Nyheter och pressmaterial

Presskontakt

pontus haag

Kommunikationschef
Sverige

+46 10 850 13 64
pnha@cowi.com

Hitta din internationella presskontakt här

COWI i korthet

Alla fakta
Hämta PDF

man sitting by the window
Pressrum

Vårt pressmaterial hittar du i pressrummet på Via TT.
Följ oss där så får du löpande det senaste från COWI.

COWIs pressrum

Senaste nytt

Woman working in the studio
Datacenter Nyheter
4 sätt att göra datacenter mer hållbara

Vi använder mer och mer internet och smarta teknologier, vilket gör att informationsindustrins energianvändning ökar. Men detta kan påverka klimatet negativt. Vi behöver minska användningen av el i datacenter och hitta smartare och mer miljövänliga lösningar.

Wind mills in the sea
Hållbarhet Nyheter
Danmark gillar vindkraft – svenska kvinnor håller med

COWI gav Novus i uppdrag att undersöka attityden till vindkraft i Sverige, Norge och Danmark. Här har vi sammanställt 5 insikter från undersökningen.

Preem
Hållbarhet Nyheter
COWI och Preem breddar samarbetet

Med ett nytt ramavtal som innehåller fler typer av tjänster kommer COWI kunna bidra ännu mer till Preems gröna omställning.

Danish coastline in autumn
Hållbarhet Nyheter
Fortsatt fokus på kundernas hållbara omställning

Behovet av grön omställning blir bara större och det gör COWIs strategi ännu mer relevant idag än för ett år sedan.

vindkraftspark till havs från ovan - vindkraftverk i havet
Hållbarhet Nyheter
Satsning på vindkraft behövs för att lösa energikrisen

Svenska hushåll lägger allt större del av den disponibla inkomsten på el. För att vända trenden krävs snabba och storskaliga satsningar på vindkraft.

Anders Wiktorson VD på COWI
Industri Jobba på COWI
VD: ”Vi tar bara uppdrag med en hållbar inriktning”

COWI väljer nu att ta ett helt nytt steg och beslutade under 2022 att helt överge projekt som inte rör grön omställning och hållbarhet. Inom tre till fem år kommer alla projekt COWI arbetar med vara relaterade till hållbar utveckling.

Anna Berggren - blond kvinna i ljus tröja som ler mot kameran
Om oss Nyheter
COWI stärker upp inom hållbarhet

Anna Berggren, idag marknadschef på COWI, får utökat ansvar som marknads- och hållbarhetschef. Precis som tidigare kommer hon att ingå i den svenska ledningsgruppen för att säkerställa framdrift i affären mot enbart hållbara intäkter. Genom att förena marknad och hållbarhet ska hållbarhetsagendan knytas ännu närmare affären.

Flygplats med flygplan parkerat skott från ovan
Industri Nyheter
Hållbart flygbränsle förändrar flygindustrin

En av de mest fossilberoende näringarna är flygindustrin, men nu finns möjligheten att ställa om till en grönare och mer hållbar framtid. Vi ställde några frågor till Karin Genemo divisionschef för Industri på COWI.

liten flicka som leker nära dammen
Hållbarhet Nyheter
COWI vill visa vägen mot ökad social hållbarhet

Genom att väga in social hållbarhet i stora tekniska projekt skapas förutsättningar för att bygga tryggare, mer jämställda och trivsamma samhällen. För att belysa detta bjöd COWI tillsammans med Arkitema in till ett seminarium med rubriken Social hållbarhet – vad, hur och varför?

Geotekniker bredvid fordonet i en skog intill sjön
Om oss Jobba på COWI
Vi stör en geotekniker

COWIs fältgeotekniker och handläggande geotekniker har ett unikt samarbete och tillsammans gör de markundersökningar inför stora byggen.

tågskenor med små stenar
Järnvägar Nyheter
COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås

COWI utreder och planerar delsträcka av ny järnväg mellan Göteborg och Borås på uppdrag av Trafikverket.

Industri Nyheter
COWI söker hundratals nya medarbetare

Marknaden för den gröna omställningen har exploderat och COWI har som mål att rekrytera 150 nya medarbetare bara inom industridivisionen under 2023. Rekryteringen har redan startat och det är inom industrins gröna omställning och hållbar energi som efterfrågan är som störst.

Visualisering av ny stationsinfart i Södra Häggvik
Järnvägar Nyheter
COWI konstruerar ny stationsentré i Södra Häggvik

Den nya stationsentrén kommer att tillgängliggöra kollektivtrafiken för närboende när Södra Häggvik i Sollentuna ska växa med flera tusen nya bostäder. COWI har fått uppdraget att konstruera byggnaden som ska stå klar 2026.

