från industriområde till attraktiva bostadskvarter

Foto: Team Vandkunsten

Stigsborg Waterfront är ett stort stadssaneringsprojekt nära vattnet och stadskärnan i Ålborg i Danmark.

Ålborg kommun och hamnbolaget genomförde en koordinerad planeringsprocess i syfte att sanera industriområden och omvandla dem till 400 000 kvadratmeter privatägda bostäder och hyresbostäder, butiker, kontorslokaler och en ny skola. 7 500 invånare förväntas flytta in i området under de kommande 25-30 åren.

2017 upprättade Ålborg kommun, PFA och A. Enggaard A/S en offentlig-privat samverkan för att genomföra den första fasen med byggnader på cirka 188 000 kvadratmeter.

Den ambitiösa detaljplanen innefattar strategisk, fysisk och ekonomisk planering. En stor del av området upptogs tidigare av en kemifabrik, och därför har omfattande miljöutredningar och miljöplanering utförts för att säkerställa att området blir säkert och attraktivt att bo i.

COWI har bidragit med en mängd olika typer av konsulttjänster. Vi har samarbetat nära med arkitektfirman Team Vandkunsten, finansiella rådgivare och rådgivare om kommersiella fastigheter under utformningen av stadssaneringsplanen.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
2013-2017

KUND:
Ålborg kommun och Aalborg Havn

COWIS TJÄNSTER:

  • Kundkonsulttjänster
  • Processplanering
  • Undersökningar av förorenad mark
  • Infrastrukturanalyser
  • Strategier för stadssanering
  • Utvärdering av geotekniska analyser
  • Kostnadsuppskattningar för stadssaneringsarbetet
  • Strategiska konsekvensanalyser

Kontakta oss

Karin Thuesen Pedersen
Urban Development Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56 40 3483

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN