Klimatstaden Middelfart

Foto: GHB Landskab

Miljö Lösningar

Klimatförändringarna ökar risken för skyfall och stigande havsnivåer. En av de största samhällsutmaningarna i framtiden är därför att skydda våra städer mot de ökande dagvattenvolymerna och översvämningar.

Middelfarts kommun har intagit en tätposition med projektet KlimaByen – Klimatstaden. Syftet med projektet är dels att skydda Middelfart mot översvämningar, dels att skapa rekreationsmöjligheter och socialt och ekonomiskt mervärde genom att kombinera klimatanpassningen med gemensamma upplevelser och en förbättrad stadsmiljö. I KlimaByen finns frodiga regnträdgårdar och smala kanaler som skär igenom landskapet, och gatorna i den medeltida delen av staden har fått en enkel, trågformad profil som leder vattnet direkt ut i Lilla Bält.

Visionen bakom KlimaByen har redan blivit mycket uppmärksammad och den är en viktig inspirationskälla såväl i Danmark som internationellt. 2018 vann KlimaByen priset som Danmarks bästa klimatanpassningsprojekt.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Middelfart, Danmark

PERIOD:
2013–2019

KUNDER:
KlimaByen är ett samarbete mellan:

  • Middelfarts kommun
  • Middelfart Spildevand (avloppsvattenverk)
  • Realdania.

COWIS TJÄNSTER:
Kundkonsulttjänster

Kontakta oss

Helle Baker
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 6115 6155

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN