Detta är historien om COWI:s utveckling från ett litet enmansföretag till dagens globala konsultföretag med full service. Här kan du läsa om alla de projekt och innovativa lösningar som har bidragit till att forma världen i mer än 90 år.
Efter att ha arbetat utomlands i sex år återvände den unga ingenjören Christen Ostenfeld till sin hemstad Köpenhamn 1930. Den 29-årige ingenjören var fylld av kreativ energi och startade sin verksamhet i en liten lägenhet i arbetarstadsdelen Vesterbro i Köpenhamn, och satte direkt i gång att jobba.

Bara ett stenkast från kontoret låg Ostenfelds första stora uppdrag – en omfattande renovering av den nedgångna Scalateatern.

Ovan: Det här är ett foto av den ursprungliga National-Scala, på den tiden Skandinaviens största nöjeslokal.

National-Scala, 1931

Ostenfeld hade ont om tid och måste jobba snabbt. Han introducerade prefabricerade stålkonstruktioner som innebar att byggarna kunde hålla schemat, till och med under den kalla danska vintern. Ett år senare, 1931, var det dags för den officiella invigningen av National-Scala, med 2 000 uppklädda gäster.

Ostenfeld gjorde ögonblicklig succé – och han var fast besluten att inte vila på lagrarna. Christen Ostenfeld använde sitt stora nätverk för att utöka verksamheten, och hans expertkunskaper inom broar och byggteknik gav många nya uppdrag. Han utvecklade en teknik för att bygga tak och kupoler med tunnvalvskonstruktioner. Ostenfeld använde den här tekniken för såväl fabriker som idrottshallar. Han konstruerade några av Danmarks mest ikoniska byggnader på 1930-talet, däribland Aggersundsbron i norra Danmark och KB- hallen i Köpenhamn.

Ovan: Ostenfeld ritade den 150 m långa Aggersundsbron som går över Limfjorden. Bron invigdes 1942 och var den första danska bron som hade designats av ett privat konsultföretag i byggsektorn

Ostenfeld konstruerade längre fram några av Danmarks mest ikoniska byggnader på 1930-talet, däribland Aggersundsbron i norra Danmark (1938) och KB-Hallen i Köpenhamn (1937). 

KB-Hallen, 1937

När hallen öppnade 1938 var den Europas största privata idrottsanläggning, med plats för 5 000 åskådare. Men det var rockmusiken som gav KB-Hallen en plats på kartan. År 1964 var anläggningen värd för den första och enda konserten i Danmark med The Beatles. The Rolling Stones, B.B. King, Jimi Hendrix och Miles Davis har också spelat här. 

Gentofte badmintonhall

Gentofte Badminton Klub, en idrottsklubb i norra delarna av Köpenhamn, flyttade till sin nuvarande badmintonhall 1936. Christen Ostenfelds unga konsultföretag designade projektet – och Ostenfeld själv kom förbi för att delta i invigningen av byggnaden.

Efter kriget

År 1946 blev Wriborg W. Jønson partner i företaget som nu hade 25 anställda och bytte namn till "Chr. Ostenfeld & W. Jønson, Rådgivende Ingeniører" (förkortat Ostenfeld & Jønson). 

Efter kriget reste Ostenfeld till Frankrike för att utöka sina kunskaper om spännbetong. Som en följd av detta designade han en cylinderformad tank för vätskor och granulerade material. Det var den första versionen av det som senare skulle bli känt i hela världen som Ostenfeldsilon.

Ostenfeld hade just designat en cylinderformad tank för vätskor och granulerade material, med användning av spännbetong. Det här var den första versionen av det som senare skulle bli känt i hela världen som Ostenfeldsilon.

Ostenfeldsilon

Ostenfeldsilon skilde ut sig från mängden. Trots silons enorma storlek var väggarna bara 25 cm tjocka, vilket innebar att den var betydligt billigare att bygga. Eftersom väggarna var av spännbetong klarade de trycket inifrån och var täta.

Efterkrigsboomen – femtio- och sextiotalen

Ovan: Hängbron i Uittamo i Finland, 1960, var ett viktigt tekniskt genombrott för Ostenfeld & Jønson.

Spännbetong visade sig vara användbart för mer än bara silor. Den dynamiska duon, Ostenfeld & Jønson – och de nu 50 medarbetarna – blev Skandinaviens oomtvistade favoritföretag i byggbranschen. Med nya kontor i Paris och Ghana blev företaget globalt och vann nya kontrakt i hela världen. Ostenfeld & Jønson konstruerade tunnlar, spårvagnshallar, bomullsbruk, betongtankar för kokning av tvättvatten, avloppsreningsverk och oräkneliga simbassänger och broar.

Ovan: Lilla Bältbron är en sexfilig hängbro med ett huvudspann om 600 m. Den invigdes 1970 och kopplar samman Fyn och Jylland.

Den nya Lilla Bältbron

År 1960 markerade två hängbroar i Uittamo och Pargas i Finland ett genombrott för företagets brobyggardivision. Dessa broar bidrog till utformningen av den nya motorvägsbron över Lilla Bält i Danmark, den nya Lilla Bältbron.

Pylonerna sträcker sig 121 m över havet. De två nedgrävda ankarblocken med vingformade bottenplattor väger 70 000 ton styck och kan stå emot en belastning om 17 000 ton från huvudkablarna.

COWI levererade konceptdesign, platsundersökningar, anbudshandlingar, detaljerad design, administration och ledning. För en gammaldags, svängig och oerhört utförlig podd om bron, lyssna på eller hämta ljudspåret till filmen Motorvägen över Lilla Bält från 1970.

Global ingenjörskonst – från sjuttiotalet till millennieskiftet

Ovan: Stadshus i Bahrain, 1982.

Chr. Ostenfeld & W. Jønson bytte namn till COWIconsult när Christen Ostenfeld gick i pension 1972. Det var också då som företaget blev stiftelseägt, vilket är fallet än i dag.

MILJÖN I FOKUS

Oljekrisen under 1970-talet påverkade COWI:s verksamhet eftersom den danska regeringen stoppade alla stora statliga byggprojekt. Samtidigt växte nya affärsmöjligheter fram på energi- och miljöområdet tack vare samhällets efterfrågan på nya lösningar.

Tillsammans med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) utvecklade COWI ett så kallat nollenergihus 1974, vilket blev ett viktigt studieobjekt för framtidens gröna byggteknik.

COWI var tidigt ute med att samla expertkunskaper inom vattenrening och -försörjning och genomförde vattenprojekt i Danmark och Mellanöstern. Det gav bolaget en gedigen grund som skulle bli mycket viktig när miljön verkligen hamnade i fokus under 1970-talet. Det här är bara ett av många exempel på hur COWI började samla expertkunskaper på olika områden redan innan de hade utvecklats till faktiska affärsområden.

På 1970-talet anställdes biologer och kemiingenjörer, vilket var ovanligt för ett teknikföretag. 1978 lanserade Kenya ett mycket ambitiöst projekt med finansiering från Världsbanken för att säkra alla invånares tillgång till rent dricksvatten fram till 2000, och COWI var det självklara valet som samarbetspartner. År 1979 hade företaget över 800 anställda och en tredjedel av omsättningen genererades utomlands. Företaget gick in på nya marknader och vann stora uppdrag i Afrika, Mellanöstern och längre fram det forna Sovjetblocket.

Under 1980-talet började vi erbjuda miljökonsulttjänster och genomförde projekt för avloppsrening och hantering av luftföroreningar.

Ny miljölagstiftning gjorde att danska kommuner blev tvungna att sanera förorenad mark och förbättra reningen av avloppsvatten. Dessutom stiftades nya lagar om inomhusklimat. COWI utvecklade analysmodeller och var en viktig samarbetspartner i arbetet med att kartlägga problemet med farlig asbest och att hitta möjliga lösningar.

Den första designen för Stora Bält-bron skapades redan 1936, men den hann ändras många gånger innan bron slutligen stod klar 1998. I den här videon ser du hur man har föreställt sig bron genom åren.

Oven: Vy över Kuryanovo avloppsreningsverk i Moskva, som COWI designade 1992.

När järnridån föll öppnade företaget kontor i Moskva, Lettland, Ungern och Litauen.

Företaget samarbetade med Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram i projekt i utvecklingsländer.

