Aska renas från salter och metaller

2021-03-12

Stena Metalls dotterbolag HaloSep AB planerar för en utvecklingsanläggning i Skarvikshamnen i Göteborg. Med HaloSep-tekniken renas flygaska som bildas i förbränningsanläggningar från salter och metaller. Den återstående askprodukten kan deponeras som icke farligt avfall, eller användas som konstruktionsmaterial.

Projektet är ett stort steg i den gröna omställningen, av 600 ton aska kommer 17 ton metaller kunna utvinnas. Metallprodukten kan sedan gå som råvara till smältverk. Ett slags kretslopp alltså.

Sedan tidigare finns en anläggning i fullskala i Danmark. Även denna anläggning har utvecklats av Stena metall. Skillnaden mellan dessa anläggningar är att den svenska kommer vara mindre och med syfte att vidareutveckla och kundanpassa processen. I den nya anläggning ska det dessutom gå att ställa om produktionen beroende på vilken typ av aska som kommer in.

COWI har bistått vid samrådsmöten inför att anläggningen ska byggas. Nu har COWI fått ansvaret att ta fram en grundläggande design och ett förfrågningsunderlag för delsystem och en totalentreprenad.

- Vi gör en förprojektering utifrån grunderna som finns från den danska anläggningen med vissa anpassningar för det svenska projektet. Den svenska anläggningen ska bland annat kunna modifieras för olika typer av aska, säger Annelie Albertsson, projektledare inom industri på COWI.

Cirkulär återvinnig för en grön omställning

Genom att utvinna metaller och saltvatten ur aska kan man skapa en återvinning som bidrar till den gröna omställningen. Att den nya anläggningen dessutom går att ställa om beroende på typ av aska gör att man kan trimma in processparametrarna för högsta möjliga återvinning.

- Det är kul att vara med i ett projekt där man siktar på att skapa en cirkulär återvinning. Det är roligt att det finns drivkrafter att göra bra grejer för den gröna omställningen, och vi har flera sådana projekt igång, säger Annelie Albertsson.

Kommunikationen med Danmark

COWI var även med i projektet med anläggningen i Danmark, och det var bland annat via den vägen som COWI även fick vara med i HaloSeps projekt. Sofia Ohlsson, projektingenjör på COWI, ser det som positivt att COWI har tillgång till det danska underlaget. Men menar samtidigt att det är nya förutsättningar för det svenska projektet.

- Vi har naturligtvis stor nytta av att ha tillgång till Danmarks underlag, men det är aldrig en copy paste eftersom förutsättningarna blir olika. Sen är projektet i Danmark inte riktigt färdigt än, och COWI Danmark sitter därför inte på information om hur det slutliga blev. Det har gjort det svårare att dra ett till ett paralleller, säger Sofia Ohlsson.

I slutet av 2020 fick COWI en färdig beställning för att sätta igång. I mitten av mars väntas COWI ha levererat sin del av projektet.

- Vi får vara med och påverka mycket, vi har stor kunskap kring industrianläggningar och vi har bra möjligheter att plocka russinen ur kakan från det vi har lärt oss på andra ställen. Det har varit väldigt roligt att få jobba med HaloSep i detta intressanta projekt, säger Annelie Albertsson.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64