Olycksportalen – Ett onlineverktyg för analys av trafikolyckor

Olycksportalen är ett onlineverktyg som hjälper kommuner i Danmark att skapa översikt över polisanmälda trafikolyckor på kommunens vägar.

Portalen ger enkel tillgång till tidigare trafikolyckor och innehåller många analysmöjligheter där den enskilda kommunen snabbt och lätt kan utarbeta en årsrapport för ett eller flera år.

Med portalens verktyg går det också att göra egna grafer baserade på data för trafikolyckor. På så sätt kan man se tendenser i olycksbilden i den enskilda kommunen – en kunskap som kan användas för att öka trafiksäkerheten.

En kunskapsbas bidrar med information och goda råd om trafiksäkerhet hämtat från trafikregler, förordningar och erfarenheter från området, och via portalen kan man också ställa frågor om trafiksäkerhet.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
Löpande abonnemangslösning

KUND
Danska kommuner

TJÄNSTER

  • Ett onlineverktyg för analys av trafikolyckor

Kontakta oss

Thomas Rud
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56403905

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN