Järnvägar

COWI är en internationell specialist inom järnvägar. Vi utför rådgivning och projektering på alla områden inom konventionella järnvägar, höghastighetsjärnväg, snabbspårväg och tunnelbanesystem, bland annat:

 • Kapacitetsanalyser
 • Trafikmodellering
 • Samhällsanalyser
 • Linjedragning
 • Spårkonstruktion
 • Plattformar och fast utrustning
 • Signalsystem 
 • Telekommunikation
 • Försörjningssystem till kontaktledningar
 • Kontaktledningssystem 
 • Starkström, skydd och potentialutjämning (BPU)
 • Markförberedelser och avvattning
 • Fördämningar
 • Övergångsanläggningar
 • Miljö
 • Arbetsmiljö
 • Säkerhetsgodkännande
 • Tillstånd för driftsättning
 • Upphandlingsmaterial och avtalsutformning
 • Genomförandeplanering
 • Arbets- och byggledning
 • Drift och underhåll

COWI är ackrediterat bedömningsorgan hos DANAK med reg.nr. 9127 och utför kontroller inom EU enligt den gemensamma säkerhetsmetoden, CSM-RA.

Som ackrediterat bedömningsorgan kan COWI dra nytta av sin marknadsledande position och sin tekniska kompetens om samtliga delsystem inom järnvägsinfrastruktur, signalsystem, energi, drift och trafikledning och säkerhetsledning för ditt säkerhetsgodkännande, med mera.

Läs om våra lösningar, nyheter och Insights inom järnväg.

Filtrera
Visa fler