Tillbrandt har utsetts till ny vd för AEC
Om oss Nyheter
Charlotte Tillbrandt blir ny vd på AEC

Charlotte Tillbrandt har utsetts till ny vd för AEC. AEC är ett helägt dotterbolag till COWI Sverige och erbjuder programvaror och tjänster inom bland annat CAD och BIM-tjänster. Charlotte Tillbrandt kommer att tillträda senast 8 augusti 2022.

Susanna och Martin
Om oss Nyheter
Let's start ger en kickstart på karriären

Efter studierna väntar arbetslivet med en ny verklighet och vardag. För att ge en smidigare start och underlätta inträdet i rollen som teknikkonsult erbjuder COWI nyexade att vara med i programmet Let's start at COWI.

textilavfall
Industri Nyheter
Ny process för att återvinna sport- och underkläder

Varje år kastar svenskarna i genomsnitt 7,5 kilo textil i hushållssoporna som sedan eldas upp. Värdet av 80 000 ton textil går därmed bokstavligen upp i rök varje år. COWI och RISE kommer nu gemensamt utveckla en ny metod för att ta vara på denna resurs.

Flygbild över Stenungsund
Industri Nyheter
Nytt sätt att övervaka utsläppen från kemiklustret i Stenungsund

COWI har på uppdrag av kemiklustret i Stenungsund inlett ett projekt för att övervaka utsläpp av kolväten med syfte att se hur människor och miljö exponeras av dessa utsläpp. Mätningar har pågått sedan december och projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

kvinde i et græs
Hållbarhet Nyheter
Vi slutar med projekt inom fossila bränslen

Framöver ska bolagets intäkter enbart komma från projekt som är relaterade till hållbar utveckling. Som en följd av det kommer COWI inte arbeta med projekt relaterade till fossila bränslen. Beslutet är unikt och vi är först bland jämförbara bolag att ta detta steg.

Kvinna i ett gräsfält
Hållbarhet Nyheter
COWI tackar nej till alla projekt med fossila bränslen

Som först i branschen sätter det internationella konsultföretaget COWI som mål att ställa om sin verksamhet och få 100 procent av sina intäkter från hållbarhetsrelaterade projekt inom tre till fem år.

Panoramautsikt
Hållbarhet Nyheter
Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.

flod med utsikt över solnedgången
Klimatförändringar Nyheter
Debattinlägg: Långsiktigt skogsbruk kräver klimatanpassning nu

Regeringen vill skapa förutsättningar för ett hållbart skogsbruk och har lagt en proposition1 om stärkt äganderätt inom skogsbruket. I den skriver regeringen att det bör finnas nationella mål för en ökad hållbar tillväxt i biomassa, men också att den grundläggande utgångspunkten för skydd av skog är att det ska vara frivilligt. Detta lägger ett stort ansvar på enskilda skogsägare att ta till sig den senaste kunskapen inom naturvård och hållbart skogsbruk.

walkaility
Trafikplanering Nyheter
En bra stad för dem som går är en bättre stad

Tillsammans med Roskilde Universitet bedriver COWI ett projekt kring walkability, eller promenadvänlighet. Studierna av hur människor rör sig ska göra staden bättre att promenera i. COWI ägnade en novembervecka åt att prata med och observera fotgängare på Stenpiren i Göteborg.

Trafikplats Kästa
Trafikplanering Nyheter
Ännu ett steg på vägen mot Tvärförbindelse Södertörn

Nu tas nästa steg för att förverkliga Tvärförbindelse Södertörn. COWI har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenaden för Trafikplats Kästa. Förberedande arbeten kan komma att starta 2023.

Infrastruktur Nyheter
Gateway Säve – en plats för hållbar logistik och mobilitet blir verklig

Castellum anlitat COWI för att utveckla logistiknavet med fokus på gröna och hållbara lösningar.

Vy över ny avloppsrening i Rya, Sverige
Industri Nyheter
Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att Ryaverket i Göteborg kommer att byggas till och om för att säkra en hållbar avloppsrening också i framtiden. Till sin hjälp för att bygga till avloppsreningsverket har Gryaab anlitat COWI.

utsikt över Västernorrland
Klimatförändringar Nyheter
Upp till sju grader varmare på vintern i västernorrland i slutet av seklet

Klimatförändringarna kan bli stora i Västernorrland. Det visar en rapport som COWI har tagit fram åt Länsstyrelsen Västernorrland. Djur och växter som anpassats till norrländskt vinterklimat riskerar att slås ut.

Hisingsbron
Broar Nyheter
Nu är Hisingsbron invigd

Hisingsbron går över Göta Älv i Göteborg och är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Invigningsperioden för Hisingsbron har pågått sedan bron öppnades för trafik den 9 maj och avslutades den 5 september då kung Carl XVI Gustaf officiellt invigde bron. Det är kulmen på 10 års arbete för COWI, som varit huvudkonsult.

Trelleborgnyfarg
Miljö Nyheter
COWI förebygger översvämningar i Trelleborg

Kustnära kommuner som Trelleborg står inför en ökad risk för översvämningar i takt med att haven stiger och nederbörden ökar. Trelleborgs kommun har därför nu gjort en utredning där man tar fram skyddsåtgärder för framtiden. COWI har i samband med denna utredning haft i uppdrag att skapa en sårbarhetskarta och en strategi för att kunna förebygga eventuella översvämningar.

stad i värme
Klimatförändringar Nyheter
Fyra gånger vanligare med varma år i Stockholm – och varmare blir det

Stockholm blir allt hetare och skadligt varma somrar är något vi får vänja oss vid. Det här är det nya normala. Bygger vi inte städerna smartare och grönare kommer vi att fortsätta sätta nya värmerekord.

Hållbarhet Nyheter
Nyckelroll för COWI när Göteborgs nya halvö tar form

I jakten på attraktiv mark att bebygga tar Göteborg till ett ovanligt och kreativt grepp. Invid gamla Masthugget, stadsdelen där en gång master till de stora segelfartygen tog form, anläggs en konstgjord halvö rakt ut i Göta älv. COWI har en nyckelroll i projekteringen och samordningen av den nya halvön, som innebär geotekniska och konstruktionsmässiga utmaningar av helt nya slag.

Vatten Nyheter
Dagvattenledning blir kanal i nytt bostadsområde

Ett helt nytt bostadsområde håller just nu på att växa fram i Södra Råbylund, Lunds kommun. Projektet, som drivs av Lunds kommun, befinner sig just nu i den tredje och sista etappen. Genom detta område planerar man bland annat att öppna upp en dagvattenledning och göra till en öppen kanal. COWIs uppdrag i projektet har varit att ta fram färdiga handlingar för att bygga ut VA och allmän platsmark, dessutom har COWI hjälpt till att identifiera hur hållbarheten kan prioriteras i projektet.

COWI employee Susanna Ohlin
Om oss Nyheter
Susanna Ohlin blir ny divisionschef för Samhällsbyggnad på COWI

Susanna Ohlin har utsetts till ny chef för division Samhällsbyggnad på COWI i Sverige. Hon kommer närmast från Rambøll där hon haft rollen som affärsområdeschef för södra och västra Sverige.

Picture from the Swedish Transport Administration's video
Järnvägar Nyheter
COWI levererar i projekt Ostlänken

COWI har nyligen levererat underlag för Öppet hus för deletapp Sillekrog – Sjösa inom Trafikverkets projekt Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor. De nya stambanorna består av en helt ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyligen avslutades en digital samrådsperiod där Trafikverket kommunicerade den föreslagna utformningen för deletapp Sillekrog - Sjösa.

