ett viktigt bidrag till Tanzanias utveckling

För första gången på över 50 år rustas Tanzanias transnationella järnväg upp, och COWI ansvarar för designen av den 207 kilometer långa sträckan från Dar es-Salaam till Morogoro. Upprustningen är viktig för Tanzanias framtida utveckling. Persontrafiken förväntas öka och det inhemska distributionsnätet behöver förbättras.

COWI har all kompetens som behövs för att hantera det här komplexa projektet. Inom företaget finns gedigna kunskaper om Tanzania och omfattande erfarenhet av att leverera tjänster i landet, bland annat design av mer än 800 kilometer järnväg på uppdrag av Tanzanias järnvägsmyndighet. Järnvägen planeras att tas i bruk 2019.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Tanzania, Afrika

PERIOD
2017–2019

KUND
Yapi Merkezi (Turkiet) och Mota-Engil (Portugal)

TJÄNSTER

  • Topografiska undersökningar och karttjänster
  • Klimatiska, hydrologiska och hydrauliska utredningar
  • Geotekniska utredningar samt utredningar av jordmån och material
  • Studier av operativ planering
  • Detaljplanering av inriktning
  • Detaljplanering av vallar, geotekniska arbeten och markarbeten
  • Detaljplanering av viadukter och bro
  • Detaljerad spåranläggningsdesign
  • Detaljerad vägdesign
  • Detaljplan av rangerbangård och tåguppställningsbangård

Kontakta oss

Klavs Wassard Hestbek Lund
Market Director
Railways and Metro, Denmark

Tel: +45 56401483

Kontakta oss

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN