En administrativ knutpunkt för danska myndigheter

Arkitektur Lösningar

Nexus Cph är en ny administrativ knutpunkt för Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet och Energistyrelsen. Byggnaden är placerad som ett riktmärke vid entrén till centrala Köpenhamn. Den är en av de största och mest markanta byggnaderna på Kalvebod Brygge Vest, i blickfånget både för bilister och för resande med tåg till och från Köpenhamn.

För att säkerställa en effektiv, produktiv och samtidigt attraktiv arbetsplats erbjuder Nexus Cph olika arkitektoniska miljöer. Den enskildes arbetsuppgifter och arbetsplatsbehov varierar under loppet av en dag. Därför är arkitekturen anpassningsbar för både enskilt och gruppfokuserat arbete. Samtidigt finns det rum för informella möten och kreativa zoner. Som ett samlingselement för Nexus-byggnaden ligger entréplanet som en bas för hela komplexet. Här finns alla gemensamma funktioner, som matsal, café, mötes- och undervisningscenter samt servicecenter. Receptionen är också en central mötespunkt.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

KUND:
OPP: Beställare: Bygningsstyrelsen, entreprenör: A. Enggaard

PROJEKTPERIOD:
2014–2018

ARKITEMA-TJÄNSTER:
Arkitema har fungerat som arkitekt- och landskapsarkitektkonsult, deltagit i brukarmöten och arbetat med konstnärlig utsmyckning. Arkitema använde BIM under projekteringen och tog fram 3D-modeller av såväl byggnaden som landskapsprojektet.

Kontakta oss

Glenn Elmbæk
Arkitekt MAA, Partner
Arkitema Architects

Tel: +45 2076 5458

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN