Hemligheten bakom en god projektkultur

2023.06.28

Dålig dialog, otydliga riktlinjer och konflikter tar mycket energi. Men det kan undvikas. Att bygga en bra projektkultur innebär att du skapar en miljö där medarbetare och projekt kan blomstra.

Att definiera ett komplext begrepp som projektkultur kan vara knepigt. Vi kommer att utforska detta i en artikelserie tillsammans med Fredrik Bergfeldt, projektledare på COWI som jobbar med Västlänken. I den första delen av tre reflekterar vi över vår nuvarande projektkultur och tar upp steg för förbättring.

- Den övergripande projektkulturen i COWI skulle jag beskriva som ambitiös, prestigelös och högt strävande. Vi har många medarbetare som känner stolthet i sitt arbete på ett positivt sätt, berättar Fredrik Bergfeldt.

Fredrik Bergfeldt vet vad han pratar om med projekt som E06 Västlänken och flertalet järnvägsprojekt under bältet med projektkultur som ett ämne han brinner för. Han skrev även sin masteruppsats om ämnet. Vi lever i en tid präglad av distansarbete och digital kommunikation. Detta har tyvärr lett till att den fysiska närvaron och interpersonella kommunikationen har blivit lidande. Men vilka är då nycklarna till att behålla en positiv projektkultur även under dessa förutsättningar?

CHECKLISTA FÖR EN STARK PROJEKTKULTUR

Fredrik betonar vikten av att upprätthålla personliga samtal, även i en digital miljö. Genom att tolka kroppsspråk, tonläge och blick kan man få en djupare förståelse för en persons arbete och trivsel i projektet. Han har sammanställt en checklista för vad som krävs för att skapa en positiv projektkultur:

  1. Personliga samtal och närvaro för att främja förståelse och samarbete.
  2. Ledarskap som är öppet och transparent skapar en kultur av tillit och förtroende.
  3. Effektiv kommunikation och utrymme för olika åsikter och idéer.
  4. Positiv feedbackkultur av prestationer för att stärka motivation och stolthet.
  5. Stöd för utveckling och lärande genom kunskapsdelning och mentorskap.

Genom att integrera dessa principer och värderingar i arbetskulturen kan vi skapa en positiv projektkultur där alla känner sig sedda, värderade och engagerade, även på distans.

VÅGA SE, FÖRSTÅ OCH FÖRBÄTTRA

En viktig del av att upprätthålla en positiv projektkultur är att inte vara rädd för att ta itu med utmaningar. Dessa utmaningar kan omfatta problem med kommunikation, samarbetsvilja eller motivation. Fredrik föreslår att man inte bör ta dessa problem personligt, utan i stället se dem som möjligheter till förbättring. Han betonar även att även små åtgärder kan ha en stor effekt, som att ta sig tid att hälsa på projektmedlemmarna i början av varje arbetsdag.

I tider efter pandemin, har Fredrik märkt att trots de fördelar som modern teknik erbjuder oss, är personliga möten ofta mest värdefulla.

- Genom att sitta ned tillsammans skapar det fler nyanser och nivåer av samtalet. Kom ihåg värdet av den extra energin. Det är verkligen värt det i slutändan och det skapar en sådan positiv effekt. Ta dig tiden att investera i er projektkultur, när personer trivs i projekten, trivs de i jobbet, avslutar Fredrik.

Kontakta oss

Fredrik Bergfeldt
Project Manager
Civil, West, Sweden

Tel: +46 108501171