Let’s Start at COWI

Steget från studier till rollen som teknikkonsult kan vara stort. Därför satsar vi på en riktigt bra introduktion genom Let’s Start at COWI – ett program för nyexaminerade.

Utöver dina vanliga arbetsuppgifter får du genom Let's Start at COWI tillgång till ett nätverk med andra nyexade som också nyligen börjat på COWI i Sverige. Under nio månader träffas ni med jämna mellanrum i fysiska och digitala möten. De ger dig en ökad förmåga inom olika business skills och en förståelse för hur du själv fungerar i den breda rollen som teknikkonsult. Det här är karriärutveckling på riktigt.

Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2022.