Fjärrvärme och fjärrkyla    

Fjärrvärme är en av de mest effektiva typerna av uppvärmning som finns, och med integrerad grön energi i systemen blir det också mycket hållbart.

På COWI finns många års erfarenhet från energi- och kylbranschen. Vi erbjuder kompletta lösningar från planering och etablering av nya fjärrvärme- och fjärrkylsystem och värmeproduktion från förnybara energikällor (inklusive lågtempererad fjärrvärme) till optimering och utbyggnad av befintliga nät samt upprustning och utbyte av utslitna ledningssystem.

Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om fjärrvärme och fjärrkyla.

Filtrera