Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI

Jakten på koldioxid - avgörande i omställningen  

 

2023.08.31

Att fånga in koldioxid och sedan trycka ner den i berggrunden för förvaring i tusentals år. Kanske låter det som science fiction men tekniken är en avgörande pusselbit om vi ska nå internationella klimatmål.

Utgångspunkten är tydlig: världen har enats om att minska utsläppen av växthusgaser för att hålla uppvärmningen till 1.5 grader. För att nå målet måste samhället ställa om. Den omställningen består av flera delar. Vi ska minska beroendet av fossila råvaror och satsa mer på förnyelsebara energikällor samtidigt som vi energieffektiviserar.

 - Industrier, produktionsanläggningar och kraftvärmeverk ska också gå över till gröna råvaror, till exempel biomassa. Det innebär fortfarande utsläpp av växthusgaser men det är kol som redan ingår i kretsloppet till skillnad från fossila råvaror som tillför ny koldioxid i atmosfären, säger Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI.

CCS – Carbon Capture and Storage – är ett sätt att fånga in koldioxid så att den inte hamnar i atmosfären och bidrar till stigande temperaturer. Vi återkommer till detaljer om hur tekniken funkar och börjar med att ringa in vilken roll den spelar. Om vi ändå är på väg bort från fossila bränslen, vad spelar det då för roll att fånga in utsläppen? Enligt FN:s klimatpanel IPCC går omställningen inte tillräckligt fort.

- IPCC gör scenarier för hur mycket klimatet påverkas utifrån vilka aktiviteter som samhället gör för att ställa om, och vilka aktiviteter som är realistiskt genomförbara inom en snar framtid. De ser att vi inte kommer att kunna gå över till biobränslen och förnybara energikällor i den takt som krävs för att hålla målet om 1,5 graders temperaturhöjning.

Under tiden som industrier och kraftvärmeverk ställer om kan alltså anläggningarna använda CCS för att minska sina utsläpp. Ett raffinaderi som idag har råolja som råvara eller en anläggning för cementtillverkning kan utnyttja CCS för att bli klimatneutrala under tiden de ställer om. Andra anläggningar som idag använder bioråvaror, till exempel ett kraftvärmeverk, kan fånga in sina utsläpp och på det sättet bidra till att ta bort koldioxid ur atmosfären och ur kretsloppet. Infångning av koldioxid med Bio-CCS kallas negativa utsläpp.

Infångad koldioxid kan sedan gå vidare till förvaring eller till att användas som ny råvara. Vi återkommer till detta i nästa del av artikelserien. 

CCUS-and-storage-process illustration 

Det är tydligt att koldioxidinfångning behövs under omställningen, men är det då en långsiktig lösning i samhället? Svaret är både ja och nej. Även om vi når fram till 1,5 graders målet säger IPCC:s scenarier att vi kommer fortsätta behöva få bort koldioxid ur atmosfären. Där finns en långsiktig nytta med att fortsätta samla in och lagra koldioxid för att kompensera för den CO2 som redan släppts ut.

- Men här och nu får CCS inte vara en ursäkt att fortsätta använda fossila råvaror ”som vanligt”. Jag vill se det som en del av lösningen inom vissa industrier och branscher där det idag är svårt att ersätta hela den fossila råvaruströmmen med något biogent inom en rimlig framtid, säger Anna Berggren.

COWI är en del av flera projekt inom CCS. I en artikelserie fördjupar vi oss i ämnet med hjälp av Anna Berggren, Marknads- och hållbarhetschef på COWI. Nästa del i den här artikelserien fokuserar på tekniken i sig och hur den fungerar.

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574