fjärrkyla framställt på ren biomassa

Bild: Mölndal Energi Flygfoto

Mölndal Energi ligger i framkant då det gäller att producera el och fjärrvärme, och nu även fjärrkyla, framställt på ren biomassa. Bolaget bidrar till att minska stadens totala koldioxidutsläpp.

Fjärrkyleanläggningen ska mata kyla framställt på biomassa till Mölndals nya centrumanläggning, men även till andra fastigheter som väljer att koppla på sig.

Projektet började med rivning av ett befintligt värmeverk från 60-talet som var början till Mölndal Energi. Värmeverket byggdes, liksom ett antal anläggningar under kalla kriget, i ett bergrum vilket har gjort att både rivning och bygge ställts för en del utmaningar som inte förekommer i vanliga projekt. Bergrummet scannades av COWI, vilket gav ett bra underlag för 3D-projekteringen. Anläggningen består av ett antal kylmaskiner i berget med tillhörande processutrustning, installationer och byggkonstruktioner. Dessutom finns ett antal fläktkylare uppe på berget som används vid hög belastning.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Mölndal

PERIOD
20152016

KUND
Mölndals Energi

TJÄNSTER

 • Delprojektledning Bygg, inkl Mark och VVS
 • Delprojektledning El
 • BAS-P
 • KA PBL
 • Projekteringssamordning Bygg (3D-samordning)
 • Byggprojektering
 • Mark/VA-projektering
 • Mätarbeten / Scanning
 • Geoteknik
 • VVS-projektering
 • El-projektering
 • Byggledning Bygg- och El-entreprenader
 • Besiktning Bygg- och El-entreprenader
 • Byggnadskonstruktioner

Kontakta oss

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN