VD: ”Vi tar bara uppdrag med en hållbar inriktning”

De senaste åren har stort fokus legat på omställningen från fossila drivmedel och energikällor i ett flertal branscher. Detta var ett fokusområde under COP27 i Egypten där världsledare samlades för att diskutera lösningar på klimatkrisen. 

COWI väljer nu att ta ett helt nytt steg och beslutade under 2022 att helt överge projekt som inte rör grön omställning och hållbarhet. Inom tre till fem år kommer alla projekt COWI arbetar med vara relaterade till hållbar utveckling. Som en följd av det kommer COWI inte arbeta med projekt relaterade till fossila bränslen.

– Vi har möjlighet att spela en större roll än någonsin med vår expertis inom samhällsbyggnad, konstruktion, energiomställning, vatten och miljö. Vi bidrar med tekniska lösningar som gör att våra kunder kan ställa om och nå sina högt ställda hållbarhetsmål
Anders Wiktorson VD på COWI

COWI är redan på god väg mot målsättningen. Exempelvis är COWIs konsulter delaktiga i att ta fram en systemstudie för Söderenergi kring ett beslut om att etablera en anläggning och infrastruktur för bio-CCS. Det vill säga en typ av koldioxidinfångning. Just nu söks 150 anställda bara inom industridivisionen eftersom COWI ser ett stort behov av kompetens inom energiomställning på marknaden. 

COWI ska även leverera en järnvägsplan för en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Detta bidrar till mer hållbart resande på en av Sveriges största pendelsträckor.

– Vi har en bred kompetens med allt från geotekniker och miljövetare till arkitekter och processingenjörer. Det stärks av att vara en del av en internationell koncern med över 7000 anställda. I Sverige är vi en utmanare i branschen och vi vill växa och spela en ännu större roll, säger Anders Wiktorson.

Kontakta oss

COWI employee Anders Wiktorson

Anders Wiktorson
Executive Vice President
CEO Sweden, Sweden

Tel: +46 706 44 53 11