Foto: Henning Larsens Tegnestue

Ny stadsdel kommer att värmas upp av överskottsvärme från laboratorier

Varför inte använda överskottsvärme från röntgenapparater till att värma vatten i bostäder? I ett nytt EU-finansierat fjärrvärmeprojekt för lågtempererad värme utvecklas hållbara lösningar för att på ett bättre sätt ta vara på kylenergi, överskottsvärme och förnybar energi i fjärrvärmesystemet.

16.11.2017

Inom en snar framtid kommer invånarna i den nya förorten Brunnshög utanför Lund att kunna värma upp sina bostäder med överskottsvärme från två lokala forskningslaboratorier.

För lågenergibyggnaderna i Brunnshög ska Kraftringen Energi AB utveckla ett fjärrvärmesystem som kan utnyttja värme med mycket låg temperatur för att värma bostäder under större delen av året.

Den här lösningen ingår i EU-projektet Cool District Heating, vars mål är att utveckla och testa nya fjärrvärmelösningar för lågtempererad värme i Lund och i Høje Taastrup i Danmark.

Varmvatten tack vare överskottsvärme från röntgenapparater

Vattnet i Brunnshög kommer att värmas med hjälp av kylenergi och överskottsvärme från forskningslaboratoriet Max IV, som bland annat rymmer några av världens mest kraftfulla röntgenapparater.

European Spallation Source (ESS), som håller på att byggas, kommer också att spela en viktig roll i energisystemet i Brunnshög i framtiden. Upp till 40 000 människor kommer att bo och arbeta i området.

Området utvecklas i faser, och Kraftringen har som mål att samtliga byggnader ska kunna ta del av lågtempererad fjärrvärme år 2050.

”Vi börjar med att testa hur vi kan utnyttja överskottsvärmen från Max IV i ett antal byggnader i ett mindre område. När ESS tas i drift från och med 2020 kommer det att finnas tillräckligt med överskottsvärme för hela Brunnshög, säger Göran Strandberg, projektledare på Kraftringen AB.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Sverige

PERIOD:
Oktober 2017 – december 2021

PARTNERS:
COWI A/S och COWI AB
Kraftringen Energi AB
Lunds kommun
Lunds universitet
LKF – Lunds Kommuns Fastighets AB
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.
Høje Taastrups kommun
Logstor A/S
Alfa Laval Corporate AB
Euro Heat & Power

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018