Ny bro höjer trafiksäkerhet och gynnar gröna transporter

Foto: Dissing+Weitling

 

Infrastruktur Lösningar

De gamla Skurubroarna är bågbroar som sträcker sig över Skurusundet i Nacka kommun utanför Stockholm. Över bron leder länsväg 222, även kallad Värmdöleden. Broarna uppfördes i två etapper: 1915 respektive 1957.

Skurubron är den enda fasta förbindelsen från Värmdö och östra Nacka till Stockholm.

För att tillgodose behovet av den ökande trafiken från Värmdö beslöts att bygga en ny Skurusundsbro söder om den gamla. Den nya Skurubron kommer att höja trafiksäkerheten, minska sårbarheten och gynna gröna transporter som kollektivtrafik och cykel.


Foto: Dissing+Weitling

 

Sedan 2019 pågår byggnation av den nya bron. Den nya bron kommer vara 317 meter lång med ett huvudspann på 99 meter som sträcker över Skurusundet, 33 meter bred och med en segelfri höjd på 30 meter. Den nya Skurubron kommer fungera som vägbro för väg 222 och ha tre körfält i vardera riktningar.

När den nya Skurubron är på plats kommer de gamla Skurubroarna att renoveras och byggas om. Den södra bron kommer då att göras om till en väg för lokaltrafik med körfält i båda riktningarna och den norra ska fungera som en gång- och cykelväg.

Nya Skurubron förväntas öppna för trafik hösten 2022, ombyggnaden av den befintliga Skurubron klar hösten 2024.


Projektinformation

ORT:
Nacka, Sverige

PERIOD:
2016-2022

KUND:
Trafikverket

TJÄNSTER:
Byggteknik (bro)
Geoteknik
Landskapsarkitektur
Bergteknik
Byggplatsuppföljning
Vägar
Markarbeten
Vatten och sanitet
Miljö
El
Trafikplanering

Kontakta oss

Thomas Darholm
Technical Director
Civil Structures, Sweden

Tel: +46 108501063

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN