Samhällsplanering

Foto: Piet Simonsen för COWI

Vi erbjuder tjänster inom samhällsplanering med evidensbaserat beslutsunderlag för flera branscher inför investeringsbeslut och även i vidare bemärkelse, till exempel konsekvensanalyser inför politiska beslut och lagstiftning.

Därmed bidrar vi till grundstenarna för en hållbar infrastrukturutveckling och en allmänt hållbar ekonomisk utveckling.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Stadsutveckling
  • Trafik och transporter
  • Områdesplanering och egendomsrättigheter
  • Ekonomi och förvaltning
  • Geodata- och informationstjänster
  • Konsulttjänster inom projektledning.

Använd taggarna nedan eller filterikonen för att filtrera vilka lösningar som visas. 

Filtrera
Visa fler