COWI vinner stor order från stort kinesiskt energiföretag

Det stora kinesiska energiföretaget Huaneng Power International har valt ut COWI för att utforma en ackumulatortank för fjärrvärme vid ett av företagets kolkraftverk. Projektet är en del av ett större dansk-kinesiskt samarbete, och det är ett viktigt steg mot renare energiproduktion i Kina.

23.08.2017

Kina har ökat takten i arbetet med att utvinna mer grön energi och behöver nu öka flexibiliteten vid sina kraftverk för att kunna utnyttja mer av till exempel sol- och vindkraft. Ett sätt att göra detta är att bygga in fjärrvärmeteknik i befintliga kolkraftverk.

COWI har många års erfarenhet på det här området och har just vunnit ett stort kontrakt för en av Kinas största energiproducenter, Huaneng Power International China, som har en produktionskapacitet på omkring 70 000 MW från kraftverk i 21 olika provinser.

En del av COWIs uppdrag är att utveckla en övergripande design och leda idriftsättningen av en ackumulatortank för fjärrvärme vid ett av Huaneng Power Internationals kolkraftverk.

– Det kraftverk som projektet gäller är en av 22 demonstrationsanläggningar i Kina som kommer att fungera som modeller för en renare energiproduktion, så uppmärksamheten kommer att bli omfattande. Det är ett gyllene tillfälle för COWI att rota sig ordentligt på den kinesiska marknaden, där danska energiföretag redan har en stark närvaro tack vare sina gedigna kunskaper inom kraftverksteknik, säger Brian Seeberg, chef på COWIs energiavdelning.

Politiskt samarbete banar väg för grön omställning

Det är mycket ovanligt att ett europeiskt företag skriver kontrakt direkt med en kinesisk kund, och Brian Seeberg gör ingen hemlighet av att det är mycket tack vare att den danska regeringen och Energistyrelsen stödjer den danska energibranschens exportsatsning:

– Avtalet om utökat samarbete för att öka kraftverkens flexibilitet som undertecknades av de danska och kinesiska regeringarna 2016 – och som danska Energistyrelsen har kämpat för i många år – har helt klart öppnat dörrar för oss, säger Brian Seeberg.

COWI har bland annat bjudits in för att tala vid flera konferenser.

– Det är en av anledningarna till att vi har lyckats få direktkontakt med en tungviktare som Huaneng Power International, som är en av Kinas fem största energiproducenter – och därmed också en av världens största, säger Brian Seeberg, och tillägger att sådana internationella samarbeten mellan privata och offentliga aktörer är avgörande för att åstadkomma en grön omställning.  

Kraftverket ligger i staden Dandong nära gränsen mellan Kina och Nordkorea. Det består av två koleldade enheter som försörjer ett stort fjärrvärmesystem med värme.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018