Jakten på koldioxid – gasen i botten

2023.11.07

I Sverige pågår flera projekt där infångning av koldioxid testas och utvecklas. Men resan mot att använda tekniken i stor skala måste gå snabbare än den gör idag. Det är dags att lägga in en högre växel.

Vi behöver fånga in koldioxid i stor skala som en av åtgärderna för att förhindra klimatkrisen och enligt parisavtalet begränsa uppvärmningen på jorden till 1,5 grader. Om 20 år har Sverige potential att samla in 10 miljoner ton koldioxid från förbränning av bioråvaror per år*. Det skulle motsvara nästan en fjärdedel av all koldioxid vi släppte ut 2022. Så potentialen är stor men utvecklingen går inte tillräckligt fort. 

I startgroparna

Tekniken för infångning av koldioxid finns redan idag och processen består i stort sett av konventionell teknik som redan används inom industrin. Utmaningen är att det ska göras i mycket större skala vilket ställer nya krav både på utrustningsleverantörer och gör byggfasen av anläggningarna utmanande. Utveckling sker också för att göra processen mer energieffektiv bland annat genom att öka den interna värmeåtervinningen och genom att förbättra de lösningsmedel som knyter till sig koldioxiden.

- Vi är fortfarande i startgroparna när det kommer till att fånga in koldioxid. I Sverige pågår flera förstudier och projekt som är i ett tidigt skede i designprocessen. Bara ett fåtal aktörer har fattat beslut om att de ska investera i att fånga in koldioxid från sina anläggningar i stor skala, säger Isabella Herstad Norin, processingenjör och ansvarig för grön omställning inom Industri på COWI. 

I vårt närområde finns ett projekt för slutförvaring av koldioxid i berggrunden, Northern Lights utanför Bergen i Norge. Där koldioxid ska pumpas ner i en geologisk formation från en landbaserad anläggning med start 2025. Men det behövs många anläggningar av den storleken eller större det kommande decenniet.

Osäker finansiering

Vilka andra hinder finns? Anläggningar kommer behöva nya miljötillstånd och det är självklart viktigt att dessa processer är smidiga. Och idag finns det stora osäkerheter kring affärsmöjligheter inom CCS och CCU. Satsningen innebär ökade kostnader för byggnation och ökad energiförbrukning samtidigt som regelverk och finansieringsmöjligheterna är osäkra.

- Förstudier i kommunala energibolag eller privata industribolag delfinansieras oftast av Energimyndigheten genom det som kallas ”Industriklivet”. Projekt som kommit längre kan också få stöd från Energimyndigheten eller från EU:s Innovationsfond. Men vi kommer behöva privata finansiärer som vill vara med och bidra till att vi ska nå storskalig infångning av koldioxid, säger Isabella Herstad Norin.

Samtidigt skapas nya modeller som ska fungera som incitament för att investera i CCS och CCU. Ett sätt är att projekt finansieras genom att få betalt för den koldioxid som samlas in. I stället för att sälja utsläppsrätter blir den infångade koldioxiden en inkomstkälla. Denna utveckling väntas också snabbas på med EU:s klimatpaket “Fit for 55”.


Nyckelaktör i utvecklingen

COWI är med och leder utvecklingen och vår expertis hjälper flera kunder på vägen mot storskalig infångning av koldioxid. Ett par exempel:

  • Vi har hjälpt Skellefteåkraft utvärdera hur CCS-tekniken kan integreras i deras största kraftvärmeverk som drivs på bark, sågspån och andra skogsrester från lokala sågverk.
  • Vi är en viktig del i det pågående förarbetet i Stockholm Exergis implementering av CCS-teknik på Värtaverket. Målet med satsningen är att årligen kunna fånga in och lagra lika mycket koldioxid som samtliga bilar i Stockholm stad släpper ut på ett år.
  • Vi bidrog till en förstudie för CinfraCap, ett unikt samarbete mellan Göteborgs Hamn, Preem, St1, Göteborg Energi, Nordion Energi och Renova. Där undersöktes tekniska lösningar för att transportera två miljoner ton infångad koldioxid per år från energibolagens anläggningar till kaj i hamnen. 


- Vi hjälper organisationer som annars inte jobbar med den här typen av teknik med värdefull specialistkompetens inom CCS. Vi har även den breda kompetens som behövs för att bedriva stora industriella projekt i allt från tillståndshantering, till projektering och projektledning. Vi på COWI är idag en nyckelaktör när det kommer till projektering av anläggningar för att fånga in koldioxid, säger Isabella Herstad Norin. 

COWI är en del av flera projekt inom CCS. I en artikelserie fördjupar vi oss i ämnet med hjälp av Isabella Herstad Norin, processingenjör och ansvarig för grön omställning inom Industri på COWI. 

Missa inte del 1 och 2 i artikelserien:
 Jakten på koldioxid - avgörande i omställningen
 Jakten på koldioxid – en molekyl i taget

*Källa: Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4 - sida 319

Kontakta oss

Isabella Herstad Norin
Specialist
Process and Project, Sweden

Tel: +46 705 08 36 40