Två damer som sitter och diskuterar
Om oss Nyheter
Är vår bransch präglad av grabbig stämning?

Idag är det International Women in Engineering Day (INWED). Inför denna dag passade vi på att fråga några kollegor på COWI om deras synpunkter och erfarenheter från samhällbyggnadsbranschen.

grönt fält och himmel
Energi Nyheter
Blykallas teknik kan vara svaret för framtidens resurseffektiva kärnkraftsproduktion

Små modulära reaktorer, kallat SMR, är en småskalig kärnkraftsteknik som många vänder sina blickar mot när det gäller frågan om framtidens energiförsörjning. Tricket med SMR är att reaktorerna ska kunna serieproduceras vilket drar ner kostnader, samt att man tack vare kompakt design kan placera anläggningen nära där behovet finns. Dessutom ska flera verk kunna seriekopplas, för att öka effekten.

Ny vd till COWI Projektbyrån  Roger Jakobsson
Projektledning Nyheter
Ny vd till COWI Projektbyrån

Roger Jakobsson har rekryterats som ny vd till COWI Projektbyrån. Han ersätter Niklas Lögdström som kommer att gå vidare inom COWI Sverige i en ny roll.

Karin Genemo
Industri Press release
COWI och Swedish Biofuels i samarbete om att bygga fabriker för hållbart flygbränsle

Swedish Biofuels och COWI har tecknat ett avtal om att förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle (SAF - sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels teknik är baserad på metoden “Alcohol to Jet” (ATJ) för tillverkning av bränslet som helt kan ersätta fossilt flygbränsle.

Ulrik Hoffmann from COWI
Byggnader Nyheter
Specialisten som säkrar skyddsrummen

Intresset för beräkningar och betongkonstruktioner har gjort Ulrik Hoffmann till specialist på skyddsrum. Efter att i flera år ha stött på fastighetsägare och byggentreprenörer med ibland bristfälliga kunskaper inom området har medvetenheten nu ökat enormt.

visualisering av flytande strukturmodeller
Energi Nyheter
Samarbete för bättre konstruktion av flytande havsbaserad vindkraft

2020 gav COWI Foundation en donation på 3,25 miljoner DKK till ett innovativt forskningsprojekt som syftar till att utveckla en effektivare metodik för konstruktion av flytande element. COWI har samarbetat med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) och klassificeringssällskapet Det Norske Veritas (DNV) för att utveckla en sådan metodik. Projektet heter EMULF.

hand som arbetar på datorn
Om oss Nyheter
COWI startar ny division för att driva tillväxt

COWI Sverige startar under tredje kvartalet 2022 en ny division under namnet Digital & Management för att växa verksamheten i Sverige.

Igelsta kraftvärmeverk och hamn
Industri Nyheter
Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anläggning vid Igelstaverket i Södertälje där företaget idag producerar fjärrvärme och el. Den pågående systemstudien visar att en sådan anläggning skulle kunna fånga in 650 000 ton CO2 per år.

COWI workers
Trafikplanering Nyheter
COWI utreder hur Lindholmsförbindelsen ska byggas

Det blir ytterligare en älvförbindelse i Göteborg, Lindholmsförbindelsen. Den nya spårvagnstunneln kommer att gå mellan Linnéplatsen och Lindholmen, via Stigbergstorget. COWI har fått i uppdrag att göra en genomförandestudie på en första delsträcka mellan Vegasvackan och Linnéplatsen för att ta reda på hur den ska kunna byggas för att kunna stå klar 2035.

Göteborgs nya centralstation byggs
Infrastruktur Nyheter
Detaljprojektering slutförd för Göteborgs nya centralstation

Den underjordiska tillbyggnaden av Göteborgs centralstation är en del av det banbrytande projektet Västlänken. Den nya stationen ger en markant ökad järnvägskapacitet i regionen samtidigt som tågresenärerna får större frihet och komfort.

Charlotte Tillbrandt har utsetts till ny vd för AEC
Om oss Nyheter
Charlotte Tillbrandt blir ny vd på AEC

Charlotte Tillbrandt har utsetts till ny vd för AEC. AEC är ett helägt dotterbolag till COWI Sverige och erbjuder programvaror och tjänster inom bland annat CAD och BIM-tjänster. Charlotte Tillbrandt kommer att tillträda senast 8 augusti 2022.

Susanna och Martin
Om oss Nyheter
Let's start ger en kickstart på karriären

Efter studierna väntar arbetslivet med en ny verklighet och vardag. För att ge en smidigare start och underlätta inträdet i rollen som teknikkonsult erbjuder COWI nyexade att vara med i programmet Let's start at COWI.

textilavfall
Industri Nyheter
Ny process för att återvinna sport- och underkläder

Varje år kastar svenskarna i genomsnitt 7,5 kilo textil i hushållssoporna som sedan eldas upp. Värdet av 80 000 ton textil går därmed bokstavligen upp i rök varje år. COWI och RISE kommer nu gemensamt utveckla en ny metod för att ta vara på denna resurs.

Flygbild över Stenungsund
Industri Nyheter
Nytt sätt att övervaka utsläppen från kemiklustret i Stenungsund

COWI har på uppdrag av kemiklustret i Stenungsund inlett ett projekt för att övervaka utsläpp av kolväten med syfte att se hur människor och miljö exponeras av dessa utsläpp. Mätningar har pågått sedan december och projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

kvinde i et græs
Hållbarhet Nyheter
Vi slutar med projekt inom fossila bränslen

Framöver ska bolagets intäkter enbart komma från projekt som är relaterade till hållbar utveckling. Som en följd av det kommer COWI inte arbeta med projekt relaterade till fossila bränslen. Beslutet är unikt och vi är först bland jämförbara bolag att ta detta steg.

Kvinna i ett gräsfält
Hållbarhet Nyheter
COWI tackar nej till alla projekt med fossila bränslen

Som först i branschen sätter det internationella konsultföretaget COWI som mål att ställa om sin verksamhet och få 100 procent av sina intäkter från hållbarhetsrelaterade projekt inom tre till fem år.

Panoramautsikt
Hållbarhet Nyheter
Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.

flod med utsikt över solnedgången
Klimatförändringar Nyheter
Debattinlägg: Långsiktigt skogsbruk kräver klimatanpassning nu

Regeringen vill skapa förutsättningar för ett hållbart skogsbruk och har lagt en proposition1 om stärkt äganderätt inom skogsbruket. I den skriver regeringen att det bör finnas nationella mål för en ökad hållbar tillväxt i biomassa, men också att den grundläggande utgångspunkten för skydd av skog är att det ska vara frivilligt. Detta lägger ett stort ansvar på enskilda skogsägare att ta till sig den senaste kunskapen inom naturvård och hållbart skogsbruk.

walkaility
Trafikplanering Nyheter
En bra stad för dem som går är en bättre stad

Tillsammans med Roskilde Universitet bedriver COWI ett projekt kring walkability, eller promenadvänlighet. Studierna av hur människor rör sig ska göra staden bättre att promenera i. COWI ägnade en novembervecka åt att prata med och observera fotgängare på Stenpiren i Göteborg.

Trafikplats Kästa
Trafikplanering Nyheter
Ännu ett steg på vägen mot Tvärförbindelse Södertörn

Nu tas nästa steg för att förverkliga Tvärförbindelse Södertörn. COWI har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenaden för Trafikplats Kästa. Förberedande arbeten kan komma att starta 2023.

Infrastruktur Nyheter
Gateway Säve – en plats för hållbar logistik och mobilitet blir verklig

Castellum anlitat COWI för att utveckla logistiknavet med fokus på gröna och hållbara lösningar.

Vy över ny avloppsrening i Rya, Sverige
Industri Nyheter
Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att Ryaverket i Göteborg kommer att byggas till och om för att säkra en hållbar avloppsrening också i framtiden. Till sin hjälp för att bygga till avloppsreningsverket har Gryaab anlitat COWI.

utsikt över Västernorrland
Klimatförändringar Nyheter
Upp till sju grader varmare på vintern i västernorrland i slutet av seklet

Klimatförändringarna kan bli stora i Västernorrland. Det visar en rapport som COWI har tagit fram åt Länsstyrelsen Västernorrland. Djur och växter som anpassats till norrländskt vinterklimat riskerar att slås ut.

Hisingsbron
Broar Nyheter
Nu är Hisingsbron invigd

Hisingsbron går över Göta Älv i Göteborg och är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Invigningsperioden för Hisingsbron har pågått sedan bron öppnades för trafik den 9 maj och avslutades den 5 september då kung Carl XVI Gustaf officiellt invigde bron. Det är kulmen på 10 års arbete för COWI, som varit huvudkonsult.

Trelleborgnyfarg
Miljö Nyheter
COWI förebygger översvämningar i Trelleborg

Kustnära kommuner som Trelleborg står inför en ökad risk för översvämningar i takt med att haven stiger och nederbörden ökar. Trelleborgs kommun har därför nu gjort en utredning där man tar fram skyddsåtgärder för framtiden. COWI har i samband med denna utredning haft i uppdrag att skapa en sårbarhetskarta och en strategi för att kunna förebygga eventuella översvämningar.

stad i värme
Klimatförändringar Nyheter
Fyra gånger vanligare med varma år i Stockholm – och varmare blir det

Stockholm blir allt hetare och skadligt varma somrar är något vi får vänja oss vid. Det här är det nya normala. Bygger vi inte städerna smartare och grönare kommer vi att fortsätta sätta nya värmerekord.

Hållbarhet Nyheter
Nyckelroll för COWI när Göteborgs nya halvö tar form

I jakten på attraktiv mark att bebygga tar Göteborg till ett ovanligt och kreativt grepp. Invid gamla Masthugget, stadsdelen där en gång master till de stora segelfartygen tog form, anläggs en konstgjord halvö rakt ut i Göta älv. COWI har en nyckelroll i projekteringen och samordningen av den nya halvön, som innebär geotekniska och konstruktionsmässiga utmaningar av helt nya slag.

Vatten Nyheter
Dagvattenledning blir kanal i nytt bostadsområde

Ett helt nytt bostadsområde håller just nu på att växa fram i Södra Råbylund, Lunds kommun. Projektet, som drivs av Lunds kommun, befinner sig just nu i den tredje och sista etappen. Genom detta område planerar man bland annat att öppna upp en dagvattenledning och göra till en öppen kanal. COWIs uppdrag i projektet har varit att ta fram färdiga handlingar för att bygga ut VA och allmän platsmark, dessutom har COWI hjälpt till att identifiera hur hållbarheten kan prioriteras i projektet.

COWI employee Susanna Ohlin
Om oss Nyheter
Susanna Ohlin blir ny divisionschef för Samhällsbyggnad på COWI

Susanna Ohlin har utsetts till ny chef för division Samhällsbyggnad på COWI i Sverige. Hon kommer närmast från Rambøll där hon haft rollen som affärsområdeschef för södra och västra Sverige.

Picture from the Swedish Transport Administration's video
Järnvägar Nyheter
COWI levererar i projekt Ostlänken

COWI har nyligen levererat underlag för Öppet hus för deletapp Sillekrog – Sjösa inom Trafikverkets projekt Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor. De nya stambanorna består av en helt ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyligen avslutades en digital samrådsperiod där Trafikverket kommunicerade den föreslagna utformningen för deletapp Sillekrog - Sjösa.

Hållbarhet Nyheter
Vattenrening skapar ett grönare kretslopp

EasyMining, innovationsbolag inom Ragn-Sells-koncernen, arbetar nu med ett EU LIFE-finansierat projekt för att utveckla en ny, innovativ renings- och återvinningsprocess där förorenat vatten renas från ammoniumkväve. Ammoniumkvävet återvinns efter rening och kan användas som gödningsmedel. COWI bistår EasyMining med detaljprojektering av den mobila testanläggningen, som kommer testköras utanför Stockholm och Köpenhamn.

Energi Nyheter
COWI tecknar nytt ramavtal med Vattenfall

Nyligen signerade COWI och Vattenfall ett nytt ramavtal inom bland annat solkraft och vindkraft.

Trafikplanering Nyheter
COWI hjälper Trafikverket att förbättra trafikläget på E22 Söderköping

Trafikverket planerar att bygga en ny sträckning av E22 väster om Söderköping för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i området. COWI har fått uppdraget att upprätta ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning för projektet.

Industri Nyheter
COWI projektleder bygget för en ny reningsanläggning hos PetroPort

PetroPort investerar i en ny reningsanläggning med syftet att både förbättra arbetsmiljön för personalen i hamnen och samtidigt garantera en låg miljöpåverkan som PetroPort har på miljön i stort. COWI har fått uppdrag på ett helhetsåtagande, vilket innebär ansvar att projektleda bygget.

Grön omställning Nyheter
Ny divisionschef vill göra nytta i samhällets gröna omställning

Industrins gröna omställning har aldrig gått snabbare än nu och behovet av kompetens har aldrig varit större. Med ny chef vid rodret ska COWIs industridivision nu flytta fram sina positioner ytterligare – som det självklara valet när industriföretagen satsar vidare mot en fossilfri framtid!

Avskiljning, lagring och användning av koldioxid Nyheter
Debattinlägg: Sverige behöver satsa mer på att fånga in koldioxid!

Ska världen lyckas hålla nere ökningen i temperatur, måste Sverige och EU göra större investeringar för att etablera infrastruktur och anläggningar för koldioxidinfångning.

Hållbarhet Nyheter
Dramatisk minskning av co₂-utsläpp

Koldioxidavtrycket från COWIs dagliga verksamhet minskade rejält under 2020 jämfört med tidigare år.

Grön omställning Nyheter
Biofilter kan minska klimatbelastningen av mjölkkor och grisar med upp till 20 procent

Biofilter som bryter ned metan kan bli ett viktigt – och kostnadseffektivt – steg på vägen mot att minska klimatavtrycket från mjölkkor och grisproduktion i Danmark. Den här typen av filtermodeller har nu börjat utvecklas och testas i stor skala inom det nya GUDP-projektet BIOMET. Arla och Danish Crown ser stor potential i det här projektet, såväl klimat- som affärsmässigt.

Hållbarhet Nyheter
Aska renas från salter och metaller

Stena Metalls dotterbolag HaloSep AB planerar för en utvecklingsanläggning i Skarvikshamnen i Göteborg. Med HaloSep-tekniken renas flygaska som bildas i förbränningsanläggningar från salter och metaller.

Om oss Nyheter
COWI-koncernen presenterar rekordresultat för 2020

Trots den globala covid-19-pandemin och stor osäkerhet på marknaderna under 2020 nådde COWI det bästa rörelseresultatet och kassaflödet någonsin. COWI går in i det nya året med rekordhög kundnöjdhet, en mycket stark orderstock och positiva förväntningar – inte minst tack vare de fortsatt enorma investeringar som görs världen över för grön omställning.

Kulturbyggnader och skolor Nyheter
Byggmiljöinventering i känslig kulturmiljö

COWIs arbete omfattar mer än bara nybyggnation. Till exempel att säkra äldre byggnader inför bevarande och restaurering. Detta arbete kräver noga planering, inventering, besiktning och grävande i gamla register.

Hamnar och marina konstruktioner Nyheter
Copenhagen Malmö Port flyttar containerterminal

COWI och Rambøll blir tekniska rådgivare till Copenhagen Malmö Port (CMP) i det kommande utvecklingsprojektet i Ydre Nordhavn i Köpenhamn. COWIs och Rambølls uppdrag omfattar bland annat teknisk rådgivning inför etableringen av en ny containerterminal med tillhörande anläggningar och infrastruktur, etablering av kontor och administrativa anläggningar samt utrymmen för relevanta myndigheter.

Järnvägar Nyheter
COWI, Parsons, SYSTRA och Implement vann DSB:s ramavtal för Köpenhamns framtida järnvägsnät

Joint venture-teamet bestående av COWI, Parsons och SYSTRA, med Implement Consulting Group som underkonsulter, har tecknat ett stort ramavtal med DSB.

Kulturbyggnader och skolor Nyheter
Laserscanning ger svar på hur Ale stenar mår

Statens fastighetsverk har gett COWI uppdraget att genomföra en så kallad konditionsbedömning av Ale stenar. Stenarna är, trots sin storlek, känsliga. Och vid en undersökning är det viktigt att ingen åverkan görs. Därför laserscannar man in stenarna, för att sedan via ett analysverktyg bedöma stenarnas skick och stabilitet.

Trafikplanering Nyheter
COWI följer upp trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

COWI har fått bidrag från Trafikverkets skyltfond för att undersöka hur nybyggda hämta-och lämnaytor vid skolor fungerar. Ett flertal skolor upplever problem mellan olika trafikantslag i samband med att föräldrar lämnar sina barn med bil vid skolan, med minskad trafiksäkerhet och trygghet som följd.

Industri Nyheter
Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

Vilket är det smartaste sättet att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant? För att finna svaret har fem stora energiaktörer i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj påbörjade COWI en förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Nu råder det full aktivitet vid ritbord och ute i hamnen när projektets förstudie nått halvvägs i mål.

Tunnlar Nyheter
Marieholmstunneln ger kraftigt ökad framkomlighet

Den 16 december öppnade Göteborgs nya älvförbindelse Marieholmstunneln för trafik. Thomas Darholm, teknisk chef på COWIs broavdelning i Göteborg, har varit med sedan start för tio år sedan i nära samarbete med Trafikverket.

Översvämning Nyheter
Nya finansieringsmodeller för klimatanpassning av kustnära bebyggelse

Det råder ingen tvekan om att vi som samhälle står inför stora utmaningar till följd av de pågående klimatförändringarna. En av dessa utmaningar handlar om hotet mot kustnära bebyggelse från översvämningar och erosion. I en studie som utförts på uppdrag av Regional kustsamverkan Skåne/Halland visar COWI på nya modeller över hur ansvar och finansiering av åtgärder kan delas mellan enskilda och offentliga aktörer.

Projektledning Nyheter
Upprustning av Kulturhuset med närvaro och engagemang i fokus

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm är en byggnad många har en relation till. Huset är en knutpunkt för Stockholms kulturliv och passeras av många som besöker city. Efter en upprustning och projektering som pågått i ett par år slog portarna återigen upp i september.

Om oss Nyheter
COWI 90 år - ett jubileum som förpliktigar

I stora delar av världen är det globala konsultföretaget COWI mest känt för sitt bidrag till projekt inom vattenförsörjning, infrastruktur och stadsplanering. År 2020 firade företaget 90-årsjubileum, något som enligt koncernchef Lars-Peter Søbye också medför ansvar.

Vatten Nyheter
COWI tecknar ramavtal med Roslagsvatten

Nyligen signerade COWI och Roslagsvatten ett ramavtal inom vattenområdet.

Sjukhus Nyheter
Martin säkrar energiförsörjningen åt sjukhus i Kongo-Kinshasa

I fjol stod han på gränsen och tittade ut över ett land som drabbats hårt av krig och oro. Idag driver Martin Skilbred ett projekt för att säkerställa el till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa som vänder sig till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld.

Vatten Nyheter
Förbättrad kväverening sänker utsläppsnivåerna i Trollhättan

Trollhättan Energi anpassar Arvidstorps avloppsreningsverk för fler Trollhättebor. COWI har fått i uppdrag att förprojektera för utökad kapacitet och förbättrad kväverening.

Arkitektur Nyheter
Dissing+Weitling, Arkitema och COWI projekterar en ny järnvägsbro i Oxberg

Österdalälvens nya signaturbro ska projekteras av ett team bestående av COWI, broarkitekterna Dissing+Weitling samt Arkitema för landskapsdelen. Det rutinerade teamet har nyligen utsetts till vinnare i en internationell brotävling utlyst av Trafikverket, där fem internationella förkvalificerade team deltog.

Infrastruktur Nyheter
COWI skapar lösning för olyckskorsning i Eskilstuna

Trafikverket ger COWI uppdraget att göra en ny trafiklösning för det ökända Hammarbykorset i Eskilstuna. Projektet ska minska de svåra olyckorna i korsningen, minska antalet döda och svårt skadade, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och uppnå en bättre hastighetsefterlevnad.

Om oss Nyheter
Effektiva processer och samarbete ledstjärna hos Årets Projektledare inom samhällsbyggnad 2020

Vinnaren av COWIs pris Årets Projektledare inom samhällsbyggnad heter Johannes Olsson och är projektledare inom elkraft på Craftor. Priset fick han bland annat för sitt engagemang att leda och driva komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

Infrastruktur Nyheter
COWI strategisk rådgivare när Castellum utvecklar Nordens främsta logistiknav på Säve flygplats

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för området med målsättning att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. COWI har anlitats som huvudkonsult på strategisk nivå för att arbeta med strukturplan för området.

Digitalisering Nyheter
Bättre teknik för framtidens städer

Åtta av de mest lovande och innovativa teknikföretagen i världen har valts ut till acceleratorprogrammet Urbantech. Där får de möjlighet att anpassa och utöka sina lösningar under en intensiv och skräddarsydd accelerationsprocess tillsammans med COWI och andra företag.

Byggnader Nyheter
COWI utreder trafikkonsekvenserna när kontorskvarter blir stadskvarter

Stockholms stad har inlett arbetet att förvandla ett kontorskvarter i Kista till stadskvarter. COWI bistår med att ta reda på vilka konsekvenser det får för trafiken när bostäder tar över allt fler ytor och allt fler människor rör sig området.

Vatten Nyheter
Käppalaverket rustas för norra Europas tuffaste utsläppskrav

Inom sju år ska Käppalaverket på Lidingö ha ökat sin kapacitet, samtidigt som det minskar utsläppen. Det görs genom att effektivisera reningsprocesserna och bygga om och nytt. Arbetet startade hösten 2019 och nu har Käppalaförbundet, som äger och driver verket, anlitat COWI för byggkonstruktionen.

Miljö Nyheter
Räddningsaktion av ålar inför utbyggnaden av Göteborgs hamn

I juni fiskades uppemot 150 ålar upp från hamnbassängen i Arendal i Göteborgs hamn för att flyttas till säkrare vatten. Hamnbassängen ska nämligen fyllas ut som ett led i arbetet med den nya roro- och containerterminalen. COWI tog fram den dispensansökan som krävdes för att få utföra fisket av de rödlistade ålarna.

Klimatförändringar Nyheter
Skredrisken längs Göta älv utreds

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden där flera stora skred har skett i modern tid. På många områden längs Göta älv är risken fortsatt hög och nu har Statens geotekniska institut (SGI) gett COWI i uppdrag att utreda stabilitetsförhållanden längs delar av älven.

Industri Nyheter
Flytande koldioxid snart i hamn

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik). Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB. COWI har påbörjat förstudie som förväntas att vara klar under Q1 2021.

Byggnader Nyheter
Nu renoveras Käppalaverkets 150 meter höga skorsten

Käppalaverkets 150 meter höga skorsten i Gåshaga på Lidingö är i behov av renovering. Skorstenen används för ventilering av frånluft från reningsverket och COWI ska nu genomföra en besiktning samt föreslå metod för att reparera skador och säkerställa skorstenens hållbarhet.

Broar Nyheter
Mentorskapet bygger broar

Trafikverket förvaltar mer än 21 000 broar i Sverige. En av Linnea Amundssons uppgifter är att ta reda på hur några av dem mår. Hennes mentors uppgift är att hjälpa henne att tackla arbetslivets utmaningar.

Hållbarhet Nyheter
Ny forskning ger lättare och grönare broar

I ett nyligen slutfört forskningsprojekt konstaterade man att mängden material som används för ett hängbrodäck kan minskas med över en fjärdedel – vilket motsvarar upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp.

Infrastruktur Nyheter
Sveriges modernaste tågdepå är nu klar

Nu är den nya toppmoderna tågdepån utanför Hässleholm klar. Depån är en anläggning för service, reparation, städning och tvätt av de svenska Öresundstågen. COWI har, på uppdrag av Region Skåne, ansvarat för projektering av alla markarbeten vid depån.

Vägar och gator Nyheter
Vi hjälper människor att göra sundare livsval!

Drönaren flyger över skolan. På 120 meters höjd dokumenterar den när föräldrarna släpper av barnen. Den filmar också hur bussförare, cyklister och leveransbuden beter sig och hur eleverna interagerar i trafiken. Inspelningen ger ett underlag som skapar goda möjligheter att minimera risker.

Byggnader Nyheter
Studenthuset vid Linköpings universitet är Årets Bygge 2020

Nu är det klart, Studenthuset vid Linköpings universitet vinner branschens mest prestigefyllda pris - Årets Bygge 2020. COWI har arbetat med projektet sedan start och har på uppdrag av Akademiska Hus ansvarat för konstruktionen av byggnaden.

Nyheter
Fem tips för att jobba säkert hemifrån

Genom att fler jobbar hemifrån kan spridningen av coronaviruset minska. Samtidigt ökar det risken att gå i cyberbrottslingarnas fällor.

Industri Nyheter
Expertkonsortium utvecklar klimatneutralt drivmedel för hållbara transporter

Power-to-Fuel-projektet leds av Liquid Wind och syftar till att inrätta anläggningar för kommersiell produktion av förnybart bränsle. Konsortiet (som består av Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen och Siemens) kommer med sin samlade expertis och teknik producera flytande koldioxidneutralt bränsle genom att kombinera infångad koldioxid (CCU) med grön vätgas (från förnybar elektricitet). Detta kan användas som alternativ till fossilt bränsle och kommer att spela en betydande roll i reduktionen av koldioxidutsläpp.

Projektledning Nyheter
Att projektleda renoveringen av en kulturskatt

I början av mars återinvigdes Östermalms saluhall efter fyra års renovering. Jonas Lundström på COWIs dotterbolag Projektbyrån projektledde upprustningen av en av Stockholms mest karakteristiska byggnader. Ett uppdrag som inneburit en hel del dialog och utmaningar.

Om oss Nyheter
Så hanterar vi coronasituationen på COWI

Coronaviruset Covid-19 fortsätter att snabbt spridas i världen och Sverige. COWI ser mycket allvarligt på situationen och gör allt vi kan för att ta hand om våra medarbetare, kunder och samarbetspartners – samtidigt som vi ser till att hålla verksamheten igång och bidrar till att hålla samhällshjulen rullande.

Byggnader Nyheter
Nu byggs Natrium vid Göteborgs universitet

I februari gick startskottet för den nya byggnaden som ska samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget i Göteborg. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan mellan Akademiska Hus och Skanska. COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av Natrium, som den nya byggnaden heter och som kommer att stå klar 2023.

Klimatförändringar Nyheter
Norrköping rustar för extremregn

Häftiga regn som orsakar extrema vattenflöden har blivit en realitet i klimatförändringens Sverige. Norrköping är en av de kommuner som väljer att klimatsäkra staden för att undvika översvämningar vid framtida skyfall.

Industri Nyheter
Nytt projekt ska minska koldioxidutsläpp från stålproduktionen

Projektet Elektrisk ämnesvärmning har som mål att ge effektivare stålproduktion med mindre energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp. Jernkontoret står bakom projektet som finansieras till 50 procent av Energimyndigheten. COWIs Björn Ahlqvist kommer att projektleda arbetet.

Hållbarhet Nyheter
COWI blir koldioxidneutralt år 2020

COWI går med stadiga kliv mot en mer hållbar framtid: ”Nästa år blir vi koldioxidneutrala, och inom tio år kommer vi att minska vårt faktiska koldioxidavtryck med 70 procent. Slutmålet är noll utsläpp år 2050”, säger koncernchef Lars-Peter Søbye.

Sjukhus Nyheter
Tillbyggnader gör Skaraborgs sjukhus nytt och modernt

Just nu pågår bygget av de 67 000 kvadratmeter stora tillbyggnaderna på Skaraborgs sjukhus. Det ska bli två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. COWI har ansvarat för konstruktionen av byggnaden där bland annat den nya akutmottagningen ska ligga.

Infrastruktur Nyheter
Göteborg vill tredubbla cykelresandet

Under de närmaste tio åren kommer det att ske en rekordstor satsning på cykelbanor i Göteborg. Göteborgs stad har satt målet att tredubbla antalet cykelresor till år 2025 och till hjälp har de anlitat COWI.

Hållbarhet Nyheter
Lidl-butik först att klara världsunik certifiering

Lidls butik på Gotland blir världens första helt klimatneutrala livsmedelsbutik enligt den nya NollC02-certifieringen. Till sin hjälp för att nå de högt ställda kraven som certifieringen innebär har Lidl anlitat COWI.

Om oss Nyheter
COWI flyttar till nytt, klimatsmart kontor i centrala Göteborg

Efter flera års letande är det äntligen klart. Första kvartalet 2022 flyttar COWI sitt svenska huvudkontor till nybyggda Platinan vid Lilla Bommen i Göteborg. Centralt, modernt, flexibelt och klimatsmart!

Hållbarhet Nyheter
COWI hakar på Malmö stads strategi för att bli klimatneutrala till 2030

Nu tar COWI ett stort kliv i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Nyligen skrev COWI på initiativet Lokal Färdplan Malmö – en lokal strategi för att halvera Malmös klimatutsläpp till år 2025 och vara klimatneutrala till år 2030.

Urban Design Nyheter
Landskronas största lekplats har något för alla

När Landskrona stad och Landskronahem med hjälp av COWI bygger stadens största lekplats i området Karlslund, finns något för alla smaker. 6500 kvadrameter fyllda med hinderbanor, studsmattor, kickbike- och parkourbanor. Dessutom blir det plats för musik, grill och picknick. Byggstarten planeras till början av 2020 och till sommaren ska parken vara klar.

Om oss Nyheter
En samverkansexpert blev Årets Projektledare 2019

Vinnaren av COWIs pris Årets Projektledare inom samhällsbyggnad heter Malin Klintborg och är uppdragsledare för digital samhällsbyggnadsprocess på Lantmäteriet. Priset fick hon bland annat för sitt tankeledarskap och engagemang att leda och driva projekt.

Miljö Nyheter
COWI hjälpte Göteborgs stad förvandla mörk park till en plats att ha picknick i

Gärdsås mosse, i området Bergsjön i Göteborg, har genomgått en stor förändring. Från en mörk och något eftersatt park är det nu ett grönt område med belysta gångvägar, grillplatser, vattendrag och ett helt unikt uteklassrum. COWI har projektlett arbetet samt gjort miljöutredning och miljökontroll på uppdrag av Göteborgs stads Park och naturförvaltning. Den 21 september invigdes parken.

Byggnader Nyheter
Nu byggs en konstgjord halvö vid Masthuggskajen i Göteborg

Nu byggs Masthuggskajen i Göteborg. En utbyggnad som ska rymma 1 300 bostäder och 5 000–6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell - och en konstgjord halvö. COWI har vunnit uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag som kommer ange hur halvön ska byggas.

Infrastruktur Nyheter
Ökade marknadskrafter med Lisa Söderbaum som marknadschef på COWI i region Öst

Sedan 1 augusti 2019 är Lisa Söderbaum ny marknadschef för samhällsbyggnad i region Öst och kommer arbeta för att stärka COWIs verksamhet i Stockholmsregionen. Hon kommer närmast från WSP där hon har arbetat som avdelningschef inom VA och Ledningsteknik.