Hållbarhet Nyheter
Vattenrening skapar ett grönare kretslopp

EasyMining, innovationsbolag inom Ragn-Sells-koncernen, arbetar nu med ett EU LIFE-finansierat projekt för att utveckla en ny, innovativ renings- och återvinningsprocess där förorenat vatten renas från ammoniumkväve. Ammoniumkvävet återvinns efter rening och kan användas som gödningsmedel. COWI bistår EasyMining med detaljprojektering av den mobila testanläggningen, som kommer testköras utanför Stockholm och Köpenhamn.

Energi Nyheter
COWI tecknar nytt ramavtal med Vattenfall

Nyligen signerade COWI och Vattenfall ett nytt ramavtal inom bland annat solkraft och vindkraft.

Trafikplanering Nyheter
COWI hjälper Trafikverket att förbättra trafikläget på E22 Söderköping

Trafikverket planerar att bygga en ny sträckning av E22 väster om Söderköping för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i området. COWI har fått uppdraget att upprätta ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning för projektet.

Industri Nyheter
COWI projektleder bygget för en ny reningsanläggning hos PetroPort

PetroPort investerar i en ny reningsanläggning med syftet att både förbättra arbetsmiljön för personalen i hamnen och samtidigt garantera en låg miljöpåverkan som PetroPort har på miljön i stort. COWI har fått uppdrag på ett helhetsåtagande, vilket innebär ansvar att projektleda bygget.

Grön omställning Nyheter
Ny divisionschef vill göra nytta i samhällets gröna omställning

Industrins gröna omställning har aldrig gått snabbare än nu och behovet av kompetens har aldrig varit större. Med ny chef vid rodret ska COWIs industridivision nu flytta fram sina positioner ytterligare – som det självklara valet när industriföretagen satsar vidare mot en fossilfri framtid!

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid Nyheter
Debattinlägg: Sverige behöver satsa mer på att fånga in koldioxid!

Ska världen lyckas hålla nere ökningen i temperatur, måste Sverige och EU göra större investeringar för att etablera infrastruktur och anläggningar för koldioxidinfångning.

Grön omställning Nyheter
Biofilter kan minska klimatbelastningen av mjölkkor och grisar med upp till 20 procent

Biofilter som bryter ned metan kan bli ett viktigt – och kostnadseffektivt – steg på vägen mot att minska klimatavtrycket från mjölkkor och grisproduktion i Danmark. Den här typen av filtermodeller har nu börjat utvecklas och testas i stor skala inom det nya GUDP-projektet BIOMET. Arla och Danish Crown ser stor potential i det här projektet, såväl klimat- som affärsmässigt.

Hållbarhet Nyheter
Aska renas från salter och metaller

Stena Metalls dotterbolag HaloSep AB planerar för en utvecklingsanläggning i Skarvikshamnen i Göteborg. Med HaloSep-tekniken renas flygaska som bildas i förbränningsanläggningar från salter och metaller.

Om oss Nyheter
COWI-koncernen presenterar rekordresultat för 2020

Trots den globala covid-19-pandemin och stor osäkerhet på marknaderna under 2020 nådde COWI det bästa rörelseresultatet och kassaflödet någonsin. COWI går in i det nya året med rekordhög kundnöjdhet, en mycket stark orderstock och positiva förväntningar – inte minst tack vare de fortsatt enorma investeringar som görs världen över för grön omställning.

Kulturbyggnader och skolor Nyheter
Byggmiljöinventering i känslig kulturmiljö

COWIs arbete omfattar mer än bara nybyggnation. Till exempel att säkra äldre byggnader inför bevarande och restaurering. Detta arbete kräver noga planering, inventering, besiktning och grävande i gamla register.

Hamnar och marina konstruktioner Nyheter
Copenhagen Malmö Port flyttar containerterminal

COWI och Rambøll blir tekniska rådgivare till Copenhagen Malmö Port (CMP) i det kommande utvecklingsprojektet i Ydre Nordhavn i Köpenhamn. COWIs och Rambølls uppdrag omfattar bland annat teknisk rådgivning inför etableringen av en ny containerterminal med tillhörande anläggningar och infrastruktur, etablering av kontor och administrativa anläggningar samt utrymmen för relevanta myndigheter.

Järnvägar Nyheter
COWI, Parsons, SYSTRA och Implement vann DSB:s ramavtal för Köpenhamns framtida järnvägsnät

Joint venture-teamet bestående av COWI, Parsons och SYSTRA, med Implement Consulting Group som underkonsulter, har tecknat ett stort ramavtal med DSB.

Kulturbyggnader och skolor Nyheter
Laserscanning ger svar på hur Ale stenar mår

Statens fastighetsverk har gett COWI uppdraget att genomföra en så kallad konditionsbedömning av Ale stenar. Stenarna är, trots sin storlek, känsliga. Och vid en undersökning är det viktigt att ingen åverkan görs. Därför laserscannar man in stenarna, för att sedan via ett analysverktyg bedöma stenarnas skick och stabilitet.

Trafikplanering Nyheter
COWI följer upp trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

COWI har fått bidrag från Trafikverkets skyltfond för att undersöka hur nybyggda hämta-och lämnaytor vid skolor fungerar. Ett flertal skolor upplever problem mellan olika trafikantslag i samband med att föräldrar lämnar sina barn med bil vid skolan, med minskad trafiksäkerhet och trygghet som följd.

Industri Nyheter
Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

Vilket är det smartaste sättet att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant? För att finna svaret har fem stora energiaktörer i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj påbörjade COWI en förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Nu råder det full aktivitet vid ritbord och ute i hamnen när projektets förstudie nått halvvägs i mål.

Tunnlar Nyheter
Marieholmstunneln ger kraftigt ökad framkomlighet

Den 16 december öppnade Göteborgs nya älvförbindelse Marieholmstunneln för trafik. Thomas Darholm, teknisk chef på COWIs broavdelning i Göteborg, har varit med sedan start för tio år sedan i nära samarbete med Trafikverket.

Översvämning Nyheter
Nya finansieringsmodeller för klimatanpassning av kustnära bebyggelse

Det råder ingen tvekan om att vi som samhälle står inför stora utmaningar till följd av de pågående klimatförändringarna. En av dessa utmaningar handlar om hotet mot kustnära bebyggelse från översvämningar och erosion. I en studie som utförts på uppdrag av Regional kustsamverkan Skåne/Halland visar COWI på nya modeller över hur ansvar och finansiering av åtgärder kan delas mellan enskilda och offentliga aktörer.

Projektledning Nyheter
Upprustning av Kulturhuset med närvaro och engagemang i fokus

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm är en byggnad många har en relation till. Huset är en knutpunkt för Stockholms kulturliv och passeras av många som besöker city. Efter en upprustning och projektering som pågått i ett par år slog portarna återigen upp i september.

Om oss Nyheter
COWI 90 år - ett jubileum som förpliktigar

I stora delar av världen är det globala konsultföretaget COWI mest känt för sitt bidrag till projekt inom vattenförsörjning, infrastruktur och stadsplanering. År 2020 firade företaget 90-årsjubileum, något som enligt koncernchef Lars-Peter Søbye också medför ansvar.

Vatten Nyheter
COWI tecknar ramavtal med Roslagsvatten

Nyligen signerade COWI och Roslagsvatten ett ramavtal inom vattenområdet.

Sjukhus Nyheter
Martin säkrar energiförsörjningen åt sjukhus i Kongo-Kinshasa

I fjol stod han på gränsen och tittade ut över ett land som drabbats hårt av krig och oro. Idag driver Martin Skilbred ett projekt för att säkerställa el till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa som vänder sig till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld.

Vatten Nyheter
Förbättrad kväverening sänker utsläppsnivåerna i Trollhättan

Trollhättan Energi anpassar Arvidstorps avloppsreningsverk för fler Trollhättebor. COWI har fått i uppdrag att förprojektera för utökad kapacitet och förbättrad kväverening.