Let’s Start at COWI

Steget från studier till rollen som teknikkonsult kan vara stort. Därför satsar vi på en riktigt bra introduktion genom Let’s Start at COWI – ett program för nyexaminerade.

Genom Let's Start at COWI får du tillgång till ett nätverk med andra nyexaminerade som också nyligen påbörjat sin anställning på COWI i Sverige. Under de första nio månaderna träffas ni regelbundet i både fysiska och digitala möten. Let’s Start at COWI är ett unikt onboardingprogram för dig som just tagit klivet ut i arbetslivet. Vår ambition är att vara den mest samarbetsinriktade arbetsplatsen – en plats där vi aktivt hjälper och lär av varandra, har kul och där det hela tiden finns rum för dina och teamets behov. Hos oss är du alltid en i gänget – aldrig en i mängden.

Let’s start at COWI omfattar bland annat:

  • En meningsfull anställning med hela världen som arbetsplats
  • Vara med och utveckla framtidens hållbara samhällen
  • Tillsammans med övriga kollegor jobba mot en mer hållbar morgondag.