Cebu-Cordova Expressway – en noggrant designed bro med respekt för känslig miljö

Infrastruktur Lösningar

Cebu-Cordova Expressway blir en länk mellan Cebu, Filippinernas näst största stad, och Cordova på ön Mactan. Varje dag beräknas 40 000 fordon köra den 8,5 km långa sträckan som förkortar körtiden mellan Mactan och den internationella flygplatsen i Cebu med 40 minuter och minskar belastningen på de befintliga vägarna mellan öarna.

Motorvägen går genom ett känsligt ekosystem med mangroveskogar som spelar en viktig roll som skydd mot stormvågor. För att se till att dessa skogar skyddas har byggherren, Cebu Cordova Link Expressway Corporation (CCLEC), byggt ett informationscentrum för att främja mangrovetillväxten som ska främja ekoturism i området.

Fiske är en viktig del av försörjningen för invånarna i Cebu och Cordova. CCLEC har byggt in öppningar och kanaler i konstruktionen så att båtarna lätt ska kunna nå fram till fiskeområdena. I Cebu finns även landets mest trafikerade hamn, och bron har utformats så att den inte ska störa sjöfartsvägarna genom Mactan-kanalen.

Kontakta oss

Robert Uthwatt
Leading Project Manager
Major Bridges International, Philippines

Kontakta oss

Clemente Caruso
Design Manager
Major Bridges International, Philippines

PROJEKTINFORMATION

ORT:
Cebu och Cordova, Filippinerna

PERIOD:
2016-2022

KUND:
Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)

TJÄNSTER:

 • Teknisk support och ingenjörstjänster
 • Konceptutveckling för en alternativ huvudbro över sjöfartsvägen
 • Konceptutveckling av alternativa rampkonfigurationer på Cebu-sidan
 • Fartygskollisionsanalys
 • Vindstudier
 • Hantering av processen för tidig involvering av entreprenörer (ECI), inklusive förkvalificering av design- och byggentreprenörer
 • Utvärdering av entreprenörernas slutbud
 • Teknisk rådgivning vid val av entreprenör
 • Övervakning av byggarbetets framskridande, säkerhet och kvalitet på plats
 • Granskning och certifiering av betalningsansökningar från entreprenören
 • Hantering av avvikelser och krav

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN