LNG-terminal minskar koldioxidutsläppen vid Preems raffinaderi

Processindustri Lösningar

Preems raffinaderi i Lysekil är bland de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Det är också Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år.

För att ytterligare förbättra raffinaderiet har en LNG-terminal byggts i anslutning till raffinaderiet för att naturgas ska kunna användas som bland annat råvara i raffinaderiets processer. Naturgasen ersätter andra kolväten med större miljöpåverkan och raffinaderiet har därmed minskat sina koldioxidutsläpp med 130 000 ton per år. COWI genomförde en multidisciplin projektering av den nya anläggningen.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Lysekil

PERIOD
20122014

KUND
Preem AB

TJÄNSTER

  • Projektledning
  • Process design
  • Rörkonstruktion
  • Byggkonstruktion
  • El och automation
  • Bygg- och montageledning
  • Risk och säkerhet
  • Geoteknik
  • Mark/VA-projektering

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN