Värmepumpar ska försörja kryssningsterminaler

Photo: Gottlieb Paludan Architects

En 800 kW stor värmepumpcentral ska byggas i Nordhavn, Köpenhamn för att säkerställa miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig värmeförsörjning. Anläggningen ska försörja de tre stora kryssningsterminalerna och UNICEF:s höglager med miljövänlig värme utifrån grundvatten och el.

Kryssningsterminalerna och UNICEF:s höglager ligger långt från det centrala fjärrvärmenätet i Köpenhamn och har därför sitt eget lokala fjärrvärmenät som drivs med oljepannor. Dessa oljepannor ersätts nu med en ny värmepumpanläggning som utvinner värme från två närliggande grundvattensborrningar och höjer fjärrvärmetemperaturen till 80 grader °C.

Anläggningen ska ge HOFOR driftserfarenhet av värmepumpar. På sikt ska de ingå i ett flexibelt samspel med elmarknaden genom att man använder billig elektricitet från förnybara energikällor till värmeproduktion.

Dessutom ingår värmepumpanläggningen i EnergyLab Nordhavn-projektet, vars syfte är att demonstrera hur bland annat elektricitet och värme kan integreras i ett intelligent, flexibelt energisystem.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2017–2018

KUND
HOFOR A/S

TJÄNSTER

  • Detaljprojektering
  • Upphandling
  • Besiktning av värmepumpanläggning, värmelager, grundvattenintag och -utlopp samt tillhörande värmepumpkonstruktion

Kontakta oss

Marc Andresen

Marc Andresen
Associate Project Director
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 4176 8211

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN