fler passagerare, kortare restid

Moderniseringen av InterCity-sträckan Østfoldbanen är ett av Norges största järnvägsutvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att öka kapaciteten för person- och godstrafik, förbättra punktligheten, öka frekvensen och korta restiden. I dag reser 2,5 miljoner passagerare längs sträckan varje år, och kapaciteten är mycket ansträngd.

Projektet medför unika utmaningar: tågen måste kunna köras fortare samtidigt som omgivande stadsområden skyddas. Dessutom råder komplicerade jordförhållanden i regionen, vilket försvårar arbetet.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Norge

PERIOD
2015-2030

KUND
Bane NOR

TJÄNSTER

  • Planering
  • Alla typer av spårtrafik
  • Anläggningsarbeten, inklusive vägar
  • Stationer och byggnader
  • Fältundersökningar

Kontakta oss

Lars Erik Hauer
Business Development Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 90924844

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN