RES planerar två vätgasanläggningar i Ånge kommun – COWI gör en förstudie om att distribuera vätgasen i pipeline.

Så ska grön vätgas flöda genom Sverige

2023.12.04

Ett nätverk av rör för vätgas kan effektivt transportera energi över långa sträckor. Men hur anlägger man en pipeline för en gas som är explosiv och har lätt att läcka? Detta ska COWI ta reda på i en förstudie som görs på uppdrag av Nordion Energi och RES.

− Det är en häftig känsla att vara med i starten på något nytt. Om 50 år är jag övertygad om att vi har ett utbrett nät för att distribuera vätgas och COWI är med redan innan första spadtaget, säger Philip Mauritzon, projektledare på COWI som leder arbetet med förstudien.

Philip Mauritzon, projektledare på COWI

Vision om nytt vätgasnät

Vätgas spelar en viktig roll i den gröna omställningen och används för att transportera och lagra energi som framställs av förnybara energikällor. Idag sker detta främst inom industrin, där vätgas produceras, lagras och används på en och samma plats.

Nordion Energi är ett energiinfrastrukturbolag med ansvar för det svenska stamnätet för gas och RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi. Tillsammans har de en vision om att kunna distribuera vätgas längre sträckor. De har anlitat COWI för att utföra en förstudie om att bygga en vätgasledning från Alby och Ljungaverk till Sundsvall. I Alby och Ljungaverk planerar RES att uppföra två stora vätgasanläggningar som varje år kommer att producera 100 000 ton grön vätgas. Förstudien fokuserar på att utvärdera de bästa materialen för ledningen, hur den ska byggas och en uppskattning av kostnaderna.

− Nordion Energi deltar i flera storskaliga vätgasinfrastrukturprojekt i de norra delarna av Sverige. En ökad användning av vätgas kommer att vara avgörande för omställningen mot en grön industri och en hållbar transportsektor – men idag saknar Sverige den infrastruktur som behövs, säger Björn Santana Arvidsson, Head of Hydrogen på Nordion Energi.

Möter efterfrågan på grön energi

Svenska industrier har ett stort behov av grön energi och ett vätgasnät kan bidra till säkra en mer pålitlig energidistribution. Tänk till exempel på ett vindkraftverk som producerar mycket el när det blåser. Ett överskott av energin som bildas kan då användas till att producera vätgas som lagras på plats. När det inte blåser kan vätgasen distribueras med pipeline och lagringen och överföringen blir mycket mer effektiv än med ett batteri.

Alexandra Angelbratt, Head of Hydrogen på RES, betonar vikten av att möta den ökade efterfrågan på grön energi från såväl industrin som samhället i stort.
− Samarbeten som det här är viktiga för att säkerställa sömlös transport av vätgas över långa avstånd, och frigöra dess fulla potential som en mångsidig bärare av grön energi. Genom implementeringen av en ledning kommer RES och Nordion Energi tillsammans att bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart energisystem, och erbjuda en pålitlig och skalbar lösning för lagring och transport av grön vätgas, säger hon.

Ett viktigt första steg

Förstudien är ett första steg och bidrar med viktig kunskap på vägen. 

− Vätgas är den minsta molekylen som finns och det gör att den har en tendens att läcka och det gör den också explosiv. Detta måste vi såklart ta hänsyn till. Eftersom vi bryter ny mark med den här tekniken finns det inget regelverk för hur ledningar av den här typen ska anläggas. Men nya regler är på gång från EU och det ingår även i vårt uppdrag att följa den processen, säger Philip Mauritzon. 

Förstudien ska levereras i december och Nordion och RES planerar att en pipeline för vätgas kan tas i drift 2028.

Kontakta oss

Philip Mauritzon
Project Manager
Process and Project, Sweden

Tel: +46 721559737