COWI fick konsultuppdrag från regeringar och myndigheter, och arbetade med att integrera miljölösningar inom byggprojekt. Det ledde till att personal från många andra yrkesgrupper anställdes som komplement till ingenjörerna, till exempel ekonomer, jurister och samhällsvetare. Planering och analys inom välfärdssystem, stadsutveckling och transporter ansågs vara lika viktigt som stora byggprojekt.

Tack vare COWI:s framgång med Lilla Bältbron 1970 tilldelades företaget även kontraktet för Stora Bält-projektet och vann alla de tre stora anbudsprocesserna: tunneln, den västra bron 1988 och den östra bron 1990. Vid invigningen 1998 var den östra bron världens näst längsta hängbro.

KÖPENHAMNS METRO, 1994–2019

I mitten av 1990-talet valde Danmark att bygga tunnelbana i Köpenhamn för att vara förberedda på stadens tillväxt och samtidigt börja utveckla en helt ny stadsdel: Ørestad.COWI hade ansvaret för den övergripande designkoordineringen för det 21 km långa tunnelbanenätet med dess 22 stationer. Arbetet inbegrep ledning av arbetet med tunnlar, stationer, räddningsschakt och åtgärder för att minska potentiella skador på närliggande byggnader. Den gröna linjen öppnades för passagerartrafik 2002, den gula linjen invigdes 2007 och 2019 invigdes Cityringen (blå och röd linje) med 17 nya stationer, stora som handbollsplaner. I dag finns det alltså totalt 39 stationer. Läs mer om Köpenhamns metro. 

 

Från 2000 till i dag

År 2002 förvärvade COWI företagen Kampsax och Interconsult, två stora skandinaviska konsultföretag. Dessa förvärv fördubblade personalstyrkan och innebar att COWI blev ett ledande konsultföretag i Nordeuropa och delar av Central- och Östeuropa.

COWI befäste sin ställning genom att förvärva det svenska företaget Flygfältsbyrån 2009, och 2014 förvärvades det brittiska konsultföretaget Donaldson Associates Ltd som är ledande inom tunnel- och underjordskonstruktion. Ända sedan millennieskiftet har COWI lett en mängd projekt inom transporter, energi, avfalls- och vattenhantering samt byggbranschen. År 2010 blev hållbarhet en officiell del av vår vision och ett viktigt fokusområde i våra projekt, tillsammans med våra tvärvetenskapliga arbetssätt.

Bland COWI:s transportprojekt finns bland annat konstruktionen av Tanzam-motorvägen i Tanzania (2005), Doha Metro i Qatar (2013) samt ett antal renoveringsprojekt på flygplatsen Gardamoen i Norge sedan den byggdes 1990. Energieffektiva lösningar blev hörnstenar i utbyggnadsprojektet med ambitionen att bygga världens grönaste flygplats.

COWI stod för utformningen av vindkraftparken London Array 2010, vilket satte fart på fler vindkraftsprojekt över hela världen. Expansionen i Nordamerika medförde att det här affärsområdet växte med projekt såväl där som i Asien.

Miljön var fortsatt i fokus under hela decenniet, och COWI genomförde avfallsprojekt i Afrika och Sydostasien. Broar var fortfarande ett av COWI:s viktigaste affärsområden. Några exempel: Stonecutters Bridge i Hong Kong (2009), Osman Gazi-bron i Turkiet (2016), Mersey Gateway i Storbritannien (2017) och Hålogalandsbron i Norge (2018).

COWI genomförde också många olika byggprojekt, till exempel sjukhus- och stadsutvecklingsprojekt, där hållbarhet hade en nyckelroll. Några exempel på detta är Danskt Arkitekturcentrum, BLOX, i Köpenhamn (2018), Nordeas huvudkontor (2017) och utvecklingen av en nollutsläppsbutik för Lidl i Sverige (2020).

I november 2018 förvärvade COWI Danmarks största arkitektföretag Arkitema – COWIs största förvärv någonsin. Arkitemas specialistområden är bostäder, utformning av stadsmiljöer, kontorsbyggnader och vård- och skolbyggnader. Företaget är bland annat känt för Sluseholmen, en konstgjord halvö i södra delen av Köpenhamns hamn.

Vid varje given tidpunkt deltar COWI i cirka 9 000 projekt över hela världen.

Klicka här för att se några av våra lösningar.