Stengårdsvej – från ghetto till en stadsmiljö i balans

Foto: JAJA Architects

Samhällsplanering Lösningar

Stengårdsvej i Esbjerg har i flera år funnits med på den danska regeringens så kallade ghettolista. I samarbete med Realdania, Esbjergs kommun och Boligforeningen Ungdomsbo har Team COWI tagit fram en holistisk, strategisk utvecklingsplan med målet att omvandla Stengårdsvej från ett socialt utsatt område till ett socialt hållbart område. Projektet ingår i Realdanias program ”Byer i Balance” (Städer i balans).

Den strategiska detaljplanen har utvecklats med ett 360-gradersperspektiv. Planen innefattar dels ett konkret (fysiskt), dels ett strategiskt skikt, och här finns ett definierat investeringsperspektiv för området som sammanfattats i en tidsplan med olika faser som löper över 30 år. Målet är att utveckla Stengårdsvej till ett levande och attraktivt område för såväl boende som investerare genom ett antal strategiska och konkreta åtgärder. Team COWI har också tagit fram en lagenlig detaljplan för Stengårdsvej.

För att Stengårdsvej-området ska kunna bli en väl integrerad del av Esbjerg krävs en blandning av olika boendeformer och lokala tjänster för en bred målgrupp, vilket kommer att dra till sig intresse från såväl investerare som Esbjergs invånare. Det är viktigt att stadsdelen har mycket att erbjuda.

Team COWI bidrar med konsulttjänster i projektet. COWI är huvudkonsult och Byrumklang och JAJA Architects är underkonsulter.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Esbjerg, Danmark

PERIOD:
2018–2019

KUNDER:

  • Realdania
  • Esbjergs kommun
  • Boligselskabet Ungdomsbo.

COWIS TJÄNSTER:

  • Processdesign
  • Projektledning
  • Strategisk och marknadsdriven stadsutveckling
  • Kartläggning av investerare samt dialog.

Kontakta oss

Helle Baker
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 6115 6155

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN