verktyg för konsekvensbedömning vid val av olika driftsformer

Som ett led i optimeringen av energiproducenten Verdos anläggning, och för att uppnå en minskning i utsläppen av CO2 och NOX, utvecklar COWI ett verktyg för konsekvensbedömning av olika driftsformer.

Verktyget byggs upp med utgångspunkt i Thermoflex-modeller av pannanläggningar respektive turbinanläggningar.

Den totala Thermoflex-modellen för hela Randers kraftvärmeverk används för analys av en rad olika kombinationer av driftsituationer. Resultaten av beräkningarna läggs in i en kalkylbladsmodell som Verdo kan använda.

Verktyget ger svar på hur verket ska köras under optimala betingelser. Systemet är uppbyggt så att Verdo kan bygga ut det med PQ-diagram efter behov och koppla modellen till processövervakning online.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2018–2018

KUND
Verdo A/S

TJÄNSTER

  • Leverans av Excel-kalkylark med inbyggd modell för Verdos produktionsanläggning

Kontakta oss

Jeppe Grue
Technical director
Green Fuels & Energy, Denmark

Tel: +45 56408734

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN