Industribyggnader  

COWI erbjuder en rad olika specialisttjänster inom de flesta branscher – till exempel läkemedel, livsmedelsberedning och livsmedelsingredienser, tillverkning och processindustri.

Vi har stor expertis och erfarenhet av specialiserade tjänster inom industriella projekt och vi erbjuder kompletta tjänster, inklusive projektledning, planering, grundläggande konstruktion och detaljplanering, genomförande, testning, idriftsättning, personalutbildning och driftoptimering.

Vi erbjuder också branschspecifika tjänster inom IT och automatisering,  design av industriella ledningar, elförsörjning, 3D-design av processanläggningar och design av industriella kylsystem.

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om industribyggnader.


Filtrera