Planen: Göra cement till klimathjälte

2024.02.02

Cement är bindemedlet i betong men också orsaken till stora CO₂-utsläpp. Åtta procent av världens koldioxidutsläpp kommer från cementindustrin. Nu finns en cirkulär lösning som ska göra cementen och därmed betong klimatneutral. En av investerarna är Bill Gates genom hans initiativ Breakthrough Energy. 

De beskriver sig själva som ett "svenskt teknologiföretag" snarare än ett cementföretag. Kanske passande då Vd:n Oscar Hållén har ett förflutet på Klarna.

– Receptet för att få ner CO₂-utsläppen till nära nog noll ligger i att vi inte behöver bryta ny kalksten utan använder restprodukter från industrin, säger Oscar Hållén, VD för Cemvision. 

Restprodukterna kommer från aluminium-, gruv- och stålindustrin och det är avfall som dag läggs på deponi. 

Mindre energibehov och grön energi 

Bolagets innovation består i att man inte heller behöver kalcinera kalkstenen genom upphettning. På så sätt minskar utsläppen av koldioxid med 60 procent jämfört med traditionell cementindustri enligt bolaget själv. Resterande 40 procent av utsläppen försvinner genom att använda sig av elektriska ugnar i tillverkningen. 

– Vår process innebär att vi använder mindre energi tack vare att vi inte behöver kalcinera och frigöra stora mängder koldioxid i kalkstenen. Våra ugnar är elektriska i stället för att elda till exempel elda sopor och bildäck, som är vanligt i cementindustrin, förklarar Oscar Hållén.

Oscar Hållén, VD Cemvision

Kortare torktid kan spara pengar 

Förutom minskade utsläpp uppges att finns det pengar att spara genom kortare tork- och härdningstider, vilket då kan resultera i kortare byggtider. 

– Beroende på vilken cement man väljer varierar tiden, men den är avsevärt kortare än för traditionell betong. Det kan spara upp till ett par procent på den totala kostnaden för en entreprenad. Så det kan snabbt bli ganska stora pengar, hävdar Oscar Hållén. 

Kostnadsbesparingar kan uppstå med kortare byggtid, enligt Daron Omed, avdelningschef på COWI med ansvar för broprojekt. Men han flaggar för att det skiljer mellan olika projekt och att det inte är självklart att pengar sparas. 

– Kan formarna för gjutning rivas tidigare och trafik släppas på snabbare på eller under en bro kan det medföra en stor kostnadsbesparing. Den stora kostnaden är annars pålning och de maskiner som krävs, berättar Daron Omed.  

Risker med snabbare tork och härdningstider  

Daron Omed höjer dock ett varningens finger. Snabbare härdning kan innebära risk för sprickbildning. Något som uppstår även i traditionell cement.  

– Sprickor i betong efter härdning är vanliga, men om det spricker för mycket så kan det innebära en risk. Sprickorna måste tätas, eller injekteras som vi säger. Desto mer sprickor, desto större kostnad och tidsåtgång. Det skulle vara intressant att ta del av mer dokumentation för att göra en mer ingående bedömning. Den stora vinsten är ett minskat koldioxidavtryck snarare än kostnadsbesparingar, säger Daron Omed.  

Daron Omed, Vice President COWI

Betongregelverk betong sätter käppar i hjulen

Det finns regelverk som idag fastslår att det bara får användas ett visst antal procent restprodukter i betong, detta enligt gällande Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA. Det kan sätta krokben för nya produkter. 

– AMA anläggning har nyligen justerat upp nivån för hur mycket restprodukter som den färdiga betongen kan bestå av. Det linjerar idag inte med att använda enbart restprodukter. Ett uppdaterat regelverk krävs för att kunna skala upp användningen av nya typer av mindre klimatbelastande betong. Här kan Trafikverket visa vägen som en stor aktör och bli snabbare på att godkänna nya lösningar, konstaterar Daron Omed.  

Olika lösningar krävs för koldioxidneutral cement

Den föreslagna tekniken kan dock inte lösa hela problemet med koldioxidutsläppen från cementindustrin. All produktion av traditionell cement kan inte ersättas då mängden industriavfall räcker till runt 20 procent av den globala produktionen av cement. 

– Därför krävs även andra lösningar inom branschen som helhet, förklarar Oscar Hållén. Koldioxidinfångning, även kallad CCS (Carbon Capture & Storage), är något som cementindustrin investerar i för att komma till rätta med utsläppen av CO₂.

Kontakta oss

Daron Omed
Vice President
Civil Structure, Sweden

Tel: +46 108501367