upp till 46 % mindre fossila koldioxidutsläpp

Evolution Diesel från drivmedelsbolaget Preem görs av tallolja från skogsindustrin, vilket ger 46 % lägre fossila koldioxidutsläpp än traditionell diesel.

Det kalla svenska klimatet medför en utmaning för Preem, eftersom det kraftigt begränsar mängden grön tallolja eller andra förnybara bränslen som kan behandlas tillsammans med råolja.

2013 anlitades COWI för att bistå vid utbyggnaden av GHT-anläggningen (Green Hydro Treater) vid Preems raffinaderi i Göteborg. Projektet innefattade en ny fabrikslinje och reaktor.

Utbyggnaden gör att Preem kan modifiera talloljemolekylernas kemiska struktur för att förbättra deras egenskaper vid kyla, så att en större andel förnybart bränsle kan användas i diesel.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Göteborg

PERIOD
2013-2015

KUND
Preem

TJÄNSTER:

  • Grundläggande konstruktion.
  • Detaljerad projektdesign
  • Planering
  • Upphandling
  • Koordinering av allt installationsarbete på den nya anläggningen
  • Mindre renoveringsarbeten på den befintliga anläggningen och på tankfältet

  Kontakta oss

  Stefan Mattsson
  Vice President
  Process and Project, Sweden

  Tel: +46 705080021

  COWI-PROJEKT I VÄRLDEN