ARKITEKTUR

Foto: Arkitema Architects och Lars Just (fotograf)

Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att skapa platser där miljöerna ökar livskvaliteten, och där människor vill bo.

Estetik och teknik går hand i hand. Genom ett nära samarbete mellan våra ingenjörer och arkitekter säkerställer vi att alla delar – från elektriska och mekaniska installationer, över dagsljus, inomhusklimat och energieffektivitet, till brandsäkerhet och klimatanpassning och så vidare – samlas i integrerade digitala modeller och beaktas från dag ett. På så vis följer hela projektteamet samma tidsplaner och delar all relevant information genom hela processen.

Vårt tillvägagångssätt med integrerad design underlättar för både projektteamet och våra kunder att fatta rätt beslut i ett tidigt skede. Därigenom kan vi öka kvaliteten i alla projektfaser, från planering till genomförande och underhåll, och erbjuda integrerade lösningar med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Vi har expertkunskaper om:

  • Sjukhus
  • Bostäder
  • Utbildningsprojekt
  • Huvudkontor
  • Utformning av stadsmiljöer
  • Kulturprojekt
  • Laboratorier
  • Kommersiella byggnader
  • Industribyggnader
  • Historiska och skyddade byggnader

Använd taggarna nedan eller filterikonen för att filtrera vilka lösningar som visas.

Filtrera
Visa fler