Överskottsvärme från laboratorier värmer bostäder

Varför skulle man inte kunna värma bostäder med överskottsvärme från gallerior, datacenter, laboratorier och liknande anläggningar?

I ett nytt EU-finansierat fjärrvärmeprojekt för lågtempererad värme utvecklas nya systemlösningar och komponenter (rör, värmeväxlare, värmepumpar, styrenheter osv) för att återvinna överskottsvärme och energi från kylanläggningar. Detta kombineras med ökad användning av förnybar energi från både centrala och lokala anläggningar.

Dessutom tar man fram nya, hållbara lösningar för utformning och skalbarhet i fjärrvärmenätet, nya typer av värmeinstallationer för att värma hushållsvatten i byggnader och förslag på nya avgiftskonstruktioner.

Tack vare det här projektet kommer bostäder i en nybyggd förort att värmas med överskottsvärme från en stormarknad och två stora, internationella forskningslaboratorier.

Kunskapen och erfarenheten från projektet kommer att spridas inom hela EU, och kan bana väg för liknande lösningar på andra ställen i Europa där det finns tillgång till överskottsvärme med låg temperatur, till exempel från kylning av datacenter.

Cool District Heating är ett demonstrationsprojekt som drivs av ett konsortium som leds av COWI.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
EU

PERIOD
2017–2018

KUND
COWI A/S, COWI AB, Lunds kommun, LKF – Lunds Kommuns Fastighets AB, Kraftringen Energi, Log-stor A/S, Høje-Taastrup Fjernvarme A.m.b.a, Høje-Taastrups kommun, Alfa Laval Corporate AB, Euro Heat & Power

TJÄNSTER:

  • Planering och projektledning

Kontakta oss

Reto Michael Hummelshøj
Chief Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 29647160

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN