STUDIE INOM BONNAVTALET OM ATT MINSKA RISKEN FÖR HAVSFÖRORENINGAR I NORDSJÖN

Miljö Lösningar

En internationell riskbedömning av havsföroreningar har genomförts för Nordsjön. Resultaten av studien, som är den första i sitt slag, gör det lättare att förebygga föroreningar genom att länderna kring Nordsjön kan fokusera sina resurser bättre i högriskområdena.

Nordsjöområdet är ett av världens mest belastade havsområden när det gäller marina aktiviteter. I takt med att allt fler fartyg trafikerar området ökar också risken för olyckor som kan leda till havsföroreningar. Tidigare kartlades dessa risker genom ett flertal nationella riskbedömningar där olika metoder användes, vilket gjorde det svårt att jämföra dem.

Projektet BE-AWARE har lett fram till en avancerad och innovativ regional riskbedömning för oljespill i Nordsjön med hjälp av gemensamma metoder. Detta gör det möjligt att kartlägga risker och samtidigt genomföra en omfattande kartläggning av avgörande marinbiologiska och socioekonomiska egenskaper för området, rangordnade efter sårbarhet för oljeexponering. Risker och sårbarheter jämförs i olika scenarier med olika angreppssätt för att minska föroreningsriskerna från de marina aktiviteterna i området.

Resultatet är ett verktyg som sammanställer stora mängder data och information så att administratörer och myndigheter kan fatta kostnadseffektiva beslut för att minska riskerna för olyckor och föroreningar. En av de stora fördelarna med studien är att alla nio Nordsjöländer gemensamt har kommit överens om de tillämpade metoderna: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

COWIs arbetssätt är unikt eftersom en fullskalig kvantitativ metod kombineras med en mängd olika möjliga scenarier. Metoden innefattar en kvantitativ beskrivning av de relevanta processerna för varje steg i analysen. Det ger en verkligt integrerad riskbedömning i ordens rätta bemärkelse.

Projektet BE-AWARE delfinansierades av Europeiska unionen (DG ECHO) och slutfördes i november 2015. Under 2019 genomfördes sedan en trendanalys för att validera den ursprungliga riskprognosen, utvidga omfattningen till Biscayabukten och ta fram en prognos till 2030.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Nordsjön

PERIOD:
BE-AWARE I: 2012–2014
BE-AWARE II: 2014–2015
BE-AWARE trendanalys: 2019

KUND:
Sekretariatet för Bonnavtalet

COWIS TJÄNSTER:

  • Modell av fartygstrafik
  • Modell för fartygsolycka och oljeutsläpp
  • Modell för spridning, nedbrytning och finfördelning av olja
  • Kartläggning av miljömässiga sårbarheter
  • Kartläggning av miljöskaderisken
  • Rangordning av ett antal möjliga förebyggande åtgärder och responsåtgärder utifrån fördelar (begränsad miljöskada) och kostnader

Kontakta oss

Albrecht Lentz
Head of Section
Risk Analysis, Denmark

Tel: +45 4176 2355

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN