bland NORGES största enskilda kontrakt NÅGONSIN

Photo: Thomasz Majewski

Vägar och gator Lösningar

När samarbetsprojektet för att bygga väg och järnväg mellan Minnesund och Kleverud/ Labbdalen inleddes, var det ett av de största vägbyggena på norsk mark. Projektet innehåller några av de största enskilda kontrakten som hittills har undertecknats inom den norska anläggningsbranschen.

COWI projekterade delsträckningen FP3, Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen, som är det största enskilda kontraktet i samarbetsprojektet. Det är också den sträckning som har mest väg och konstruktioner och störst utmaningar kopplade till vatten och avlopp.

Det omfattade bland annat projektering av 10 kilometer fyrfilig E6, tvåplanskorsningar, en tunnel på 700 meter med dubbla rör och två rastplatser. Dessutom planerades 11 kilometer sekundärvägar, 5 kilometer gång- och cykelväg och 5 kilometer nytt dubbelspår för Dovrebanen. Fyrfilssträckningen omfattade också projektering av flera broar, däribland två broar på E6.

Detta var det första trafikprojektet som COWI projekterade i full BIM från första dagen. I projektet deltog COWI i utprovning och utveckling av digitala plattformar för tvärvetenskapligt samarbete, och har efter det haft BIM och 3D-projektering som standard i infrastrukturprojekt.

Dessutom har COWIs landskapsarkitekter varit viktiga i arbetet med att utforma rastplatserna. Rastplatserna ingick i uppdraget att utforma visuella element som bilisterna var tredje minut ska passera och som ska motverka trötthet.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Mellan Minnesund och Kleverud/ Labbdalen, Norge

PERIOD
2010-2016

KUND
Statens Vegvesen och Jernbaneverket

TJÄNSTER

 • Väg
 • Vatten och avlopp
 • Belysning
 • Konstruktioner
 • Landskapsarkitektur
 • Bulleråtgärder
 • Yttre miljö
 • SHA
 • RAMS
 • Geoteknik
 • Ingenjörsgeologi
 • Elektricitet

Kontakta oss

Lars Christoffer Aga
Senior Vice President
Water and Environment, Norway

Tel: +47 90835312

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN