Efter att ha arbetat utomlands i sex år återvände den unga ingenjören Christen Ostenfeld till sin hemstad Köpenhamn 1930. Den 29-årige ingenjören var fylld av kreativ energi och startade sin verksamhet i en liten lägenhet i Köpenhamns ökända stadsdel Vesterbro och satte direkt i gång att jobba. 

Bara ett stenkast från kontoret låg Ostenfelds första stora uppdrag – en omfattande renovering av den nedgångna Scalateatern.

Ovan: Det här är ett foto av den ursprungliga National-Scala, på den tiden Skandinaviens största nöjeslokal.

National-Scala, 1931

Ostenfeld hade ont om tid och måste jobba snabbt. Han introducerade prefabricerade stålkonstruktioner som innebar att byggarna kunde hålla schemat, till och med under den kalla danska vintern. Ett år senare, 1931, var det dags för den officiella invigningen av National-Scala, med 2 000 uppklädda gäster.

Ostenfeld gjorde ögonblicklig succé – och han var fast besluten att inte vila på lagrarna.

Ovan: Ostenfeld ritade den 150 m långa Aggersundsbron som går över Limfjorden. Bron invigdes 1942 och var den första danska bron som hade designats av ett privat konsultföretag i byggsektorn

Ostenfeld konstruerade längre fram några av Danmarks mest ikoniska byggnader på 1930-talet, däribland Aggersundsbron i norra Danmark (1938) och KB-Hallen i Köpenhamn (1937). 

KB-Hallen, 1937

När hallen öppnade 1938 var den Europas största privata idrottsanläggning, med plats för 5 000 åskådare. Men det var rockmusiken som gav KB-Hallen en plats på kartan. År 1964 var anläggningen värd för den första och enda konserten i Danmark med The Beatles. The Rolling Stones, B.B. King, Jimi Hendrix och Miles Davis har också spelat här. 

Gentofte badmintonhall

Gentofte Badminton Klub, en idrottsklubb i norra delarna av Köpenhamn, flyttade till sin nuvarande badmintonhall 1936. Christen Ostenfelds unga konsultföretag designade projektet – och Ostenfeld själv kom förbi för att delta i invigningen av byggnaden.

Efter kriget

År 1946 blev Wriborg W. Jønson partner i företaget som nu hade 25 anställda och bytte namn till "Chr. Ostenfeld & W. Jønson, Rådgivende Ingeniører" (förkortat Ostenfeld & Jønson). 

Ostenfeld hade just designat en cylinderformad tank för vätskor och granulerade material, med användning av spännbetong. Det här var den första versionen av det som senare skulle bli känt i hela världen som Ostenfeldsilon.

Ostenfeldsilon

Ostenfeldsilon skilde ut sig från mängden. Trots silons enorma storlek var väggarna bara 25 cm tjocka, vilket innebar att den var betydligt billigare att bygga. Eftersom väggarna var av spännbetong klarade de trycket inifrån och var täta.

Efterkrigsboomen – femtio- och sextiotalen

Ovan: Hängbron i Uittamo i Finland, 1960, var ett viktigt tekniskt genombrott för Ostenfeld & Jønson.

Spännbetong visade sig vara användbart för mer än bara silor. Den dynamiska duon, Ostenfeld & Jønson – och de nu 50 medarbetarna – blev Skandinaviens oomtvistade favoritföretag i byggbranschen. Med nya kontor i Paris och Ghana blev företaget globalt och vann nya kontrakt i hela världen. Ostenfeld & Jønson konstruerade tunnlar, spårvagnshallar, bomullsbruk, betongtankar för kokning av tvättvatten, avloppsreningsverk och oräkneliga simbassänger och broar.

Ovan: Lilla Bältbron är en sexfilig hängbro med ett huvudspann om 600 m. Den invigdes 1970 och kopplar samman Fyn och Jylland.

Den nya Lilla Bältbron

År 1960 markerade två hängbroar i Uittamo och Pargas i Finland ett genombrott för företagets brobyggardivision. Dessa broar bidrog till utformningen av den nya motorvägsbron över Lilla Bält i Danmark, den nya Lilla Bältbron.

Pylonerna sträcker sig 121 m över havet. De två nedgrävda ankarblocken med vingformade bottenplattor väger 70 000 ton styck och kan stå emot en belastning om 17 000 ton från huvudkablarna.

COWI levererade konceptdesign, platsundersökningar, anbudshandlingar, detaljerad design, administration och ledning. För en gammaldags, svängig och oerhört utförlig podd om bron, lyssna på eller hämta ljudspåret till filmen Motorvägen över Lilla Bält från 1970.

Global ingenjörskonst – från sjuttiotalet till millennieskiftet

Ovan: Vy från Kuryanovo avloppsreningsverk i Moskva, som COWI designade 1992.

Chr. Ostenfeld & W. Jønson blev COWIconsult när Christen Ostenfeld gick i pension 1972. 

År 1979 hade företaget över 800 anställda och en tredjedel av omsättningen genererades utomlands. Företaget gick in på nya marknader och vann stora uppdrag i Afrika, Mellanöstern och längre fram i forna Sovjet. 

När järnridån föll öppnade företaget kontor i Moskva, Lettland, Ungern och Litauen.
Företaget samarbetade med Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram i projekt i utvecklingsländer. Företaget konstruerade också flera storskaliga projekt, som Stora Bältbron (1998) och Köpenhamns metro (1994).

Den första skissen av Stora Bältbron togs fram redan 1936, och fram tills bron slutligen invigdes 1998 hann planerna ändras många gånger om. I den här videon får du se de olika skepnader som bron har framställts i genom åren.

KÖPENHAMNS METRO, 1994–2002

År 2016 transporterade Köpenhamns förarlösa tunnelbanesystem 62 miljoner passagerare.

Den har blivit framröstad till världens bästa tunnelbana och COWI hade ansvaret för den övergripande samordningen av utformningen av det 21 km långa tunnelbanenätet med dess 22 stationer. Arbetet inbegrep ledning av arbetet med tunnlar, stationer, räddningsschakt och åtgärder för att minska potentiella skador på närliggande byggnader.

Den nya cityringen M3+M4, inklusive 17 nya stationer, är planerad att invigas 2019. Läs mer om Köpenhamns metro. 

 

Från 2000 till i dag

År 2002 förvärvade COWI företagen Kampsax och Interconsult, två stora skandinaviska konsultföretag. Dessa förvärv fördubblade personalstyrkan och innebar att COWI blev ett ledande konsultföretag i Nordeuropa och delar av Central- och Östeuropa.

COWI befäste sin ställning genom att förvärva det svenska företaget Flygfältsbyrån 2009, och 2014 förvärvades det brittiska konsultföretaget Donaldson Associates Ltd som är ledande inom tunnel- och underjordskonstruktion.

Sedan millennieskiftet har COWI lett en mängd storskaliga projekt, däribland Tanzam-motorvägen i Tanzania (2005), London Array (2009) och Doha Metro i Qatar (2013). Varje år är vi engagerade i mer än 14 000 projekt runt om i världen.

I november 2018 förvärvade COWI Danmarks största arkitektföretag Arkitema – COWIs största förvärv någonsin. Arkitemas specialistområden är bostäder, utformning av stadsmiljöer, kontorsbyggnader och vård- och skolbyggnader. Företaget är bland annat känt för Sluseholmen, en konstgjord halvö i södra delen av Köpenhamns hamn.

COWI tillhör alltjämt världseliten på ett antal utvalda specialistområden inom konstruktion, ekonomi och miljövetenskap. År 2017 rankade Engineering News-Record COWI som etta inom avfall, trea inom brokonsultverksamhet och fyra inom hamnkonstruktioner och marina konstruktioner.  

Klicka här för att se några av våra lösningar.